hvad er en uberettiget opsigelse?

Der er berettigede opsigelser, og så er der de uberettigede. Eller de saglige og de usaglige, som det hedder inden for juraen. Men hvad er det, der adskiller dem, og hvordan kender du den ene fra den anden? Det får du svar på her.

Specielt for dig i job

Hvad er en uberettiget / usaglig opsigelse?

Hvis du bliver opsagt, uden en rimelig begrundelse i dine eller virksomhedens forhold, er der tale om en usaglig opsigelse. Det er din arbejdsgiver, der afgiver opsigelsen og skal begrunde den, og derfor er det din arbejdsgiver, der skal kunne bevise, at opsigelsen er saglig. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan din arbejdsgiver komme til at skulle betale erstatning til dig.

Eksempler på virksomhedens forhold

Virksomhedens forhold er en række forhold hos din arbejdsgiver, der gør det nødvendigt at lave ændringer.

Hvis der er tale om afskedigelser pga. rationaliseringer, nedskæringer mv., er det typisk arbejdsgiverens vurdering af, hvem der skal opsiges, der bliver tilgodeset. Altså situationer, hvor virksomheden har ”færre hoveder” efter afskedigelsen. Grunden til nedskæringen er som udgangspunkt uden betydning.

Hvis du bliver opsagt, og der bliver ansat en ny medarbejder i dit sted, er der ikke tale om en rationalisering, men om en omstrukturering. Din arbejdsgiver vil skulle redegøre for, hvad omstruktureringen skyldes, og hvorfor det netop er dig, der er blevet opsagt.

Begrundelsen skal være rigtig, og der skal være en reel grund til at gennemføre ændringerne. Opsigelsen kan vise sig at være usagligt, hvis der i forbindelse med rationaliseringer kun er tale om en lille lønbesparelse, eller hvis du kunne være blevet lært op til en ny stilling ved omstruktureringer.

En opsigelse kan også være usagligt, hvis der er tale om opsigelse af en medarbejder med lang anciennitet.

Eksempler på medarbejderens forhold

Medarbejderens forhold kan handle om forhold som dårlig arbejdsindsats, uegnethed til arbejdsopgaverne, meget sygefravær, samarbejdsvanskeligheder, illoyal adfærd, misligholdelse (herunder at komme for sent), tyveri fra arbejdspladsen (dette vil dog typisk føre til bortvisning) mv.

Din arbejdsgiver skal altid kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at de forhold, han/hun giver i begrundelsen, er korrekte.

Hvis du bliver afskediget pga. af forhold, der vedrører medarbejderen, har din arbejdsgiver typisk pligt til at give dig en chance for at rette op/ændre dig. Det indebærer også en pligt for din arbejdsgiver til at fortælle dig om problemerne, f.eks. i form af en advarsel/indskærpelse eller blot en samtale med din leder.

Ved samarbejdsvanskeligheder medarbejdere/kolleger har din arbejdsgiver normalt pligt til at prøve at løse dem, før en eller flere af medarbejderne bliver opsagt. Det kan – alt efter omstændighederne – ske ved f.eks. en omplacering af en eller flere medarbejdere, samtaler med medarbejderne eller ved at advare om konsekvenserne, hvis problemerne ikke bliver løst. Hvis nogen bliver opsagt, skal den eller de opsagte være en/nogle af de hoved- eller medansvarlige for samarbejdsproblemerne.

Hvis du har store samarbejdsvanskeligheder med din arbejdsgiver, vil en opsigelse for det meste blive betragtet som saglig. Medmindre problemerne skyldes urimelige krav eller en urimelig opførsel fra din arbejdsgiver.

Opsigelsens saglighed bliver vurderet på det tidspunkt, du bliver sagt op. Det vil altid være en konkret vurdering, som beror på mange omstændigheder, om den enkelte opsigelse er saglig eller ej. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Specielt for selvstændige

Som selvstændig bliver du ikke opsagt på samme måde som en lønmodtager. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation i den forbindelse.

Specielt for ledige

Som ledig kan du ikke blive opsagt. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse.

endnu ikke medlem?

bliv medlem