Nye dagpengevilkår for selvstændige på vej

06.06.2017

Selvstændige og lønmodtagere stilles fra næste år mere lige, når det gælder dagpenge. Vilkårene for og kravene til de selvstændige kommer til at ligne lønmodtagernes.

Den 18. maj blev regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en aftale om nye dagpengeregler for selvstændige. Aftalen træder i kraft 1. juli 2018.

Ikke længere enten selvstændig eller lønmodtager
I erkendelsen af at grænserne for flere og flere danskere flyder, når det gælder den måde, vi arbejder og er ansatte på, vil politikerne nedbryde det skarpe skel, der p.t. er mellem at være selvstændig og lønmodtager. Når det kommer til dagpengesystemet, harmoniserer politikerne reglerne, og fra næste år vil de nuværende regler for selvstændige komme til at ligne de regler, der allerede fra 1. juli 2017 gælder for lønmodtagerne. Dem kan du eventuelt snuse til her.

Det handler grundlæggende om aktiviteter
Harmoniseringen af reglerne betyder, at a-kassen fremover altid vil se på konkrete aktiviteter. Erhvervsmæssig aktivitet, der fremgår af selvangivelse og årsopgørelse, vil fremover danne grundlag for optjeningen af dagpengerettigheder og beregningen af dagpengesatsen. Der bliver altså ikke længere tale om skøn, men om at se på den faktuelle, beskattede indkomst over en vis tid. Præcis som det gælder for fuldblods lønmodtagere. Etiketterne ’selvstændig’ og ’lønmodtager’ i dagpengesystemet bliver som udgangspunkt irrelevante efter 1. juli 2018.

Ase er som a-kasse for mange selvstændige glade for de nye vilkår
Det er ingen hemmelighed, at Ase arbejder for at også selvstændige og iværksættere skal have gode rammer og vilkår. Derfor hilser Ases direktør, Karsten Mølgaard Jensen, også aftalen velkommen:

”Der er god grund til at glæde sig over aftalen, for det er lykkedes at finde en dagpengemodel, der favner udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked. Dagpengesystemet bliver i højere grad nu for alle, uanset om de er lønmodtagere, freelancere eller selvstændige. Med det nye system øges gennemskueligheden og dermed retssikkerheden for den enkelte. Skønsmæssige vurderinger er væk, komplicerede ophørsregler forenkles og utidssvarende optjeningsprincipper for selvstændige afskaffes. Det har vi efterlyst i mange år. Nu er det endelig en realitet.”