Uddannelsesløft

Få et uddannelsesløft, mens du er på dagpenge ved at tage en erhvervsuddannelse.

Ordningen gælder for ledige over 30 år, der enten er ufaglærte eller faglærte med en erhvervsuddannelse, de ikke har brugt de seneste 5 år. Et uddannelsesløft kan sikre bedre jobmuligheder i et omskifteligt arbejdsmarked.

Hvilke krav er der for at kunne tage en erhvervsuddannelse, mens jeg er på dagpenge?

For at kunne tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du være fyldt 30 år, og:

 • Være ufaglært, eller
 • Være faglært med med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år, eller
 • Være faglært med en erhvervsuddannelse, som du ønsker at udbygge med et trin

Derudover skal din uddannelses godkendes af jobcentret, og du skal opfylde de almindelige krav til optagelse på en erhvervsuddannelse for voksen.

Hvordan kommer jeg i gang?

For at få afklaret om du har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge, skal du tage fat i dit Jobcenter. 

Hvis du og jobcenteret laver en aftale om Uddannelsesløft, vil dit jobcenteret give os besked. Herefter kan vi fortsætte med at udbetale dagpenge til dig, selvom du er ved at uddanne dig.

Kompetencevurdering

Afhængig af din uddannelses– og erhvervsbaggrund vil du oftest skulle kompetence vurderes. Det gøres også i samarbejde med dit jobcenter.

Kan jeg søge om befordringsgodtgørelse når jeg er på uddannelse?

Når du deltager i uddannelse med uddannelsesløft, har du mulighed for at ansøge om tilskud til din befordring.

Ansøgningen til at befordringsgodtgørelse finder du her på MitAse.

Hvilke uddannelser hører ind under ordningen?

Du kan vælge mellem mange erhvervsuddannelser fordelt på fire hovedområder:

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretning
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Teknologi, byggeri og transport

En uddannelse under ordningen ’uddannelsesløft’ kan altså bevilliges til alle erhvervsuddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at der hvert år peges på ”fordelsuddannelser”, som er uddannelser, der ligger indenfor et område med særligt gode jobmuligheder/stor mangel på arbejdskraft.

Hvis du deltager i disse uddannelser, kan der være mulighed for udbetaling af dagpenge med forhøjet dagpengesats.

Hvad med min økonomi, mens jeg tager en erhvervsuddannelse?

Du kan modtage dagpenge, mens du uddanner dig. Beløbet vil dog afhænge af, hvilken uddannelse du vælger.

 • Vælger du en uddannelse, hvor der er særligt gode jobmuligheder/stor mangel på arbejdskraft, vil du kunne få udbetalt dagpenge med en sats på 110 % af din individuelle dagpengesats

 • Vælger du en uddannelse, der ikke er udpeget som en uddannelse med særligt gode jobmuligheder/stor mangel på arbejdskraft, vil du kunne få udbetalt dagpenge, svarende til 80 % af din individuelle dagpengesats
Ase Kontor 0892
Ase Kurser Uddannelse Dame Udvid Din Faglighed

Kom godt videre

Det kan være svært at gennemskue reglerne for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge. Læs mere om reglerne for hvordan du får mulighed for at komme i gang. 

Hvorfor Ase?

Hos Ase får du en professionel sparringspartner og en nærværende støtte. Vi er din hjælp til et godt arbejdsliv.

Ase er der for dig - både når du er i arbejde og hvis du skulle stå uden et arbejde. Vælg frit mellem:

 • Lønsikring
 • A-kasse
 • Fagforening

se hvad ase kan tilbyde dig