Sygdom i ferien

Hvis du bliver syg i din ferie, kan der være mulighed for økonomisk hjælp. Det afhænger dog i vid udstrækning af, hvorvidt du er blevet syg syg før eller under afholdelse af din ferie. Her kan du læse mere om forskellen på at være feriehindret eller ej, og hvordan du er stillet, hvis du først bliver syg midt i din ferie.

Er du ”feriehindret”?

Hvis man er sygemeldt inden ferie begynder, er man ikke tvunget til at påbegynde afholdelse af ferien. Man er forhindret i at holde ferie, når man er syg. For hver dag, som man er syg i den tidsperiode, hvor der skulle have været afholdt ferie, har man ret til en dags erstatningsferie. Varer ens sygdom i for eksempel tre dage, så har man automatisk ret til tre dages erstatningsferie.
Man er naturligvis forpligtet til at melde sig rask, når man er raskmeldt igen.

 

Flyt hele din ferie som feriehindret

Hvis man var syg inden ens ferie begyndte, og bliver rask inden ens planlagte ferie slutter, skal man raskmelde sig og herefter orientere ens arbejdsgiver om, hvorvidt man vil holde resten af ens ferie som planlagt, eller om man foretrækker at flytte hele ens ferie.

I ens overvejelser kan man medtage både varigheden af sygdommen, og de planer, man har for ferien – hvis man for eksempel skulle have været til Thailand i tre uger, men er syg en uge, er det måske mere interessant at flytte hele ferien, i stedet for en uges erstatningsferie på et andet tidspunkt.

 

Hvordan flytter jeg hele min ferie?

For at flytte hele ens ferie grundet feriehindring, er man naturligvis nødt til at stå til rådighed for ens arbejdsgiver, så snart man er raskmeldt igen. Man skal derfor give din arbejdsgiver besked med det samme om, hvorvidt man vil fortsætte ens ferie, eller om man hellere vil møde på arbejde.

 

Hvis du bliver feriehindret i forbindelse med din hovedferie

Hvis man bliver feriehindret i forbindelse med afholdelse af ens hovedferie, har du krav på at få din erstatningsferie inden for hovedferieperioden (frem til 30. september). Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan man i stedet kræve at få ferien udbetalt. Det er selvfølgelig også en mulighed, at man med sin arbejdsgiver aftaler, at du holder din hovedferie efter 30. september og inden ferieårets udløb den 31. december.

 

Hvis man bliver syg under ens ferie

Bliver man syg under ens ferie, har man ret til erstatningsferie. Man kan dog ikke få erstattet de første fem sygedage, da det anses for karensperioden.

Man skal orientere sin arbejdsgiver om ens sygdom på 1. sygedag. Karensperioden starter først fra det tidspunkt, hvor man orienterer sin arbejdsgiver om sin sygdom. Man skal derfor ikke vente fem dage med at orientere ens arbejdsgiver.

Arbejdsgiveren kan kræve lægelig dokumentation for sygdommen. Dette gælder også for de første fem sygedage, som er karensperioden. Man skal selv afholde udgiften til lægeerklæringen.

Såfremt man bliver rask inden af ens ferie slutter, skal man orientere ens arbejdsgiver om, at man er rask, og herefter give besked om, hvorvidt man påtænker at møde på arbejde, eller om man vil holde resten af ferien.

Telefonisk råd og vejledning

Ring til os, hvis du er i tvivl om reglerne for ferie.

Kontakt os

endnu ikke medlem?

bliv medlem