Lettere for selvstændige at få dagpenge

28.12.2017

Nyt og mere gennemskueligt dagpengesystem gør det fra 1.oktober lettere for selvstændige erhvervsdrivende at optjene ret til dagpenge på tilnærmelsesvis lige fod med lønmodtagere, skriver Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i Sjællandske.

Selvstændige, freelancere og honorarmodtagere får nu lettere ved at få dagpenge, hvis de mister deres forsørgelsesgrundlag. Det er essensen af det gennemskuelige og fremtidssikrede dagpengesystem for selvstændige, iværksættere og freelancere, som Folketinget vedtog for nylig.

Det nye dagpengesystem gør op med den hidtidige skarpe skelnen mellem, hvorvidt den forsikrede er selvstændig eller lønmodtager.

Fremover vil alle arbejdsindkomster kunne lægges sammen, hvilket harmornerer bedre med vilkårene på fremtidens arbejdsmarked.

Flere og flere danskere mærker allerede, hvordan faste job afløses af kontraktforhold. Særligt de unge veksler mellem flere arbejdsgivere og ansættelsesformer på samme tid, og stadig flere pendler mellem at drive egen virksomhed og være ansat som lønmodtager.

Det nye system styrker retssikkerheden for den enkelte.

Skønsmæssige vurderinger er væk, komplicerede ophørsregler forenkles, og utidssvarende optjeningsprincipper for selvstændige afskaffes. Samtidig bliver det muligt at starte virksomhed på dagpenge og fortsætte med hobbyvirksomhed i dagpengeperioden.

Netop udsigten til en økonomisk usikker fremtid er største barriere for iderige danskere, der overvejer at kvitte lønmodtagerjobbet og starte egen virksomhed.

Iværksættere skaber arbejdspladser over hele landet, og iderigdom, innovation og virkelyst er en forudsætning for, at vi kan klare os i den internationale konkurrence. Derfor er det nye og mere retfærdige dagpengesystem vigtig iværksætterpolitik.