Ramt af dårligt vejr (vejrlig)

Vejrlig er et vejrmæssigt forhold, som forhindrer dig i at udføre dit arbejde. Det kan f.eks. være, at du bliver forhindret i at komme på arbejde pga. voldsomt snevejr, stormvejr eller skybrud. Hvis du bliver forhindret i at komme på arbejde pga. vejrlig, skal du aftale med din chef, om du arbejder hjemmefra, afspadserer eller holder en fridag.

Pligter som arbejdsgiverHjemsendelse på grund af vejrlig

Hvis du bliver forhindret i at udføre dit arbejde på grund af vejrlig, kan din arbejdsgiver hjemsende dig uden løn. Det er en betingelse, at muligheden for hjemsendelse er aftalt i overenskomsten. Hvis du bliver hjemsendt på grund af vejrlig, kan du i visse situationer have ret til dagpenge.

Står det i overenskomsten, at arbejdsgiver kan hjemsende dig på grund af vejrlig, kan du søge om dagpenge (selvfølgelig under forudsætning af, at du i øvrigt har ret til dagpenge). Allerede den dag du bliver hjemsendt, skal du i givet fald tilmelde dig jobcentret.

Regler for vejrlig

Overenskomster er forskellige, og nogle af dem forpligter en hjemsendt ansat til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når det dårlige vejr ikke længere forhindrer, at arbejdet kan udføres. Er du forpligtet på denne måde af din overenskomst, skal vi have en frigørelsesattest fra dig for at du kan få dagpenge, mens du er hjemsendt. Frigørelsesattesten betyder, at din arbejdsgiver vil se bort fra dit opsigelsesvarsel, hvis du finder andet arbejde, mens du er hjemsendt. Frigørelsesattesten er nødvendig for, at du reelt kan sige, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og ’rådighed’ er et grundlæggende krav for at kunne få dagpenge.

Vi skal have frigørelsesattesten senest 5 uger efter, du bliver hjemsendt og søger om dagpenge.

Har du ikke pligt til at vende tilbage til din arbejdsplads, når det dårlige vejr er drevet over, er det ikke nødvendigt med en frigørelsesattest. Husk dog altid, at du først kan få dagpenge fra det tidspunkt, du er tilmeldt jobcentret.

 

Det skal du huske, når du søger om dagpenge

Når du melder dig ledig på jobnet.dk, skal du samtidig oprette eller opdatere dit CV.

 

Lempeligere vilkår når du er hjemsendt på grund af vejrlig

Når du er hjemsendt på grund af dårligt vejr (vejrlig), har du mulighed for at søge om en mindre intensiv aktiveringsindsats. Det vil sige, at du måske kan blive fritaget for personlige møder og aktivering. Dette er noget, du skal søge om i dit lokale jobcenter.