Kontingentfritagelse under uddannelse

Skal du i gang med en uddannelse? Eller er du i gang med en uddannelse? Så er du endt det helt rigtige sted! Opfylder du nogle bestemte krav, kan du få kontingentfritagelse i a-kassen mens du er under uddannelse.
Læs med nedenunder, hvilke krav du skal opfylde for at blive fritaget for at betale kontingent. 

LIGE NU! Du får GRATIS a-kasse + 6 mdr. GRATIS fagforening, når du er studerende. 

Det kan være svært at finde hoved og hale i reglerne for kontingentfritagelse, men du har ikke noget at frygte. Vi har samlet alt, hvad du skal vide nedenunder.  

Til dig, der er under 30

De grundlæggende krav til uddannelsen handler om type af uddannelse og varighed:

 • Du skal være elev, lærling eller gå på en videregående uddannelse.
 • Uddannelsen skal være på fuld tid og være normeret til mindst 18 måneder
  (hvis du tager uddannelsen på deltid, skal den som fuldtidsstudium opfylde kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed).
 • Uddannelsen skal give ret til SU eller være af en karakter, der giver ’erhvervskompetence’.

Hvad betyder erhvervskompetence?

Er uddannelsen ikke SU-berettiget, skal den give erhvervskompetence.

Det betyder, at uddannelsen for eksempel er gennemført efter loven om erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelser (EGU), landbrugsuddannelser eller social- og sundhedsuddannelser. Sagt med andre ord skal uddannelsen klæde dig på til at udfylde særlige arbejdsfunktioner og tage hånd om særlige arbejdsopgaver.

En gymnasial uddannelse eller en HH (højere handelseksamen) kan ikke fritage dig for kontingent, da de ikke giver dig en specifik erhvervskompetence.

 

FGU, EGU og IGU

FGU står for "forberedende grunduddannelse", mens EGU og IGU henholdsvis står for erhvervsgrunduddannelse og integrationsgrunduddannelse. 

Hvis det er én af disse tre uddannelser, du skal i gang med, kræver det lidt mere for at få kontingentfritagelse. 

 1. Der skal være indgået en uddannelsesaftale eller en elevkontrakt.
  Alternativt skal der være skolepraktikgaranti.
 2. EGU'en skal være taget på niveau 3.

Til dig, der er over 30

Er du over 30 år, er der ekstra krav til at kunne blive kontingentfritaget under uddannelse.

 • Inden du begynder uddannelsen, skal du inden for de seneste tre år have haft en samlet indkomst på 254.328 kr. (2024) eller mere. Det er det, der i a-kasse-verdenen hedder at opfylde 'indkomstkravet'.
 • Du skal være med i efterlønsordningen og betale bidrag til den
 • Som voksenelev skal du dog ikke opfylde noget 'indkomstkrav'. Til gengæld  skal du have en gyldig uddannelsesaftale, eller også skal uddannelsen give mulighed for skolepraktik.

Hvordan søger du kontingentfritagelse?

Du skal selv ansøge om at blive fritaget for kontingent. Det kan du nemt gøre på MitAse, hvor du finder ansøgningen under ’Andre Blanketter’- ’Ansøgning om kontingentfritagelse under uddannelse’.

Du kan ansøge både før og under din uddannelse, men en eventuel fritagelse for kontingent gælder først fra den dag, vi modtager din skriftlige ansøgning. Du skal altså ikke ligge på den lade side.

Er du først blevet meldt ind i a-kassen som studerende, efter du har begyndt din uddannelse, sker fritagelsen automatisk. Så længe kriterierne ovenfor er opfyldt.

Indtægtsbegrænsning

Er du under videregående, SU berettiget uddannelse:

 • må din samlede indtægt inklusiv SU ikke overstige 120,67% af max. dagpengesats, som er 24.567 kr. pr. måned/294.806 kr. pr. år (2024).

Er du elev:

 • må du ikke have anden indtægt udover din elevløn under din kontingentfritagelse.

Hvor længe kan du fritages for kontingent?

Du kan i alt maksimalt fritages for kontingent i fem år på grund af uddannelse. Når du afslutter din uddannelse, eller hvis du afbryder den før tid, skal du betale normalt kontingent igen.

Meld dig ind i ase

Udfyld formularen herunder, så ringer vi til dig inden for to hverdage for at få de resterende oplysninger, vi skal bruge for at fuldføre din indmeldelse.* Når du samtidigt melder dig ind i a-kassen. Herefter koster Ase fagforening 74 kr./md.