Ase lønsikring

Lønsikring som den burde være. Top dagpengene med et ekstra beløb. Præmiefri når du er ledig og en kort karensperiode på blot 6 måneder. Vi tilbyder 3 simple lønsikringspakker, vælg den der passer bedst til dig. 

 • Lønsikring Basis

  Fra 51 kr/md.

  1. Adgang til psykolog

   i
  2. Tryg Lægehotline

   i
  3. Månedlig udbetaling

   i
  4. Lønsikring uden betaling

  5. Personlig sparring

  6. Ingen selvrisiko

  7. Tryg forsikringer uden betaling

 • Flest vælger
 • Lønsikring Super

  Fra 156 kr/md.

  1. Adgang til psykolog

   i
  2. Tryg Lægehotline

   i
  3. Månedlig udbetaling

   i
  4. Lønsikring uden betaling

   i
  5. Personlig sparring

   i
  6. Ingen selvrisiko

   i
  7. Tryg forsikringer uden betaling

   i

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring kan ikke betale sig, når man tjener under 27.160
Ases Lønsikring har et loft på 87.160
kr./md.
min. 21.351
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
19.728 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3 eller 6 måneder.

Næste

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikring på 1,1% samt PBS-gebyr. Betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata kan læses ved at klikker her

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Klik her

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring Udvidet kan ikke betale sig, når man tjener under 30.910 kr./md. Vi anbefaler Basis.
Ases Lønsikring har et loft på 87.160
kr./md.
min. 21.351
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
19.728 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Næste

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata kan læses ved at klikker her

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønsikring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Klik her

Beregn din pris for lønsikring

Tjek din pris på lønsikring

kr./md.
Lønsikring Super kan ikke betale sig, når man tjener under 30.910 kr./md. Vi anbefaler Basis.
Ases Lønsikring har et loft på 87.160
kr./md.
min. 21.351
max. 69.322

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
19.728 kr./md.
+
Lønsikring!:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Næste

Indtast dit navn, telefonnummer og din e-mail adresse.
Vi sender dig en e-mail med de ønsker, du har indtastet til din Ase Lønsikring. Herefter ringer vi dig op, så vi kan færdiggøre din bestilling.

Prisen er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% samt PBS-gebyr. Betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata kan læses ved at klikker her

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønsikring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Klik her

LIGE NU! Får du gratis fagforening i 6 måneder, når du melder dig ind i a-kassen!

For at få lønsikring skal du være medlem af Ase A-kasse og være i job. Du kan nemt melde dig ind lige her.

lønsikring er meget mere end økonomisk sikkerhed

 

værd at vide hvis du endnu ikke har Ase lønsikring

Hvad er lønsikring egentlig?

Lønsikring er en forsikring af din indtægt, som giver dig ret til at få udbetalt et beløb oveni dine dagpenge, hvis du mister dit job.

Det konkrete beløb afhænger af, hvor meget du har valgt at forsikre dig for. Med en Ase lønsikring får du en ekstra økonomisk tryghed, hvis du bliver ufrivilligt ledig.

Se betingelser for Ase Lønsikring

Kan jeg tegne en lønsikring?

Du kan tegne en Ase lønsikring, hvis du:

 • har et dansk cpr.nr, har fast bopæl i Danmark og arbejder i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).
 • er fyldt 18 år, men endnu ikke fyldt 61 år.
 • er fuldtidsmedlem af Ase a-kasse.
 • arbejder som lønmodtager i Danmark, er fastansat med minimum 25 timer om ugen og har ikke kendskab til kommende ledighed.
 • driver som selvstændig din virksomhed i Danmark, og du har ikke igangsat tiltag til ophør med din virksomhed.

Hvis du arbejder som medarbejdende ægtefælle, kan du ikke tegne eller være forsikret med en Ase lønsikring.

Kan jeg overføre min anciennitet?

Har du ved tegningen af en Ase lønsikring en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan din anciennitet fra din tidligere forsikring overtages af din Ase lønsikring, så kvalifikationsperioden på 6 måneder enten forkortes eller bortfalder. Det er et krav, at din Ase lønsikring tegnes i direkte forlængelse af ophøret for den tidligere forsikring.

Din anciennitet overføres kun for den del af forsikringen, som svarer til den tidligere månedlige udbetaling og udbetalingsperiode.

Du er selv ansvarlig for at forlange, at din anciennitet bliver overført, og du er selv ansvarlig for at indsende de dokumenter, som TRYG og Ase anser for værende nødvendige.

Skal jeg betale for min lønsikring, mens jeg er ledig?

Hvis du vælger Lønsikring Udvidet eller Lønsikring Super, så skal du ikke betale for din lønsikring i den periode, hvor du får udbetalt lønsikring. Løbetiden på den betalingsfri periode afhænger af din valgte udbetalingsperiode på din lønsikring.

Hvor længe dækker lønsikringen?

Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel den dag, hvor:

 • Du opnår din officielle folkepensionsalder
 • Du går på pension eller førtidspension
 • Du bliver bevilget ledighedsydelse
 • Du begynder i flexjob, eller får bevilget tilskud efter reglerne om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Du har fået udbetalt lønsikring i 3 udbetalingsperioder, hvorfor du har opbrugt din forsikring
 • Dit medlemskab af Ase a-kasse ophører
 • Du afgår ved døden

Kan jeg få præmiefritagelse?

Ved valg af Lønsikring Super indeholder forsikringen præmiefritagelse, hvilket betyder, at vi dækker dine øvrige forsikringsindbetalinger i Tryg. Løbetiden på præmiefritagelsen er afhængig af den valgte dækningsperiode på lønsikringen.

Erstatningen for præmiefritagelse udbetales én gang ved afslutning af udbetalingsperioden. Præmiefritagelsen gælder i den valgte udbetalingsperiode, så længe du er ledig.

Vælger du Lønsikring Udvidet eller Lønsikring Super, så har du også præmiefritagelse på din Lønsikring hvis du bliver ufrivillig ledig. Præmiefritagelsen gælder i den valgte udbetalingsperiode, så længe du er ufrivillig ledig.

værd at vide hvis du allerede har Ase lønsikring

Jeg har brug for min lønsikring – hvad gør jeg?

Anmeldelse af ledighed

Når du søger om dagpenge hos Ase, anmelder du også automatisk din ledighed for din lønsikring.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring anmeldelse af ledighed i forhold til din lønsikring, kan du kontakte os på telefon 7013 7013 eller ase@ase.dk

Hvad er kvalifikationsperioden?

Kvalifikationsperioden er den periode, hvor du skal betale ind til forsikringen, før du kan gøre brug af den. Det er et krav, at du ikke er ledig eller bliver bekendt med ledighed i kvalifikationsperioden, for at forsikringen kan komme til udbetaling. 

Hvad er selvrisikoperioden?

Hvorvidt du er omfattet af en selvrisikoperiode, afhænger af hvilken lønsikringspakke du har tegnet. Hvis du har tegnet Lønsikring Super, har du ingen selvrisikoperiode.

For de øvrige pakker er der en selvrisikoperiode på 3 uger, der starter dagen efter, du er ophørt med dit arbejde. I denne periode sker der ikke udbetaling fra din lønsikring.

Hvor meget kan jeg få udbetalt i lønsikring?

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge.
Dagpenge + lønsikring kan tilsammen udgøre op til 80 procent af din seneste bruttoløn, dog maksimalt det beløb, som du har tegnet dig for. Bruttolønnen opgøres før fradrag af AMBI.
Dine udbetalinger beskattes som almindelig indkomst. Der betales ingen AMBI af udbetalingerne.

Hvordan benytter jeg Tryg Lægehotline?

Når du har Lønsikring Basis, Udvidet eller Super, har du adgang til Tryg Lægehotline. Konsultationen foregår over video, så lægen kan se patienten.

Sådan gør du: 

 1. Download app'en Tryg Lægehotline til din mobil/tablet (Iphone, Android) eller brug din PC.
 2. Log ind med dit NemID eller MitID – også selv om det ikke er dig, der er patienten
 3. Du får kontakt til lægen. 

Fratrækkes betaling for Ase lønsikring i skat?

Tryg indberetter automatisk dine indbetalinger til SKAT som et ligningsmæssigt fradrag. Du kan finde fradraget i rubrik 52 på din årsopgørelse.

Hvordan ændrer, fortryder eller opsiger jeg min lønsikring?

Du har mulighed for at fortryde tegning af din Ase Lønsikring inden 14 dage regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:

 • Den dag aftalen indgås
 • Den dag du har modtaget alle aftaledokumenter i form af vilkår og police

Herefter er de almindelige opsigelsesregler gældende. Det vil sige løbende måned plus 30 dage. Fortrydelse eller opsigelse skal altid fremsendes skriftligt til Ase via ase@ase.dk.

Jeg har fået nyt arbejde/ny bruttoløn, hvad skal jeg gøre i forhold til min lønsikring?

Det er vigtigt, at du har tegnet din forsikring med den rette dækningssum, da du ellers risikerer at være forkert dækket.

Har du fået nyt arbejde, din løn har ændret sig eller overskuddet i din selvstændige virksomhed ændrer sig, kan du med fordel kontakte os på telefon 7013 7013, og vi vil være behjælpelige med at rette din police til.

meld mig ind

Køb lige nu!
GRATIS fagforening i 6 mdr. ved køb af a-kasse og fagforening.

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab, der passer bedst til dig?

A-kassen giver dig en økonomisk sikkerhed i form af dagpenge, hvis du bliver ledig. Du får også hjælp til jobsøgning og rådgivning om bl.a. efterløn.

Med en fagforening oveni får du rådgivning under din ansættelse - lige fra vejledning om din kontrakt til hjælp ved opsigelse.

Endelig er vores lønsikring til for dig, der har brug for mere end dagpenge. Du bestemmer selv dækningssum, og får også adgang til et eksklusivt jobrådgivningsforløb.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

GRATIS fagforening i 6 mdr.

lidt om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hov! Du mangler af oplyse dit navn :)
Vi bruger dit CPR-nummer til at udbetale dine dagpenge, hvis du bliver ledig
Indtast venligst et gyldigt CPR nummer uden bindestreg :)
Er du sikker på at dit cpr nummer kun er 9 cifre? :)
hov, du mangler at udfylde telefonnummer :)
hov, du har ikke udfyldt din e-mail :)
Vi passer på din data og din adresse forbliver selvfølgelig hemmelig for andre, selvom du indtaster den her
Indtast venligst din adresse :)
Indtast venligst postnummer og by :)

Hvad laver du til daglig?

Vælg alle dem der passer på dig

Vælg de felter, der passer bedst på dig. Du kan sagtens krydse flere af, hvis du fx både studerer og har egen virksomhed, eller er nyuddannet og ledig.

Vi har brug for oplysningerne for at tilpasse dit medlemskab bedst muligt til din situation.


Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

For selvstændige er prisen:
Juridisk hjælp: 99 kr./måned + moms
Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en a-kasse i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken a-kasse?

Vi skal nok sørge for at flytte dig fra din nuværende a-kasse.
Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

er du medlem af en fagforening i dag?

Vælg venligst :)

Hvilken fagforening?

Hvis du har betalt forud, får du selvfølgelig pengene tilbage, når du flytter fagforening

Skal vi opsige den for dig?

Hvis ja, skal vi nok sørge for at flytte dig fra din nuværende fagforening, så det passer med dit medlemskab i ase.

OBS! Vi kan desværre ikke flytte dig automatisk, da din fagforening ikke tillader det. Du skal derfor selv sørge for at opsige din nuværende fagforening.

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

passer dette på dig??

Fjern fluebenene, hvis du ikke er enig

Hvis du arbejder i et andet land, kan det have indflydelse på dit medlemsskab. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Hvis du vil meldes ind på en anden dato, bliver vi nødt til at tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding
Det kan have en indflydelse på, hvornår du er berettiget til dagpenge. Vi vil derfor gerne tale med dig for at færdiggøre din tilmelding

Var det et EØS-land eller Færøerne?

Vælg mindst én

Lidt mere om dig

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Hvad er dit/din ægtefælles firmas CVR-nummer?

Hov! Du mangler af oplyse firmas CVR-nummer :)

Få mere ud af din a-kasse

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Arbejdsløshedskassen Ase (”Ase a-kasse”), oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statisk og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

Få mere ud af din fagforening

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på MitAse eller ved at kontakte Ase a-kasse via e-mail: ase@ase.dk.Når du melder dig ind i Ase Lønmodtager, oplyser du en række af dine personoplysninger til os.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at opfylde aftalen om medlemskab med dig, jf. GDPR-artikel 6(1)(b), 9(2)(b) og 9(2)(d), samt til statistik og analyse for at forbedre vores produkter og services, jf. artikel 6(1)(f), om legitim interesse.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik her.

tjek oplysninger

Vi har noteret dette om dig og dit medlemskab.
Passer det?

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Vigtigt
Du er medlem fra

Betaling

Du kan enten betale for dit medlemskab hver måned eller hvert kvartal. Hvis du vælger kvartalsbetaling, betaler du dit kontingent den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Vil du vide mere om din betaling i Ase, har vi samlet en FAQ om dine muligheder.

Find den her

Ring og få svar på dit spørgsmål

Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

Ring: 7013 7013

Du modtager en mail med et aktiverings-link, du skal åbne og godkende i din MobilePay app – derefter kører aftalen automatisk.

Hvor ofte vil du opkræves?

Så mangler vi bare dine bankoplysninger, inden vi kan oprette aftalen med Betalingsservice

Indtast venligst dit reg. nr
Indtast venligst dit konto. nr

Hvor ofte vil du opkræves?

velkommen i Ase

Tak for din indmeldelse. Vi er i fuld gang med at oprette dig som medlem. Du får en mail fra os inden længe om dit køb.

Først når alt er på plads, sender vi dig en ordrebekræftelse og kvittering.

Lønsikring

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores lønsikring

Juridisk hjælp

Vi ringer dig også op snarest muligt, for at færdiggøre din tilmelding til vores fagforening

Gode råd

 1. Husk din første betaling. Når vi har oprettet dit medlemskab, modtager du en notifikation om betaling i din MobilePay app på din mobil

 2. Husk at oprette din betalingsaftale i MobilePay, hvis du har valgt denne betalingsform

 3. Husk at oprette to betalingsaftaler, hvis du har meldt dig ind i både a-kassen og fagforeningen

Vi har brug for at tale med dig

For at være sikker på, at du får præcis det, du har brug for, vil vi gerne tale med dig. Klik på send herunder, så ringer vi dig op inden for de næste to dage, og færdiggør din tilmelding sammen.

hov, du mangler at sætte et flueben :)

Vi har nu sendt dine oplysninger

Vi ringer dig op inden for de næste to hverdage, og færdiggør din tilmelding sammen.

du kan også ringe til os


Vi sidder klar på telefonen
Mandag - torsdag: 8.15 - 20.00
Fredag 8.15 - 16.00

ring

7013 7013