Dagpengekort

Nedenfor kan du få styr på, hvordan du udfylder dit dagpengekort korrekt, hvornår det senest skal være udfyldt og hvad du skal være ekstra opmærksom på.

Hvornår skal jeg udfylde mit dagpengekort? 

Du kan tidligst udfylde dit dagpengekort fra den sjettesidste hverdag i udbetalingsperioden og indtil 1 måned og ti dage efter udbetalingsperiodens udløb - glemmer du dette, vil ydelsen gå tabt for den pågældende måned.

Husk, at du skal udfylde ydelseskort for hele måneden, du skal derfor gætte i et par dage - men det gør ikke noget, da dette vil blive efterreguleret måneden efter. Skulle der være dukket noget op i gætteperioden, kan du altid rette i dit ydelseskort når måneden er gået.

Har du registreret dit mobilnummer på MitAse, vil du modtage en sms fra os, når du kan udfylde dit dagpengekort.

Hvor udfylder jeg mit dagpengekort? 

Du finder og udfylder dit dagpengekort på MitAse under " tast ydelseskort".

Har du udfyldt og indsendt dit dagpengekort senest tre dage før månedens udløb, udbetaler vi dine dagpenge, til din NemKonto, den sidste bankdag i måneden.

Arbejdstimer

Du skal huske at oplyse om alle dine arbejdstimer. Både når har arbejde på fuld tid og hvis du arbejder på nedsat tid, mens du modtager dagpenge.

Andre indtægter

På dagpengekortet skal du oplyse alle dine skattepligtige indtægter - og husk at indberette beløbene før skat.

Andre indtægter kan f.eks. være:

  • Pension
  • Honorarer
  • SU
  • Elevløn
  • Praktikløn

Hvis du ikke har noget at oplyse på kortet, skal du blot svare nej til spørgsmålet om "andre indtægter".

Andre forhold

Der findes andre forhold, som kan påvirke din ret til udbetaling af dagpenge. Det kan bl.a. være:

Sygdom

Har du været syg, vil sygdomsperioden være udfyldt på dit dagpengekort på forhånd, da jobcenteret automatisk sender informationen videre til os. Står din sygdomsperiode korrekt, kan du lade den stå og sende dagpengekortet afsted - er oplysningerne derimod forkert, skal du huske at rette i det.

Er du i tvivl, hvorvidt du skal rette din sygdomsperiode eller ej, skal du kontakte os på 7013 7013.

Ferie

Det er vigtigt at du udfylder, hvis du har afholdt ferie – husk at melde din ferie på Jobnet senest 2 uger før ferien.

Løntilskud

Løntilskud, hvilket er en form for støtte, hvor din arbejdsgiver modtager et tilskud fra det offentlige til at dække en del af lønnen.

Husk: Hvis du har du været ansat med løntilskud hele måneden, behøver du ikke sende dit dagpengekort.

Barsel

Har du været på barselsorlov i perioden skal du huske at udfylde det.

Fritidsbeskæftigelse

Du skal kun udfylde dette felt på dit dagpengekort, hvis du har modtaget en afgørelse fra Ase om, at du har en fritidsbeskæftigelse.

En fritidsbeskæftigelse involverer forskellige aktiviteter, som giver dig en finansiel indtjening. En fritidsbeskæftigelse er altså en aktivitet som ikke kan sidestilles med lønmodtagerarbejde, selvstændig virksomhed eller defineres som formueforvaltning.

Er du i tvivl, hvorvidt du har en fritidsbeskæftigelse? Kontakt Ase på 7013 7013, så kigger vi nærmere på det.

Selvstændig virksomhed

Er du selvstændig erhvervsdrivende, er det vigtigt, at du skriver alle de timer, du har arbejdet i din virksomhed, på dit dagpengekort. Dette gælder uanset, hvornår i døgnet du har valgt at arbejde, og om du har haft en indtægt eller ej.

Vær obs. på din lønperiode

Når du udfylder dit dagpengekort, dækker det præcis en kalendermåned, fx 1. til 31. maj. Eksempel: Lad os sige, at du har arbejdet 30 timer i maj, fordelt med seks timer på fem dage. Det gjorde du den 2. og 3. maj, den 17. maj og endelig den 22. og 23. maj. Det skriver du på dit dagpengekort. Og så burde alt være i sin skønneste orden. Men, der kan være et men…

”Skæve” lønperioder kan give kuk

Hvis den lønperiode, som din arbejdsgiver opererer med, er ”skæv” og altså ikke dækker præcis en kalendermåned, går der kuk i den, hvis du ikke har fortalt os om den ”skæve” periode. For som a-kasse får vi hver måned en indberetning om din løn. Den skal vi sammenligne dit dagpengekort med. Og er den periode, som din arbejdsgiver indberetter på baggrund af, ”skæv” i forhold til kalendermåneden, passer dine og hans tal ikke sammen. Og vi begynder automatisk at efterregulere din udbetaling.

Fortæl os i god tid

Hvis du fortæller os om din lønperiode, kan vi tage højde for det, når vi sammenligner oplysningerne på dit dagpengekort med din arbejdsgivers indberetning til SKAT. Det er ikke blot lettere og rarere at have med at gøre for dig. Det giver dig forhåbentlig også en større løbende økonomisk ro og vished.

Tjek med din(e) arbejdsgiver(e) – og giv besked
Spørg din arbejdsgiver om, hvilken periode din løn udbetales for. Ofte er månedslønsperioder ”skæve”, fx kan den dække fra den 15. i den ene måned til den 14. i den næste. Det skal vi som a-kasse have at vide, så vi kan tage højde for det når vi sammenligner dit dagpengekort med arbejdsgivers indberetning. Du kan give os besked på mitase.dk

Husk at rette ”gætteperioden” hvis du har gættet forkert

De allerfleste udfylder deres dagpengekort inden kalendermåneden er gået, fx den 24. juni. Det er med god grund. For så er man sikker på at have sine dagpenge til rådighed, når månedens regninger skal betales. Det er her ”gætteperioden” kommer i spil: Efter bedste evne skal du sjusse dig frem til hvor mange timer du eventuelt vil have arbejde de sidste dage af måneden.

Lønperiode

En lønperiode er det tidsrum en månedsløn reelt dækker. Mange tror at sådan en periode er lig med en kalendermåned, fx fra 1. maj til 31. maj. Men rigtig mange lønperioder går på tværs af månedsskiftet. Ofte er det fra den 15. i den ene måned til den 14. i den næste måned, eller fra den 20. i den ene måned til den 19. i den næste. Spørg din arbejdsgiver hvis du er i tvivl.

”Gætteperiode”

Når du udfylder dit dagpengekort, fx den 24. juni, skal du efter bedste evne angive hvor mange arbejdstimer du vil have de sidste dage af juni måned frem til månedsskiftet. Dette er ”gætteperioden”. Når måneden er endeligt slut den 30. juni, skal du hurtigst muligt, og senest den 10. juli, rette dit dagpengekort, hvis dit gæt var forkert. Så går efterreguleringen mest gnidningsløst, og du styrer uden om risikoen for karantæne.

Ret først og fremmest for din egen skyld

Skal din ”gætteperiode” rettes i en given måned, er det i din egen interesse at få det gjort hurtigst muligt. For hvis det efter den 10. i måneden viser sig, at du skal tilbagebetale en del af dine dagpenge, skal vi tage stilling til, om du skal have en karantæne på 74 timers dagpenge. Det er loven om arbejdsløshedsforsikring, der bestemmer dette, og som din a-kasse er vi forpligtet til at give dig karantænen, hvis der er 37 timer (eller flere) i forskel mellem det du har fortalt, og det der er reelt. Så husk at få rettet din ”gætteperiode” straks, hvis det viser sig at du gættede forkert.

Kontakt os for rådgivning:

Er du i tvivl om dit dagpengekort er udfyldt korrekt? Eller har du spørgsmål til det udbetalte beløb? Som medlem af Ase, kan du altid kontakte os på 7013 7013 hvis du har spørgsmål til dagpenge, a-kassen eller har brug for råd og vejledning til at udfylde dit dagpengekort.