Kan jeg beskyttes mod uberettiget opsigelse?

Der er mulighed for at blive beskyttet mod uberettiget / usaglig opsigelse. Se hvordan her.

En opsigelse er aldrig rar at få, og slet ikke, hvis den er usaglig. Hos os får du hjælp til, hvad du skal gøre, hvis du oplever at blive opsagt, og du er i tvivl om, hvorvidt opsigelsen er ugyldig eller ej.
Specielt for dig i job

Kan jeg beskyttes mod usaglig opsigelse?

Hvis du er omfattet af funktionærloven eller en overenskomst, er du beskyttet mod usaglig opsigelse, når du har opnået en vis anciennitet. For funktionærer er det efter et års ansættelse, og for overenskomstdækkede typisk efter 9 måneders ansættelse.

Ancienniteten bliver regnet fra den dag, du tiltræder, og indtil du får din opsigelse. Det er altså din anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

Hvis du ikke opfylder anciennitetskravet, eller hvis du hverken er omfattet af funktionærloven eller en overenskomst, har du som udgangspunkt ingen beskyttelse mod usaglig opsigelse, medmindre forholdet er omfattet af særlig lovgivning (forskelsbehandlingsloven, diskriminationsloven mv.)

Sådan udregnes din anciennitet

Hvis du har været vikar ,og du fortsætter i stillingen umiddelbart efter udløbet af vikaransættelsen, bliver den type ansættelser talt med i din anciennitet i forhold til opsigelsesvarsler, godtgørelser mv. Det samme gælder elever, der efter elevtiden fortsætter i en funktionærstilling. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, er det bl.a. op til din overenskomst, om din vikar- og/eller elevtid tæller med i ancienniteten. Kontakt os for vejledning.

Specielt for selvstændige

Som selvstændig bliver du ikke opsagt på samme måde som en lønmodtager. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation i den forbindelse.

Specielt for ledige

Som ledig kan du ikke blive opsagt. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse.

endnu ikke medlem?

bliv medlem