Pensioner og modregning i efterløn

Er du født i 1956 eller senere, medfører dine pensionsordninger altid modregning i efterlønnen.

Modregning i efterløn kan ikke undgås

Du kan ikke undgå modregningen ved at udskyde overgangen til efterløn.
Værdien af dine pensionsopsparinger ved efterlønsalderen er som udgangspunkt det, der bestemmer, hvor stor reduktionen i din efterløn bliver. Det gælder også pensioner, som du venter med at få udbetalt.

 

Arbejdsgiverindbetalte pensioner med løbende udbetaling

Pensioner, som en arbejdsgiver har bidraget til, og som udbetales løbende, mens du er på efterløn, medfører modregning i efterlønnen med 64 % af den udbetalte pension. Det gælder både livsvarige pensionsordninger og ratepensioner.

Arbejdsgiverindbetalte pensioner, som ikke kommer løbende til udbetaling, mens du er på efterløn, medfører også fradrag. Men så bliver fradraget beregnet efter reglerne i afsnittet nedenfor.

 

Kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter, mv.

Kapital- og ratepensioner opgøres med en depotværdi et halvt år før efterlønsalderen.

NB! Alderspension tillægges 37,3 % af pensionsselskabet.

Modregningen i din efterløn for kapital- og ratepensioner vil på årsbasis være 4 % af den opgjorte
depotværdi.

Livsvarige pensioner, som for eksempel livrenter, opgøres som en årlig pensionsydelse et halvt år før efterlønsalderen.

Modregningen i din efterløn for livsvarige pensioner vil på årsbasis være 64 % af den opgjorte årlige pensionsydelse.

For alle pensionsordninger gælder, at de også modregnes i din efterløn, selvom de ikke kommer til udbetaling, mens du er på efterløn.

 

Eksempel:

Du er født i januar 1958 og har en kapitalpension med depotværdi på 800.000 kr., en ratepension med depotværdi på 500.000 kr., samt en livsvarig pension med en udregnet årlig ydelse på 50.000 kr. Du går på efterløn, før udskydelsesreglen er opfyldt.

Kapitalpension 4 % af 800.000 kr. = 100.000 kr.
Ratepension 4 % af 500.000 kr. = + 20.000 kr.
Livsvarig pension 64 % af 50.000 kr. = + 32.000 kr.
Årligt fradrag i efterlønnen 84.000 kr.
   
Årlig efterløn (2024-tal) 222.324 kr.
Fradrag for pensioner - 84.000 kr.
Årlig efterløn efter fradrag af pensioner 138.324 kr.

 

Ophørspension

I forbindelse med salg af en virksomhed kan du oprette en ophørspension på særligt gunstige skattevilkår. Ophørspensionsordning medfører fradrag i efterlønnen, selvom den er oprettet, efter du har nået efterlønsalderen.

 

Pas på med pensioner, der udbetales før efterlønsalderen

Hvis dine pensionsordninger er tegnet før maj 2007, har du mulighed for at begynde udbetaling, allerede fra du er 60 år. Du kan dog ikke undgå, at pensionerne medfører fradrag i din efterløn. Værdien af de pensioner, der er udbetalt inden din efterlønsalder, medfører nemlig også fradrag i din efterløn.

En udbetaling af livsvarige pensioner før efterlønsalderen vil især medføre store fradrag i efterlønnen. Det pensionsbeløb, som du samlet har fået løbende udbetalt fra din 60-årsalder, til du nåede efterlønsalderen, divideres nemlig med det maksimale antal år, du kan være på efterløn. Det dividerede beløb lægges oven i pensionsværdien ved efterlønsalderen. Det kan altså få store konsekvenser for din efterløn at få livsvarig pension udbetalt før efterlønsalderen.

 

Eksempel på pension udbetalt mellem 60 år og efterlønsalderen

Du er født i august 1957 og overgår til efterløn som 63-årig. Du har mulighed for efterløn i maksimalt 4 år. Privat livsvarig pension er udbetalt i perioden 60 år til 63 år med 100.000 om året.

Pensionsværdi kr. = 100.000 kr.
Udbetalt inden efterlønsalder: 300.000 kr.   
Antal år i efterlønsperiode: 4 år   
Årligt 300.000 over 4 år  + 75.000 kr.
  175.000 kr.
64% af 175.000 = 112.000 kr.  
Årlig efterløn uden modregning af pension 222.324 kr.
Fradrag for pensioner - 112.000 kr.
Årlig efterløn (2024-tal) 110.324 kr.