Omsorgsdage

Omsorgsdage er ikke et lovkrav, det afhænger af din ansættelseskontrakt, personalehåndbog og/eller gældende overenskomst. Der kan samtidigt også være krav til anciennitet og barnets alder.

Læs med nedenfor, hvor vi forklarer hvad en omsorgsdag kan bruges til, hvor mange du har til rådighed og hvem der egentlig har ret til at afholde en.

Hvad er omsorgsdage?

Omsorgsdage er fridage, hvor du har ret til at holde fri med fuld løn fra din arbejdsplads med henblik på at yde omsorg for dit barn.

Du kan fx vælge at bruge dine omsorgsdage på at passe dit syge barn. Du kan også bruge dagene hvis barnet skal starte i institution eller skole samt på lukkedage eller en forlænget weekend.

Hvem har ret til omsorgsdage?

Det afhænger af din ansættelseskontrakt eller overenskomst, om du har ret til omsorgsdage eller ej - der er nemlig ikke noget lovkrav om ret til omsorgsdage.

I nogle tilfælde har du ret til barnets første sygedag. Læs mere om det her

Hvis du er offentligt ansat

Alle offentligt ansatte er som udgangspunkt omfattet af regler om omsorgsdage. For at have ret til omsorgsdage kræver det, at du opfylder en af følgende:

  • Være biologiske forældre
  • Være registrerede medmødre
  • Være adoptivforældre
  • Have forældremyndighed over barnet

Barnet skal desuden have ophold ved den ansatte. Dette betyder at barnet skal have adresse hos, eller have regelmæssig herunder aftalt eller bevilget samværsret. Der kan være forskel på overenskomster og din ret afhænger altid af din overenskomst. Hvis du er i tvivl, så kontakt Ase Lønmodtager.

Hvis du er privat ansat

For privatansatte gælder der forskellige regler. Du har derfor kun ret til omsorgsdage hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt.

Du kan finde information om din ret til omsorgsdage i din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller den overenskomst der er gældende i lige præcis dit ansættelsesforhold.

Kan du ikke finde information herom eller er du i tvivl om hvad det helt præcist betyder i dit tilfælde? Som medlem af Ase fagforening kigger vi gerne din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog igennem, for at se hvilke muligheder du har.

Hvor mange omsorgsdage har du ret til?

Er du offentligt ansat har du ret til to omsorgsdage pr. barn om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Dette gælder uanset hvornår i kalenderåret du er tiltrådt din stilling - du mister derfor ikke dine omsorgsdage hvis du skifter arbejdsplads inden for det offentlige.

Vær opmærksom på, at omsorgsdagene skal afholdes som enten hele eller halve dage, og at ikke afholdte omsorgsdage desværre ikke kan overføres til efterfølgende kalenderår eller blive udbetalt. Husk derfor, at få afholdt dine omsorgsdage inden kalenderåret er omme, for at sikre, at de ikke går tabt.

Varsling af omsorgsdage

Skal du afholde en omsorgsdag, skal den varsles så tidligt som overhovedet muligt. Din arbejdsgiver kan nemlig godt nægte dig at afholde en omsorgsdag på et bestemt tidspunkt, hvis det ikke hænger sammen med vagtplanen og den daglige drift på arbejdspladsen.

Hvis din arbejdsgiver nægter dig at afholde en omsorgsdag, kan du kontakte Ase for yderligere råd og vejledning.

Hvad hvis jeg bliver syg?

Hvis du bliver syg før din omsorgsdag, udskydes omsorgsdagen som udgangspunkt og du kan derfor vælge afholde den på et andet tidspunkt.

Bliver du syg på selve omsorgsdagen, betragtes den desværre som afholdt.

Ulønnede omsorgsdage

Fra 1. januar 2023 har alle lønmodtagere ret til fem omsorgsdage pr. kalenderår til at give omsorg eller støtte til sine børn, forældre, ægtefælle eller partner eller den person, du bor sammen med.

Mange bruger disse omsorgsdage til at ledsage en pårørende til et hospitalsbesøg, lægebesøg eller måske endda et tandlægebesøg.

Det er dog en betingelse for afholdelse af disse fem omsorgsdage. Din arbejdsgiver har nemlig ret til at kræve, at du får en læge til at dokumentere behovet for din tilstedeværelse. Gyldig dokumentationen kan f.eks. være en indkaldelse til behandling eller tid på sygehuset. Det er i øvrigt også dig, der skal fremskaffe og eventuelt betale for den relevante dokumentation.

Du kan vælge at afholde alle omsorgsdagene på en gang eller som enkelte dage efter behov. Selvom disse dage giver dig ret til at holde fri, har du ikke krav på din sædvanlige løn i forbindelse med dette fravær.

Vær opmærksom på, at dagene bortfalder hvis du ikke har brugt dem inden årets udgang.

Kontakt os for rådgivning

Som medlem af Ase fagforeningen kan du få råd og vejledning samt hjælp til at undersøge, hvad der gælder i dit specifikke tilfælde. Tøv derfor ikke med at kontakte os på 7013 7013 hvis du har spørgsmål vedrørende omsorgsdage og hvilke regler du som forælder er omfattet af i dit ansættelsesforhold.

Ring til os