Nye dagpengeregler for selvstændige

06.03.2018

Folketinget vedtog op til jul en dagpengereform for de selvstændige. Reformen træder først i kraft 1. oktober 2018. De vigtigste regler for, hvornår du som selvstændig kan få dagpenge, får du her serveret i et seks-punkts overblik.

1. Farvel til skøn – goddag til klare krav
Din ret til dagpenge som selvstændig er fra 1. oktober 2018 ikke længere afhængig af a-kassens skøn over, hvorvidt du har drevet selvstændig virksomhed ”i væsentligt omfang”. Til den tid vil de klare regler fra lønmodtagerområdet også gælde selvstændige: Har du inden for de sidste tre år tjent mindst 228.428 kr. (2018 tal), har du ret til dagpenge. (Bemærk at du maks. må regne 19.029 kr. med pr. måned)

2. Alt slags arbejde tæller
Fra den 1. oktober 2018 vil al indkomst inden for de seneste tre år tælle med i grundlaget for, om du har ret til dagpenge: Både A- og B-indkomst samt overskud af selvstændig virksomhed tæller med. Du kan altså fremover godt have flere slags kasketter på og have blandede typer af indtægter uden at komme i klemme, hvis du får brug for at søge om dagpenge.

3. Sådan beregner vi selvstændiges dagpengesats fra 1. oktober
Når du har din dagpengeret i hus, regnes din dagpengesats som noget nyt ud på baggrund af både indkomst fra lønarbejde og selvstændig virksomhed. Vi beregner den eksakte sats på basis af de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har tjent mest. Man kan sige, at de nye regler betyder, at man skal stoppe med sin virksomhed, mens legen (indtægten) endnu er relativt god for både at være sikker på at have sin dagpengeret og få en anstændig dagpengesats. De nye regler afskaffer muligheden for at få den såkaldte mindstesats (82%) i tilfælde af få indtægter trods arbejde på fuld tid.

4. Mindre papirarbejde ved ophør af virksomhed
Du skal stadigvæk ophøre med din selvstændige virksomhed for at kunne få dagpenge. Men du skal slet ikke i samme grad dokumentere, at virksomheden ophører. Du skal faktisk blot som hovedregel afmelde virksomheden CVR-registeret.

5. Du må omsætte for op til 50.000 kr. om året i dagpengeperioden
Har du en fritidsbeskæftigelse (eller hobbyvirksomhed som det hedder hos SKAT), må du som noget nyt gerne drive denne uden tidsbegrænsning, mens du er på dagpenge. Du vil blive trukket for de enkelte timer du bruger på fritidsbeskæftigelsen, men du må til gengæld omsætte for 50.000 kr. om året på fritidsbeskæftigelsen.

6. Du må gerne få en ny idé
Alle kan risikere at måtte skulle lukke deres virksomhed og derfor have behov for dagpenge i en periode. Med de nye dagpengeregler for selvstændige bliver der dog åbnet for, at du kan starte en ny lille virksomhed op som bibeskæftigelse, mens du er på dagpenge. Dog først efter en seks måneders periode, regnet fra den dag du lukkede din forrige virksomhed. Men det er okay, at arbejdet udføres i dagtimerne og at din intention er, at det skal blive din hovedbeskæftigelse. De timer, du bruger på virksomheden, vil dog blive trukket fra dine dagpenge. Men det er altså ikke forbudt at få gode idéer selv om man er på dagpenge.