Hvilke regler gælder ved adoption?

Her kan du læse mere om de barselsregler, der gælder, hvis du får en lille ny i familien via adoption.

Familieforøgelse ved adoption

Som adoptivforælder har du ret til fravær i op til 4 uger, før du får barnet, hvis det sker i udlandet. Det er muligt at forlænge perioden i op til 4 uger, hvis opholdet i udlandet bliver længere.

Hvis du får barnet overgivet i Danmark, har du ret til 1 uges fravær før overgivelsen, hvis barnet ikke allerede er hjemme hos dig.

Orloven begynder

Når du får et adoptivbarn, begynder din orlov den dag, du får barnet. Som adoptivforældre vælger I selv, hvordan I vil fordele de 14 ugers barselsorlov. I har ret til at holde 2 uger samtidig. Efter de 14 ugers barselsorlov har I ret til almindelig forældreorlov på 32 uger.