Sygdom i ferien og erstatningsferie

Hvis du bliver syg i din ferie, kan der være mulighed for erstatningsferie. Reglerne afhænger dog i vid udstrækning af, hvorvidt du er blevet syg syg før eller under afholdelse af din ferie. Her kan du læse mere om forskellen på at være feriehindret eller ej, og hvordan du er stillet, hvis du bliver syg før eller midt i din ferie.

Hvis du bliver syg før ferien

Bliver du sygemeldt inden din ferie begynder, er du ikke tvunget til at påbegynde afholdelse af ferien. Du er feriehindret, altså forhindret i at holde ferie, når du er syg. For hver dag, som du er syg i den tidsperiode, hvor der skulle have været afholdt ferie, har du ret til en dags erstatningsferie. Varer din sygdom i for eksempel tre dage, så har du automatisk ret til tre dages erstatningsferie.
Kræver din arbejdsgiver dokumentation for din sygdom, skal din arbejdsgiver selv betale for en lægeerklæring.

 

Hvis du bliver rask inden din ferie slutter

Bliver du rask inden den planlagte ferie slutter, skal du raskmelde dig og orientere din arbejdsgiver om, hvorvidt du vil holde resten af din ferie som planlagt, eller om du vil genoptage arbejdet og flytte hele din ferie til et senere tidspunkt.

Overvej varigheden af sygdommen, og de planer, du har for ferien. Hvis du for eksempel skulle have været til Thailand i tre uger, men er syg en uge, er det måske mere interessant at flytte hele ferien, i stedet for en uges erstatningsferie på et andet tidspunkt.

Vælger du at flytte hele din ferie grundet feriehindring, er du naturligvis nødt til at stå til rådighed for din arbejdsgiver, så snart du er raskmeldt igen. Du skal derfor give din arbejdsgiver besked om, at du ønsker at flytte hele din ferie og genoptage din arbejde igen.

 

Hvis du bliver syg i forbindelse med din hovedferie

Hvis du bliver feriehindret i forbindelse med afholdelse af din hovedferie, har du krav på at få din erstatningsferie inden for hovedferieperioden (frem til 30. september). Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan du i stedet kræve at få ferien udbetalt. Det er selvfølgelig også en mulighed, at du laver en aftale med din arbejdsgiver om, at du holder din hovedferie efter 30. september og inden ferieårets udløb den 31. december.

 

Hvis du bliver syg under ferien

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du kan dog ikke få erstattet de første fem sygedage, da det anses for karensperioden.

Derfor skal du orientere din arbejdsgiver om din sygdom allerede på første sygedag, og gerne skriftligt, så du har dokumentation for din sygemelding. Det er vigtigt, da karensperioden først starter fra det tidspunkt, hvor du orienterer din arbejdsgiver om din sygdom. 

Din arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for sygdommen. Dette gælder også for de første fem sygedage. Bliver du sygemeldt under din ferie, skal du selv afholde udgiften til lægeerklæringen.

Såfremt du bliver rask inden din ferie slutter, skal du orientere din arbejdsgiver om dette, og herefter give besked om, hvorvidt du påtænker at møde på arbejde, eller om du vil holde resten af ferien. Hvis du ønsker at forlænge din ferie med det antal dage, du har været syg, kan du aftale dette med din arbejdsgiver.