Tjek kravene for at blive fritaget for kontingent

05.08.2020

Går du i gang med en uddannelse, kan du blive fritaget for at betale kontingent til din a-kasse. Her får du en gennemgang af hvad der skal til.

Du har mulighed for at blive fritaget for at betale dit a-kassekontingent, hvis du starter på en uddannelse. Det gælder dog ikke alle uddannelser, og reglerne er forskellige alt efter om du er under eller over 30 år. Reglerne der gælder for dig over 30, bygger oven på de regler der gælder for dem under.

Krav til uddannelsen for at blive fritaget for kontingent
De grundlæggende krav til uddannelsen handler om type af uddannelse, varighed og din alder:

  • Du skal være elev, lærling eller gå på en videregående uddannelse
  • Uddannelsen skal være på fuld tid og være normeret til mindst 18 måneder
  • Du skal være under 30
  • Uddannelsen skal give ret til SU eller være af en karakter der giver ’erhvervskompetence’

Hvad betyder erhvervskompetence?
Er uddannelsen ikke SU-berettiget, skal den give erhvervskompetence. Det betyder at uddannelsen fx er gennemført efter loven om erhvervsuddannelser eller er en erhvervsgrunduddannelse (EGU) på højeste niveau, en akademisk overbygningsuddannelse, integrationsuddannelse (IGU), landbrugsuddannelser eller social- og sundhedsuddannelser. Sagt med andre ord skal uddannelsen klæde dig på til at udfylde særlige arbejdsfunktioner og tage hånd om særlige arbejdsopgaver. En gymnasial uddannelse eller en HH (højere handelseksamen) kan ikke fritage dig for at betale kontingent, da de ikke giver dig en specifik erhvervskompetence.

EGU og IGU med uddannelsesaftale eller elevkontrakt
Skal en erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller en integrationsgrunduddannelse (IGU) udløse kontingentfritagelse, kræver det noget mere: For det første at der er indgået en uddannelsesaftale eller en elevkontrakt. For det andet at man skal være fyldt 18 år på det tidspunkt man melder sig ind i a-kassen.

Når du er over 30 og/eller voksenlærling
Er du over 30 år, er der ekstra krav til at kunne blive kontingentfritaget under uddannelse: Du skal opfylde kravet om at have ret til dagpenge, allerede inden uddannelsen starter. Desuden skal du være med i efterlønsordningen og betale bidrag til den.

Som voksenlærling er der ikke noget krav om at du skal have ret til dagpenge, allerede inden du begynder som voksenlærling. Til gengæld skal du have en gyldig uddannelsesaftale - og betale til efterlønsordningen.

Du skal søge om kontingentfritagelse
Du skal selv ansøge om at blive fritaget for at betale kontingent. Det kan du gøre online på mitase.dk, eller vi kan sende dig ansøgningsblanketten. Du kan ansøge både før og under din uddannelse, men en eventuel fritagelse for kontingent gælder først fra den dag du søger. Du skal altså ikke ligge på den lade side. Er du først blevet meldt ind i a-kassen efter du har begyndt din uddannelse, sker fritagelsen automatisk. Så længe kriterierne ovenfor er opfyldt.

Indtægtsbegrænsning
Går du på en videregående, SU-berettiget uddannelse, må din samlede årsindtægt ikke overstige 228.996 kr. (2020), hvis du skal fritages for at betale kontingent. Både SU og indtægter fra arbejde ved siden af uddannelsen tæller med. Er du elev, må du udelukkende have din elevløn som indtægt.

Hvor længe kan du fritages for at betale kontingent?
Du kan maksimalt fritages for kontingent i fem år på grund af uddannelse. Når du afslutter din uddannelse, eller hvis du afbryder den før tid, skal du betale normalt kontingent igen.