Digital samtale førte til drømmejob

Corona-krisen tvang på mange måder digitaliseringen igennem - også i Ase, hvor vi fik muligheden for at give online sparring til vores medlemmer. Det har bestemt ikke gjort rådgivningen dårligere. Tværtimod.

Da Rasmus Aagaard besluttede sig for at droppe tilværelsen som selvstændig og gå efter at få et lønmodtagerjob var der pludselig mange tråde, der skulle gå op. Først og fremmest skulle han finde ud af, hvad han egentlig ville karrieremæssigt - og dernæst få det til at gå op med hans tilværelse i en lejlighed i København, en kæreste og et lille barn.

Takket være god sparring i Ase lykkedes det at lande drømmejobbet
Rasmus Aagaard, medlem i Ase

Han havde kort sagt brug for en fast indtægt og tid til familien - men samtidig drømte han om et spændende job, hvor hans cand. merc-uddannelsen, personlighed og unikke kompetencer kom i spil. Det blev dermed en større opgave at finde drømmejobbet, som tilmed også skulle klares under Corona-krisen. Heldigvis sikrer hans medlemskab i Ase ham kompetent karrieresparring og rådgivning - også selv om det på grund af krisen foregik online:

"De digitale samtaler med a-kassen var en stor hjælp til først at få skærpet min profil, og i sidste ende føler jeg, at det var stærkt medvirkende til, at jeg fandt det helt rigtige job i en spændende start-up-virksomhed, fortæller Rasmus Aagaard. 

kvinde på arbejde der kigger i bog ved skrivebord
kvinde med headset på arbejdeplads

Søgte jobs i øst og vest

Muligheden for at føre digitale samtaler med a-kasse og jobcentre blev en realitet med nedlukningen af landet som følge af Corona-pandemien, og ifølge Rasmus Aagaard blev sparringen bestemt ikke dårligere af at foregå over eksempelvis Teams. 

Da han først blev ledig, søgte han meget blandede jobs og havde svært ved helt at definere, hvilken vej han skulle gå. Men efter den digitale sparring i Ase blev han hurtigt mere bevidst om sine egen drømme og muligheder 

”Umiddelbart søgte jeg i øst og vest, fordi jeg var splittet mellem at finde et sikkert job med en fast indtægtskilde og så følge min passion for iværksætteri. Takket være rigtig god sparring med job-og karriererådgiver Pia Kristensen fra Ase lykkedes det dog at lande drømmejobbet som finans- og logistikansvarlig i en mindre start-up-virksomhed. Det var en lang ansøgningsproces, hvor hun først hjalp mig med at blive klar over, hvad jeg gik efter og hvorfor og efterfølgende sparrede med mig under selve ansættelsesprocessen", fortæller Rasmus Aagaard. 

Digitale samtaler mindst lige så gode som fysiske 

Umiddelbart har de digitale samtaler, som nærmest blev gennemført overnight, da a-kasser og jobcentre blev lukket ned for at udgå smitte, været en overvældende succes. Såvel de ledige som a-kasser og kommuner er glade for ordningen, der i al ubemærkethed har udviklet sig og blevet til Danmarks måske største offentlige digitaliseringssucces. Også Rasmus Aagaard kan se mange fordele ved digitaliseringen frem for de lovpligtige, fysiske samtaler: 

”Ud over at slippe for transport er det rart at kunne sidde hjemme i trygge omgivelser. Samtidig gav det bedre mulighed for at forberede sig - også til digitale jobsamtaler – med powerpoints og lignende. Samlet have jeg tre teams-samtaler og to per telefon på strategisk vigtige tidspunkter i forløbet. Det gav en vigtig ro, som var med til at stive selvtilliden af,” siger han. 

Det virker helt bagvendt, hvis vi skal sige farvel til et digitalt system, som virker - og som alle er glade for
Karsten Mølgaard, adm. direktør i Ase

Alligevel tøver regeringen med at gøre ordningen permanent og har igen og igen forlænget dispensationen, hvilket undrer Karsten Mølgaard Jensen, Ases administrerende direktør. 

”Læren af corona er, at en lang række samfundsfunktioner med fordel kan digitaliseres. På beskæftigelsesområdet har det været en enestående succes. Naturligvis skal der stadig være mulighed for fysiske samtaler, hvis en af parterne ønsker det. Men erfaringerne fra Corona-perioden bør som udgangspunkt danne grundlaget for den fremtidige indsats på beskæftigelsesområdet. Corona-krisens vindere er de virksomheder, der er gået digitalt. Så det virker helt bagvendt, hvis vi i beskæftigelsesindsatsen skulle sige farvel til et digitalt system, som virker – og som alle er glade for,” siger Karsten Mølgaard Jensen.