Hvordan forlænger jeg min barselsorlov?

Som barslende har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Du har mulighed for at forlænge din orlov med op til 14 uger, hvis du er i arbejde, og op til 8 uger, hvis du er ledig.

Hvis du forlænger barselsorloven

Du kan forlænge din barselsorlov med op til 14 uger, hvis du er i arbejde, og op til 8 uger, hvis du er ledig. Dvs. at din forældreorlov varer hhv. 46 og 40 uger i stedet for 32 uger. Retten til barselsdagpenge er imidlertid stadig kun på 32 uger. Du kan dog strække barselsdagpengene, f.eks. ved at arbejde på nedsat tid i en periode, så barselsdagpengene bliver udbetalt over en længere periode. Bemærk, at det ugentlige beløb til udbetaling derved bliver mindre.

Du har også mulighed for at gemme – eller udskyde – mellem 8 og 13 ugers orlov. Den udskudte orlov skal holdes i sammenhæng, før dit barn fylder 9 år.

bliv klogere

endnu ikke medlem?

bliv medlem