Modernisering. Selvstændige får lettere vej til dagpenge

27.12.2017

Selvstændige erhvervsdrivende får fra 1. oktober 2018 lettere ved at få dagpenge, hvis de mister deres forsørgelsegrundlag. Det sikrer ny dagpengereform for fremtidens arbejdsmarked, som et bredt flertal i Folketinget netop har vedtaget, pointerer Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i debatindlæg i JydskeVestkysten.

Midt i finanslovsdramatikken satte Folketinget i dagene op til jul punktum for flere års arbejde med at modernisere dagpengesystemet. Sidste brik i processen, der blev sat i gang i foråret 2013, er det dagpengesystem for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere, som regeringen har vedtaget sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Det nye dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked er godt nyt for dagpengeforsikrede selvstændige, freelancere og honorarmodtagere, som nu kan gå en tryggere fremtid i møde. De nye regler, der træder i kraft 1. oktober næste år, gør op med den hidtidige skarpe skelnen mellem selvstændige og lønmodtagere og giver selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mulighed for at optjene dagpenge på vilkår, der ligger tæt op af lønmodtagernes.

Hvor det gamle system som udgangspunkt krævede, at man enten var selvstændig eller lønmodtager, bliver det nu muligt at tælle alle aktiviteter med ved optjening og satsberegning af dagpenge. Det er en kæmpe fordel ikke mindst for de stadig flere, der pendler mellem at være selvstændig og lønmodtager eller kombinerer de to arbejdsformer. Dermed bliver dagpengesystemet attraktivt for en endnu større målgruppe for hvem det fremover bedre kan betale sig at forsikre.

Det er en klar forbedring for alle forsikrede, at det nye system er indtægtsbaseret og dermed bygger på et objektivt optjeningskrav, hvor enhver ved, hvad det kræver og om man opfylder betingelserne. Væk er de skønsmæssige afgørelser, og den nye model bygger på objektive kriterier, registeroplysninger og digitale løsninger.

Det nye dagpengesystem for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere er et udestående hjørne af den dagpengereform for landets ca. to millioner forsikrede lønmodtagere, som blev vedtaget i efteråret 2015 efter anbefalinger fra Dagpengekommissionen.

Tilbage i foråret 2013 besluttede den daværende S-SF-R-regering at nedsætte en kommission til at granske dagpengeområdet og komme med forslag til en fremtidig model. Godt et år senere var Dagpengekommissionen en realitet, og blot tre dage efter, at den i oktober 2015 kom med sin rapport, enedes regeringen om et nyt dagpengesystem for lønmodtagere. Nu er den sidste brik på plads med et fair og gennemskueligt dagpengesystem, der efter årtiers forfordeling nu giver selvstændig, freelancere og honorarmodtagere mulighed for at optjene dagpenge på tilnærmelsesvis de samme vilkår som lønmodtagere.

Se indlægget her