Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Selv i opgangstider går tusindvis af virksomheder konkurs hvert år. Men hvis du kender spillereglerne, kan du godt få løn, selvom din arbejdsplads går konkurs.

I 2018 gik omtrent 7.200 virksomheder konkurs. Det kan være en barsk oplevelse både for ejere og ansatte. Her kan du læse, hvad der sker ved en konkurs, og hvordan du som medarbejder forholder dig til det.

En advokat styrer konkursboet

Når en virksomhed går konkurs, udpeges en såkaldt kurator af skifteretten. Kurator er en advokat, som beslutter, hvad der skal ske med resterne af den konkursramte virksomhed. En virksomhed, der er erklæret konkurs, kaldes også et konkursbo.

Nogle gange er det bedst at lukke konkursboet helt med det samme. Andre gange kan det drives videre i en periode. Måske for at gøre noget arbejde færdigt. Alternativt kan konkursboet sælges og drives videre af nye ejere.

Medarbejderne skal stå til rådighed i første omgang

Der kan gå op til 14 dage før at du som medarbejder ved, om konkursboet drives videre eller ej. I denne periode skal du stå til rådighed. I første omgang skal du altså møde ind på arbejdspladsen, men du skal kun arbejde, hvis kuratoren beder om det.

Beder konkursboet dig om at arbejde, skal du som medarbejder huske at bede konkursboet om at stille sikkerhed for lønnen. Lønmodtagernes Garantifond dækker nemlig ikke løn for arbejde udført for konkursboet. Den stillede sikkerhed bør du altid få på skrift.

Beslutter kurator, at du ikke skal arbejde, er det alligevel alene op til kurator at bestemme, om du skal være på arbejdspladsen, eller om du må stå til rådighed derhjemme. Det vil sige, at kuratoren kan vælge at sende dig hjem, indtil der er taget endelig stilling til, om konkursboet vil overtage din ansættelseskontrakt, eller om du bliver fritstillet.

Nogle gange skal medarbejderne fortsætte arbejdet

Hvis konkursboet ikke lukkes helt med det samme, og der er brug for medarbejdere, giver kurator dig besked om at du skal fortsætte dit arbejde. Du får besked om dette inden for 14 dage.

Hvis kurator beder dig om at udføre dit arbejde efter konkursen, skal lønnen for arbejdet betales af kurator.

Nogle gange bliver medarbejderne fritstillet

Hvis du som medarbejderne ikke skal arbejde videre, får du ligeledes besked af kurator inden for 14 dage. I så fald bliver du fritstillet. Fritstillet betyder, at du får løn i den periode, der svarer til din opsigelsesvarsel. Det er Lønmodtagernes Garantifond, der dækker lønnen fra den dag, virksomheden blev erklæret konkurs. Ligesom de dækker eventuel manglende udbetalt løn op til seks måneder forud for konkursen.

Husk a-kassen og jobcentret

Bliver du fritstillet som konsekvens af, at din arbejdsgiver går konkurs, er det vigtigt at vide, at du har pligt til at søge nyt job i perioden – vel at mærke i en ikke-konkurrerende virksomhed. Bliver du fritstillet i en konkurssituation, skal du altså straks melde dig ledig hos både jobcenter og a-kassen.

Meld dig ind i Ase Lønmodtager og få yderligere hjælp

Hvis du som medarbejder er ramt af konkurs på arbejdspladsen kan du søge dækning for tilgodehavende løn fra Lønmodtagernes Garantifond. Er du medlem af fagforeningen Ase Lønmodtager, kan vi hjælpe dig helt konkret i den situation. Du kan melde dig ind ved at ringe til 7013 7013.

Når du har anmeldt et lønkrav til Lønmodtagernes Garantifond, kan der være mulighed for at søge om et lån hos Ase a-kasse.

Bemærk! Ikke alle detaljer er beskrevet i denne artikel.

 

Vær opmærksom på …
- Lønmodtagernes Garantifond dækker bl.a. lønkrav, pension og feriepenge.

- Lønkrav skal anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond senest fire måneder efter, arbejdsgiver er konkurs.

- Kun lønkrav, der er forfaldne senere end seks måneder før konkursbegæringen bliver indgivet til skifteretten, dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

- Om din arbejdsgiver er ved at gå konkurs, fremgår på statstidende.dk