Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Du kan tidligst gå på efterløn, når du har nået din efterlønsalder og opfylder de øvrige betingelser. Din efterlønsalder afhænger af din fødselsdato, samt hvor længe du har indbetalt efterlønsbidrag.

Din efterlønsalder

I skemaet nedenfor kan du se aldersgrænserne for efterløn og folkepension.

For at have mulighed for at gå på efterløn, skal du opfylde de gældende krav til medlemskab og betaling af efterlønsbidrag. Det betyder, at din individuelle efterlønsalder kan være højere end den alder, som fremgår af skemaet.

Læs om efterlønsbidrag
Se, hvornår du kan gå på efterløn

Årgang Efterlønsalder Antal år med efterløn Folkepensionsalder
1956, 2. halvår - 1958 63 år Op til 4 år 67 år
1959, 1. halvår 63½ år Op til 3½ år 67 år
1959, 2. halvår - 1962 64 år Op til 3 år 67 år
1963 - 1966 65 år Op til 3 år 68 år
1967 - 1970 66 år Op til 3 år 69 år
1971 - 66 år eller derover* Op til 3 år 69 år eller derover*

*Hvis danskernes levealder stiger, hæves efterløns- og folkepensionsalderen med ½ eller 1 år hver 5. år.

Se betingelser du skal opfylde for at kunne gå efterløn 

Ase udsteder dit efterlønsbevis

Ase udsteder dit efterlønsbevis automatisk ved din efterlønsalder, hvis du er dagpengeberettiget, og du har været medlem og betalt efterlønsbidrag længe nok til at kunne få efterløn.

Læs om efterlønsbeviset

Udskydelsesreglen

Hvis du er født senest den 30. juni 1959, kan du få et par væsentlige fordele, hvis du udskyder overgangen til efterløn og i perioden har arbejdet i nedenstående omfang:

Født Så længe skal du vente før du går på efterløn Så mange timer skal du mindst arbejde i perioden
1. juli 1956 – 31. december 1958

Mindst 1 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis

1.560 timer

1. januar 1959 – 30. juni 1959

Mindst ½ år efter, du har fået dit efterlønsbevis

780 timer

Kravet om antal timer kan du både opfylde ved arbejde som lønmodtager eller selvstændig. Arbejdet skal du udføre fra tidspunktet, hvor du har fået dit efterlønsbevis, og inden du eventuelt går på efterløn.

 

Fordele ved at opfylde udskydelsesreglen

Opfylder du udskydelsesreglen, har du 2 fordele:

  1. Du kan få op til den maksimale sats. Det er en forhøjelse fra 222.324 kr. til 244.308 kr. om året (2024-tal).

Læs mere om efterlønssatsen

  1. Du kan begynde at optjene en skattefri præmie ved at fortsætte med at arbejde. Du kan få op til 175.896 kr. (2024-tal) i præmie, når du når folkepensionsalderen.

Læs mere om den skattefri præmie

 

Eksempel på opfyldelse af udskydelsesreglen

Du er født i februar 1958 og har efterlønsret, når du bliver 63 år. Du får derfor dit efterlønsbevis på din 63-års fødselsdag. 

Da du højst kan opnå 91 pct. af maksimumsatsen ved at gå på efterløn som 63-årig, beslutter du, at du hellere vil fortsætte med at arbejde til udskydelsesreglen er opfyldt. På den måde kan du få op til maksimumsatsen.  

Du fortsætter derfor med at arbejde 30 timer om ugen som lønmodtager, fra du får dit efterlønsbevis, til du fylder 64 år. I alt arbejder du 1.560 timer, så du opfylder udskydelsesreglen. Herefter går du på efterløn med maksimumsatsen.  

Bemærk, at uanset hvornår du vælger at gå på efterløn, medfører dine pensioner fradrag efter reglerne om modregning af pensioner