Barnets første sygedag

Det er ikke altid nemt at være forælder og få hverdagen til at gå op i en højere enhed. Børn kan nemt blive syge eller komme til skade enten derhjemme, i deres daginstitution eller skole. Hvilke regler gælder egentlig, hvis man bliver ringet op og skal hente ens syge barn, når man allerede er mødt ind på arbejde? Der gælder nemlig forskellige regler alt efter hvilket kontrakt, aftale eller overenskomst du er ansat under. I nogle tilfælde kan du nemlig holde fri med løn og i andre tilfælde er denne fridag selvbetalt.

Læs med nedenfor, hvor vi forklarer i grove træk, hvad barnets første sygedag går ud på, og hvornår du er omfattet af den.

Hvad er barnets første sygedag?

Barnets første sygedag er et udtryk for, at du som forælder kan have ret til fravær fra dit arbejde hvis dit barn bliver akut syg eller kommer til skade i f.eks. skole eller daginstitution.

Barnets første sygedag tager udgangspunkt i “Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager”. Her står der beskrevet, at man som lønmodtager har ret til fravær fra sit arbejde, når familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af akut sygdom eller ulykke, som gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse, er tvingende nødvendig. Derudover gælder disse følgende regler om barnets første sygedag:

  • Det er kun den ene forælder, der kan tage barnets første sygedag.
  • Det er ikke specificeret, hvad “akut opstået sygdom” omfatter, men som udgangspunkt skal det forstås som, at fraværet der følger, er kortvarigt.
  • Der skal være tale om barnets første sygedag i bogstavelig forstand. Hvis dit barn bliver syg en søndag, kan du ikke tage barnets første sygedag om mandagen.

I nogle tilfælde kan du også have ret til barnets 2. sygedag – læs mere om det længere nede på siden.

Læs mere om dine rettigheder i henhold til funktionærloven

Hvem må holde barnets første sygedag?

Er dit barn syg har du som forælder udgangspunkt ret til at holde barnets første sygedag, hvis dit fravær som forælder er grundet i, at det er tvingende nødvendigt, at du er til stede ved dit barn.

Du har som lønmodtager altid ret til fravær på barnets første sygedag. Hvorvidt det er med løn eller ej afhænger dog af din overenskomst eller kontrakt. Fremgår det ikke, at det er med løn, vil din fridag højest sandsynligvis være selvbetalt. Mange overenskomster indeholder regler om barnets første sygedag, der er dog typisk følgende betingelser:

  • Dit barn er under 14 år
  • Barnet opholder sig hos dig
  • Fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet
  • Fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked i god tid hvis du skal blive hjemme ved dit syge barn - akkurat ligesom hvis du selv skulle melde dig syg.

Har jeg ret til fravær hvis mit barn bliver sygt?

Retten til løn på barnets første sygedag er ikke et lovkrav, men afhænger af din ansættelseskontrakt og den gældende overenskomst du er ansat under. Der er samtidigt også forskel på om du er offentlig eller privat ansat og her kan der f.eks. også være krav til anciennitet.

Du har som udgangspunkt ret til frihed med løn i forbindelse med barnets første sygedag, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Er det ikke beskrevet i din kontrakt eller overenskomst, vil den være selvbetalt. I nogle tilfælde har man ret til både første og anden sygedag - dette vil også fremgå af din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Har du som forælder ret til fravær på barnets første sygedag, skal du være opmærksom på, at kun er den ene forælder kan holde barnets første sygedag. Du som mor kan f.eks. ikke holde fri på barnets første sygedag mandag, hvorefter barnets far holder barnets første sygedag tirsdag. Det samme gælder naturligvis også for 2. sygedag.

Hvis barnets første sygedag ikke er aftalt gennem din ansættelseskontrakt eller overenskomst, kan du kun holde fri, ved akut opståede sygdom hvor det er tvingende nødvendigt at du er til stede ved dit barn.

Er du i tvivl hvad der er gældende i din specifikke situation? Tøv ikke med at kontakte os på 7013 7013.

Hvad med løn på barns første sygedag?

Hvis det fremgår af enten din ansættelseskontrakt eller overenskomst, har du ret til løn på barnets første sygedag.

Hvis der ikke fremgår noget af din kontrakt eller overenskomst er du som udgangspunkt ikke berettiget til at modtage løn på barnets første sygedag. Vær opmærksom på, at hvis du udebliver fra arbejde på grund af dit barns sygdom, har din arbejdsgiver som udgangspunkt ret til at trække dig i løn.

Hvad hvis barnet ikke er rask efter første sygedag?

Er dit barn ikke rask efter de sygedage, du har ret til, kan du enten bruge en omsorgsdag, ferie eller feriefridag, spørg din arbejdsgiver hvilke muligheder du har i dit ansættelsesforhold.