Uddannelsesløft

Få et uddannelsesløft, mens du er på dagpenge ved at tage en erhvervsuddannelse.

Ordningen gælder for ledige over 30 år, der enten er ufaglærte eller faglærte med en erhvervsuddannelse, de ikke har brugt de seneste 5 år. Et uddannelsesløft kan sikre bedre jobmuligheder i et omskifteligt arbejdsmarked.

Hvilke krav er der for at kunne tage en erhvervsuddannelse, mens jeg er på dagpenge?

For at kunne tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du være fyldt 30 år, og:

 • Være ufaglært, eller
 • Være faglært med med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år, eller
 • Være faglært med en erhvervsuddannelse, som du ønsker at udbygge med et trin

Derudover skal din uddannelses godkendes af jobcentret, og du skal opfylde de almindelige krav til optagelse på en erhvervsuddannelse for voksen.

Hvordan kommer jeg i gang?

For at få afklaret om du har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du tage fat i dit Jobcenter. 

Hvis du og jobcenteret laver en aftale om Uddannelsesløft, vil dit jobcenteret give os besked. Herefter kan vi fortsætte med at udbetale dagpenge til dig, selvom du er ved at uddanne dig.

Kompetencevurdering

Afhængig af din uddannelses– og erhvervsbaggrund vil du oftest skulle kompetence vurderes. Det gøres også i samarbejde med dit jobcenter.

Kan jeg søge om befordringsgodtgørelse når jeg er på uddannelse?

Når du deltager i uddannelse med uddannelsesløft, har du mulighed for at ansøge om tilskud til din befordring.

Ansøgningen til at befordringsgodtgørelse finder du her på MitAse.

Hvilke uddannelser hører ind under ordningen?

Du kan vælge mellem mere 100 forskellige erhvervsuddannelser fordelt på fire hovedområder:

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretning
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Teknologi, byggeri og transport

En uddannelse under ordningen ’uddannelsesløft’ kan altså bevilliges til alle erhvervsuddannelser - du skal dog være opmærksom på, at der hvert år peges på "fordelsuddannelser", som er de uddannelser, der ligger inden for et område med særligt gode jobmuligheder. 

Du har også mulighed for at tage en del af en erhvervsuddannelse. Mangler du fx et grundforløb, kan du tage det gennem ordningen ’Uddannelsesløft’. Som faglært kan du desuden bygge trin ovenpå din uddannelse - det kræver dog, at din eksisterende uddannelses er afsluttet mindst 18 måneder før. 

Hvad med min økonomi, mens jeg tager en erhvervsuddannelse?

Du kan modtage dagpenge, mens du uddanner dig. Beløbet vil dog afhænge af, hvilken uddannelse du vælger.

 • Vælger du en uddannelse, hvor der er stor mangel på arbejdskraft, vil du kunne få 110% af din dagpengesats udbetalt
 • Vælger du derimod en af de uddannelser, der i øjeblikket ikke har et stort behov for arbejdskraft, vil du kunne få 80% udbetalt

Du kan se den aktuelle liste over uddannelser med ret til 110% dagpenge her

Kom godt videre

Det kan være svært at gennemskue reglerne for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge. Læs mere om reglerne for hvordan du får mulighed for at komme i gang. 

Hvorfor Ase?

Hos Ase får du en professionel sparringspartner og en nærværende støtte. Vi er din hjælp til et godt arbejdsliv.

Ase er der for dig - både når du er i arbejde og hvis du skulle stå uden et arbejde. Vælg frit mellem:

 • Lønsikring
 • A-kasse
 • Fagforening

se hvad ase kan tilbyde dig