Ase: Af­gø­ren­de med ny dag­pen­ge­mu­lig­hed til selv­stæn­di­ge i usik­re ti­der

27.08.2020

Mange selvstændige er ikke forsikrede mod ledighed, og det stiller dem særdeles dårligt i krisetider. Under corona-krisen er knap 49.000 blevet ledige, ledigheden nærmer sig 180.000 og usikkerheden om fremtiden er mærkbar. Mange selvstændige erhvervsdrivende risikerer at står helt uden forsørgelsesgrundlag, hvis de tvinges til at dreje nøglen om. Politikerne på Christiansborg har derfor åbnet for, at de indtil 8. august kan melde sig i a-kasse på særlig fordelagtige vilkår og få mulighed for at få dagpenge fra dag ét, pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase i kronik i Børsen.

Corona skelner ikke mellem selvstændige og lønmodtagere. Alligevel har det kendetegnet hele forløbet under covid-19, at lønmodtagerne har haft politisk førsteprioritet, mens forholdene for landets mindste virksomheder først efterfølgende har fået politikernes opmærksomhed.

Imidlertid synes den kritiske situation, mange selvstændige erhvervsdrivende står i, at have gjort indtryk på regeringen.

“Otte ud af ti på arbejdsmarkedet er forsikrede mod ledighed, mens under halvdelen af de selvstændige er forsikrede

Flere end 80.000 selvstændige erhvervsdrivende er ifølge nye tal fra Erhvervsstyrelsen blevet kompenseret økonomisk for tabt omsætning under nedlukningen. Og senest har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) pointeret, at udfasningen af hjælpepakkerne kan få særlig store konsekvenser for netop selvstændige.

Under halvdelen af dem er forsikrede mod ledighed, vurderer ministeren. Med de usikre tider, vi går i møde, risikerer mange at stå helt uden indtægt, hvis de ganske uforskyldt må opgive deres livsdrøm og dermed miste forsørgelsesgrundlaget.

En hjælpende hånd

Derfor er Folketinget klar med en vigtig hjælpende hånd til de selvstændige erhvervsdrivende, som beskæftigelsesministeren i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg betegner som “en vigtig del af dansk økonomi”.

I forbindelse med udfasningen af hjælpepakkerne fra 8. juli får selvstændige erhvervsdrivende en ekstraordinær mulighed for frem til 8. august at melde sig ind i en a-kasse og få dagpenge uden at skulle opfylde det gængse krav om 12 måneders forudgående medlemskab for at opnå rettigheden.

Afvigelsen fra det generelle forsikringsprincip om, at man for at få dagpenge skal forsikre, minimum et år før ledigheden rammer, har skabt utilfredshed i fagbevægelsen, men er ifølge Peter Hummelgaard både fornuftig og rimelig.

Ganske vist er hjælpepakkerne helt ekstraordinære tiltag, der skulle sikre, at danske virksomheder, selvstændige og lønmodtagere kom bedst muligt gennem krisen.

Men der er stadig virksomheder, som er hårdt klemte. Særligt forretninger, der fortsat er omfattet af forbud mod at holde åbent.

I de tilfælde åbnes for dagpengeret uden at skulle lukke virksomheden med afmelding af cvr-nummeret.

Formentlig vil tiltaget kun kunne benyttes af relativt få, men principielt et afgørende skridt mod et mere fleksibelt dagpengesystem med større appel til selvstændige erhvervsdrivende.

Mens otte ud af ti på arbejdsmarkedet er forsikrede mod ledighed, gælder det under halvdelen af de selvstændige.

Et nødvendigt tiltag

Allerede i krisens første dage foreslog Ase politikerne at give selvstændige mulighed for at få dagpenge under en midlertidig coronalukningen.

En model, der formentlig havde givet betydelig mindre administrativt bøvl og usikkerhed end de senere tungt bureaukratiske hjælpepakker.

I det hele taget kan det – ikke mindst i lyset af regeringens nye erkendelse af de selvstændiges betydning for samfundsøkonomien – kraftigt anbefales at gøre den årligt 13 mia. dyre aktive beskæftigelsesindsats, der i dag er ensidigt fokuseret på at få ledige placeret i lønmodtagerjob, mere målrettet iværksætteri.

Helt nødvendige tiltag i en tid, hvor vi står i en økonomisk krise med manglende vækst og job.

Ifølge de økonomiske vismænd kan coronakrisen føre til et fald i bnp på mellem 3,5 pct. og 5,5 pct. og sende tusindvis af danskere ud i arbejdsløshed.

Knap 49.000 er blevet ledige under coronakrisen, ledigheden nærmer sig 180.000, og med et tilsvarende antal på lønkompensation kan mange flere potentielt komme til i den kommende tid.

Bekymringerne fylder

Også internationalt er forudsigelserne dystre. Verdensøkonomien vil i år skrumpe med 4,9 pct., og eurozonen vil opleve et fald i økonomien på hele 10,2 pct., forudser Den Internationale Valutafond.

Coronapandemien er den hovedskyldige og kapper over to år næsten 80.000 mia. af den globale økonomi.

Det er helt afgørende, at det økonomiske sikkerhedsnet er så finmasket, at den enkelte ikke behøver at frygte helt at miste sit forsørgelsesgrundlag.

Netop bekymringen for at slippe den faste indtægt er den væsentligste barriere for, at danskerne indfrier deres iværksætterdrømme.

Samtidig er det med til at fastholde et dynamisk arbejdsmarked, jo flere, der selv forsikrer sig mod ledighed.

Ni ud af ti danske virksomheder har under ti ansatte. Det er selve rygraden i dansk erhvervsliv.

Uden stærke virksomheder og personer, som med idérigdom og engagement kaster sig ud i at starte og drive dem, får vi svært ved at bevare vores velfærdssystem.

Se kronikken her: