Kan jeg beskyttes mod uberettiget opsigelse?

Beskyttelse mod uberettiget / usaglig opsigelse afhænger af flere forhold. Nedenfor kan du få nærmere information om, hvornår man er beskyttet mod usaglig afskedigelse.

Som medlem af Ase vil du altid have mulighed for at få råd i tilfælde af, at man er blevet opsigt. Herunder om en opsigelse er berettiget eller ej.

 

Beskyttelse mod uberettiget opsigelse

Hvis man er omfattet af funktionærloven eller en overenskomst, er man beskyttet mod usaglig opsigelse, når man har opnået en vis anciennitet. For funktionærer er det efter et års ansættelse, og for overenskomstdækkede medarbejdere vil det typisk være efter 9 måneders ansættelse.

Ancienniteten regnes fra den dag, hvor man tiltræder, og indtil man opsiges. Det er altså ens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for, om man er opfattet af saglighedskravene i funktionærloven og overenskomsterne.

Hvis man ikke opfylder anciennitetskravet, eller hvis man hverken er omfattet af funktionærloven eller en overenskomst, har man om udgangspunkt ingen beskyttelse mod usaglig opsigelse, medmindre forholdet er omfattet af særlig lovgivning, som f.eks. ligestillingslovene.

 

Sådan udregnes ens anciennitet

Hvis man har været vikar og man fortsætter i stillingen umiddelbart efter udløbet af vikaransættelsen, bliver den vikaransættelserne talt med i ens anciennitet. Dette gælder både i forhold til opsigelsesvarsler, godtgørelser mv.

Det samme er gældende for elever, som efter overstået elevtid, fortsætter i en funktionærstilling hos samme arbejdsgiver. Hvis man ikke er omfattet af funktionærloven, er det bl.a. op til ens overenskomst, om ens vikar- og/eller elevtid tæller med i ancienniteten.
Kontakt Ase for nærmere vejledning.

endnu ikke medlem?

bliv medlem