Den skattefrie præmie forsvandt med restriktioner og tvangslukninger

21.04.2022

Corona og de mange nedlukninger kan føles som fortid, men for mange selvstændige mærkes efterdønningerne stadig. Selvstændige erhvervsdrivende, der er nødsaget til at lukke og gå på dagpenge eller efterløn, står til en lavere sats, hvis deres virksomhed på grund af corona-restriktionerne ikke har givet tilstrækkeligt overskud. På samme måde straffes seniorer, der fravælger efterlønnen og fortsætter på arbejdsmarkedet, urimeligt, påpeger Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør, Ase, i indlæg i Børsen. 

Breum Landevejskro er en hyggelig traditionel kro i hjertet af Salling, hvor værterne Niels Thorborg og Sanne Bruun Thorborg gennem 34 år har hygget om gæsterne.

Med Limfjorden, øen Fur og en skøn natur er det et dejligt sted at besøge.

Men 11. marts 2020 blev en skelsættende dato for parret. Statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet og dermed også Breum Landevejskro ned.

Med ét var det økonomiske fundament under kroejerne væk. For kroværterne eskalerede udfordringerne, da 66-årige Niels Thorborg valgte at fortsætte med at arbejde og dermed kunne se frem til at få udbetalt de fire årlige skattefrie præmier, som tildeles seniorer, der dropper efterlønnen og fortsætter med at arbejde.

Den manglende indtjening på grund af coronarestriktionerne betød nemlig, at Niels Thorborg mistede retten til at få præmierne udbetalt i to år. I alt står han til at miste otte præmier af knap 14.000 og dermed mere end 100.000 kr.

Det er nemlig overskuddet af den selvstændige virksomhed, der anvendes til optjening af dagpenge-og efterlønssats samt udregning af den skattefrie præmie. Her skal der et overskud på 243.996 kr. til at optjene de maksimale skattefri præmier om året.

Desværre er Niels Thorborg langt fra alene. Mange selvstændige, der blev økonomisk hårdt ramt af regeringens omfattende coronarestriktioner og tvangsnedlukninger, oplever i disse dage, at belønningen for at droppe efterlønnen og blive på arbejdsmarked reduceres voldsomt.

Også hvis de vælger at gå på efterløn eller er nødsaget til at lukke forretningen og skal på dagpenge, får de en ekstra økonomisk lussing.

Problemet er, at såvel dagpengesats, efterlønssats og den skattefrie efterlønspræmie for selvstændige udregnes på baggrund af årsopgørelserne i deres virksomheder - vel at mærke årsopgørelserne i de år, hvor de på grund af regeringens mange coronabetingede tvangslukninger og restriktioner helt åbenlyst ikke har kunnet tjene penge på normalvis.

Allerede sidste år i april gjorde Ase opmærksom på problemet i en henvendelse til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), og faktisk løste politikerne efterfølgende noget af udfordringen i forhold til beregning af dagpenge og efterløn. Men desværre kun for et enkelt år, mens der intet skete i forhold til den skattefrie efterlønspræmie.

Det var ret underligt, eftersom politikerne netop erkendte den principielle problemstilling med det manglende indtægtsgrundlag for beregningen, og at der som følge heraf naturligvis var behov for at ændre reglerne i forhold til udregning af efterløns-og dagpengesatserne.

Derfor har Ase nu igen henvendt sig til såvel beskæftigelsesudvalget som ministeren for at gøre opmærksom på de utilsigtede coronaeftervirkninger - og de to stadig uløste problemer. Nemlig beregningen af den skattefrie efterlønspræmie samt, at " redningsøvelsen" i forhold til beregningen af dagpenge-og efterlønssats skal gentages for 2021.


Hvor der er vilje, er der vej

Vi appellerer endnu en gang til, at selvstændige og lønmodtagere ligestilles i forhold til de økonomiske eftervirkninger af nedlukning og restriktioner som følge af corona.

Når politikerne erkendte, at der var tale om et reelt problem i forhold til indkomståret 2020, bør det også løses for 2021 - og i forhold til den skattefrie efterlønspræmie.

Umiddelbart burde det være muligt. Konkret foreslår Ase, at satsberegningsreglerne ændres, så perioden for beregning af dagpenge og efterløn udvides fra 24 til 48 måneder, hvis der har været over/ underskud i coronaårene 2020 og 2021, mens 2019 bliver referenceperiode for udregning af den skattefrie efterlønspræmie.

På den måde beskyttes de selvstændige mod de negative konsekvenser, som coronarestriktionerne har haft på indtjeningen i 2020 og 2021.

Forhåbentlig finder politikerne en holdbar model, der kan forhindre de utilsigtede økonomiske coronasenfølger for selvstændige.

Formanden for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, Bjarne Laustsen (S), har tidligere tilkendegivet, at han er indstillet på at kigge på, om der kan findes en løsning.

Nu venter vi på handling.

Hvor der er vilje, er der vej. Også i politik.