Beregning af din efterlønssats

Beløbet, du kan få i efterløn, afhænger af, hvornår du går på efterløn, hvornår du er født, og din indkomst.

Den maksimale efterlønssats i 2024 før SKAT

  Pr. måned Pr. år

Udskydelsesreglen er ikke opfyldt (født før 1/7 1959): Maks. 91 % af dagpengesatsen

18.527 kr. 222.324 kr.

Udskydelsesreglen er opfyldt eller født fra 1/7 1959: Maks. 100% af dagpengesatsen

20.359 kr. 244.308 kr.

 

Hvordan beregnes min efterlønssats?

Din efterlønssats beregnes på baggrund af din hidtidige indkomst. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden, men beløbet reguleres én gang om året af hensyn til den almindelige udvikling i priser og lønninger i samfundet.

Vær opmærksom på, at pensioner modregnes i din udregnede efterlønssats.

Se hvor meget der modregnes for pensioner

Din efterlønssats afhænger af, om udskydelsesreglen er relevant for dig, og om du opfylder den:

  • Ikke opfyldt: Maksimal efterløn er som udgangspunkt 91% af dagpengenes maksimum. Det kræver, at du har haft en indkomst på 22.376 kr. pr. måned i gennemsnit i 12 måneder inden for de sidste 24 måneder.
  • Opfyldt eller født fra 1. juli 1959: Maksimal efterløn er 100 % af dagpengenes maksimum. For at få denne sats skal du have haft en indkomst på 24.588 kr. pr. måned i gennemsnit i 12 måneder inden for de sidste 24 måneder.

De 12 måneder med den højeste indkomst danner grundlaget for beregningen af satsen. Hvis du ikke har haft en indkomst de sidste 24 måneder, kan du gå yderligere 12 måneder tilbage. Beregningsperioden bliver da 36 måneder.

 

Hvilken indkomst kan medregnes?

Både indtægt fra lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed kan tælles med til beregning af din efterlønssats. I beregningen indgår de samme former for arbejdsindtægt, som danner grundlag for opfyldelse af indkomstkravet.

Se, hvad indkomstkravet dækker over

 

Beregn din efterlønssats

Brug beregneren fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for at få en indikation af din efterløn. Beregneren antager, at du er berettiget til den højeste efterlønssats.

Du skal indtaste oplysninger om dine pensionsordninger, timeløn og arbejdstid pr. måned.

Beregn din efterlønssats hos STAR

 

Hvornår modtager jeg min efterløn?

Pengene vil som udgangspunkt gå ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden. Det forudsætter, at du har tastet dit efterlønskort, når vi åbner det for tastning.

Se, hvornår du kan taste dit efterlønskort

Find dit efterlønskort på Mitase