Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Er du født 1. januar 1959 eller senere, og har dermed endnu ikke opnået efterlønsalderen, kan du melde dig ud af efterlønsordningen og få dine efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit

Efterlønsordningen lever stadig i bedste velgående og er en mulighed, hvis du ønsker at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen.

Ønsker du at arbejde videre frem mod pensionsalderen, kan du også drage nytte af efterlønsordningen ved at optjene timer fra arbejde til den skattefri præmie.

Læs mere om den nye efterløn, for dig som er født efter 1955

I takt med ændringer på arbejdsmarkedet, er der, siden 2012, vedtaget en række ændringer, som har påvirket udformningen af den efterlønsordning, som gælder i dag.   

Sådan gør du

Du modtager i starten af januar 2022 et personligt brev med en ansøgningsblanket. I brevet oplyser vi dig, hvilket beløb, du kan få udbetalt. Vi skal modtage ansøgningsblanketten retur senest den 30. juni 2022.

For at gøre ansøgningsprocessen så nem som mulig for dig, vil vi gerne sende dig en elektronisk ansøgningsblanket. Det kræver, at du er tilmeldt vores elektroniske postkasse på mitase.dk

Du kan allerede nu tilmelde dig vores postkasse ved at logge på mitase.dk med NemID. 

Vær venligst opmærksom på, at ansøgningsblanketter modtaget i papirform vil medføre en længere sagsbehandlingstid.

Hvor meget kan du få udbetalt?

Vælger du at få dit efterlønsbidrag udbetalt, vil vi opgøre antallet af bidrag, du har indbetalt. Der indbetales 7 bidrag om året svarende til 6.251 kr. (2022-tal). Du skal dog betale 30 % afgift af efterlønsbidrag, der er indbetalt efter den 10. oktober 2020.

Konsekvenser ved fravalg

Fravælger du efterlønsordningen, har det følgende konsekvenser for dig:

• Du kan aldrig modtage efterløn. Du kan således miste op til 232.212 kr. om året før skat i efterløn (2022-tal). Du kan læse mere om efterlønsordningen på ase.dk.

• Du kan ikke optjene skattefri præmie på op til 167.196 kr. (2022-tal).

• Dit fravalg af efterlønsordningen vil gælde for altid, og du kan aldrig fortryde dit valg. Du kan heller ikke benytte den særlige fortrydelsesordning.

• Du mister retten til at få et seniorjob. Det skal din kommune tilbyde dig, hvis du er ledig, og din dagpengeret udløber inden for 5 år før efterlønsalderen. Forudsætning for et seniorjob er, at du har ret til efterløn den dag, hvor efterlønsalderen indtræder, og du bevarer dit medlemskab af en a-kasse og fortsat indbetaler efterlønsbidrag. 

• Du kan aldrig opnå ret til fleksydelse.

Ønsker du individuel vejledning?

Ring til os på 70 13 70 13, hvis du ønsker individuel vejledning om, hvad fravalg af efterlønsordningen betyder for dine rettigheder.