Ase: Giv a-kasserne metodefrihed og ansvar for de dagpengeforsikrede ledige

06.04.2022

Drop den nidkære overvågning af de dagpengeforsikrede ledige, lad a-kasserne overtage beskæftigelsesindsatsen og giv dem metodefrihed til at tilrettelægge forløbet målrettet den enkeltes behov.

Sådan lyder opfordringen fra Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase, efter en omfattende analyse af 28.000 ledighedsforløb i den tværfaglige a-kasse har vist, at syv ud af ti dagpengeforsikrede ledige som udgangspunkt er selvkørende under hele ledighedsforløbet. De lever op til alle lovmæssige proceskrav og formår at finde job stort set uden at bruge beskæftigelsesindsatsen.

Sådan lyder opfordringen fra Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase, efter en omfattende analyse af 28.000 ledighedsforløb i den tværfaglige a-kasse har vist, at syv ud af ti dagpengeforsikrede ledige som udgangspunkt er selvkørende under hele ledighedsforløbet. De lever op til alle lovmæssige proceskrav og formår at finde job stort set uden at bruge beskæftigelsesindsatsen.

”De forsikrede er hverken dovne eller kræsne, men finder i stor stil selv nyt job. Tværtimod peger resultaterne på et stort milliardpotentiale for samfundet i reducerede omkostninger til beskæftigelsesindsatsen. Men det kræver, at politikerne stopper med at spilde ressourcer på de selvkørende ledige, giver a-kasserne metodefrihed i opgaveløsningen og indfører mulighed for digitale kontaktforløb i ledighedsperioden,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Virkeligheden står dermed i skærende kontrast til det fremherskerende grundsyn i den standardiserede danske beskæftigelsesindsats, der årligt koster 13 milliarder kroner, og suverænt er verdens dyreste ifølge både OECD og Finansministeriet. Den bygger på et grundsyn om, at de ledige ikke vil i job og derfor skal leve op til en masse proceskrav herunder også en lang række fastlagte møder både i a-kasse og jobcenter, pointerer han.

”Ressourcerne kunne bruges langt mere effektivt ved at lade a-kasserne overtage hele ledighedsforløbet og samtidig give dem metodefrihed til at indrette indsatsen efter den enkeltes behov, herunder permanent mulighed for digitale samtaler. Indsatsen skal med andre ord være efterspørgselsdrevet og ikke processtyret. De ledige skal kunne få hjælp til det, de har brug for, når de har behov,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

I sin nytårstale opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) til nytænkning på ældreområdet. Lad os starte med et stykke blankt papir. På baggrund af resultaterne af den meget omfattende undersøgelse opfordrer Karsten Mølgaard Jensen i en henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og partiernes beskæftigelsesordførere til at foretage samme øvelse på beskæftigelsesområdet.

”Et forsigtigt beregnet estimat tyder på, at jobcentrene kunne reduceres med 3000 ansatte, samfundet spare 1,25 milliarder kroner og a-kasserne overtage opgaven, hvis man lod være med at bruge penge på de ledige, som selv finder job. Besparelsen bliver endnu større, hvis også de digitale kontaktformer tages i brug, og man stopper beskæftigelsesindsatser, som har direkte samfundsøkonomisk negativt afkast,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Når syv ud af ti ledige dagpengemodtagere er selvkørende og opfører sig fuldstændig, som reglerne foreskriver under ledighed, betyder det helt konkret, at de søger job som de skal, møder til jobsamtaler og cv-samtaler, og dokumenterer deres jobsøgning og andre relevante aktiviteter i jobloggen, understreger Karsten Mølgaard Jensen.

”De gør faktisk alt det, som samfundet forventer af dem. Og de gør det helt uden, at a-kassen og jobcenteret skal foretage sig noget nævneværdigt udover blot at monitorere og i enkelte tilfælde påminde om reglerne og mulighed for sanktion. De skal løsrives fra jobcentret, og  A-kassen kunne for denne store gruppe i stedet bruge ressourcer på den motiverende og rådgivningsmæssige del, som den ledige selv efterspørger, hvis ikke alle de lovbestemte proceskrav var trukket ned over hovedet på både den ledige og a-kasse,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Reelt er det kun et lille mindretal – ca. hver tiende i undersøgelsen – der har haft brug for en særlig observans fra a-kassen, fordi de enten ikke får joblogget, møder op til rådighedssamtaler eller ikke overholder andre af de opstillede krav til ledige dagpengemodtagere, viser undersøgelsen af ledighedsforløb i 2019 og 2020.

”Men det er de ikke-selvkørende ledige, som fylder hele mediedagsordenen og politikernes bevidsthed. Derfor er beskæftigelses-systemet endt med at blive verdens dyreste og bygge på et lovgivningskompleks bestående af mere end 30.000 sider. Ønsker regeringen reel forenkling, er beskæftigelsesindsatsen et oplagt sted at begynde,” siger Karsten Mølgaard Jensen.