Får du brug for dagpenge som selvstændig, er der nye regler fra 1. oktober

08.05.2018

Nye krav for at få supplerende dagpenge: Fra 1. oktober 2018 skal du enten lukke din virksomhed helt eller have haft 480 lønmodtagertimer inden for seks måneder.

Nye dagpengeregler træder i kraft for selvstændigt erhvervsdrivende den 1. oktober 2018. For dig der er selvstændig som din hovedbeskæftigelse, betyder det to vigtige ting. Du skal enten lukke og slukke din virksomhed helt for at få dagpenge. Alternativt kan du forsætte med din virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse i 30 uger – hvis du vel at mærke inden for en periode på seks måneder har haft 480 lønmodtagertimer.

supplerende dagpenge selvstændig

Krav om lønmodtagertimer

Det er nyt, at du skal have et vist antal lønmodtagertimer for at kunne fortsætte med hele eller dele af din virksomhed som selvstændig bibeskæftigelse i en ledighedsperiode. Lønmodtagertimerne er faktisk et krav efter 1. oktober, hvis du vil bevare en del af din virksomhed og samtidig få supplerende dagpenge (fx fordi din virksomhed ikke længere kan løbe rundt for dig som din hovedbeskæftigelse). Nærmere bestemt skal du inden for en seks måneders periode have haft 480 lønmodtagertimer, som skal ligge spredt ud over mindst fem af de seks måneder. I snit er det 80 timer pr. måned.

Noget for noget – efter 1. oktober

Til gengæld for kravet om 480 lønmodtagertimer, får du noget friere tøjler end tidligere til din selvstændige bibeskæftigelse under en ledighedsperiode:

  • Du må arbejde med den selvstændige bibeskæftigelse på alle tider af døgnet, altså også inden for almindelig kontortid
  • Du kan pause dine supplerende dagpenge, hvis din selvstændige bibeskæftigelse kører for fuldt tryk, fx i et par måneder ved højsæson
  • Du har mulighed for at forlænge perioden hvor du får supplerende dagpenge ved siden af din selvstændige bibeskæftigelse med op til 12 uge

Selvfølgelig er det som tidligere en grundlæggende forudsætning for at kunne få dagpenge i det hele taget, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, blandt andet ved kunne tage fast arbejde med dags varsel. Det må en bibeskæftigelse ikke stå i vejen for.