Hvordan forlænger jeg min barselsorlov?

Som barslende har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Du har mulighed for at forlænge din orlov med op til 14 uger, hvis du er i arbejde, og op til 8 uger, hvis du er ledig.

Barn født den 2. august 2022 eller senere

Du kan forlænge din orlov på to måder: 

  1. Forlængelse samtidig med arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver
  2. Forlængelse uden arbejde, som alle har ret til 

1. Vil du arbejde på nedsat tid, mens du holder orlov?

Du kan forlænge din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode. Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver. Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at de 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret. 

Særligt for mor 

Ifølge de nye barselsregler må du som mor ikke arbejde de første 2 uger efter fødslen. Men fra den 3. uge efter fødslen har du mulighed for at arbejde på nedsat tid efter aftale med din arbejdsgiver. Det er derfor orloven, som ligger fra den 3. uge efter fødslen inkl. evt. overdragen orlov fra anden forælder, som du kan forlænge ved at starte arbejde på nedsat tid. 

Særligt for far/medmor

Som far eller medmor kan du forlænge din orlov ved at starte arbejde på nedsat tid efter aftale med din arbejdsgiver. Du må arbejde på nedsat tid under hele din orlov, dvs. de 2 ugers orlov ved fødslen og orloven, som ligger derefter.

2. Kan du forlænge din orlov uden at arbejde?

Som forælder, der er lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge. Du har efter den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode ekstra 8 uger eller 14 uger. Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde. Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden samtidig at arbejde. Du skal bare sørge for at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen.

Læs mere om, hvordan du udskyder din orlov på Borger.dk

Barn født før den 2. august 2022

Du kan forlænge din barselsorlov med op til 14 uger, hvis du er i arbejde, og op til 8 uger, hvis du er ledig. Dvs. at din forældreorlov varer hhv. 46 og 40 uger i stedet for 32 uger. Retten til barselsdagpenge er imidlertid stadig kun på 32 uger. Du kan dog strække barselsdagpengene, f.eks. ved at arbejde på nedsat tid i en periode, så de bliver udbetalt over en længere periode. Bemærk, at det ugentlige beløb til udbetaling derved bliver mindre.

Du har også mulighed for at gemme – eller udskyde – mellem 8 og 13 ugers orlov. Den udskudte orlov skal holdes i sammenhæng, før dit barn fylder 9 år.

Bliv klogere