Vær obs. på din lønperiode når du udfylder dagpengekortet - Ase

Vær obs. på din lønperiode

En lønperiode for månedslønnede går ofte på tværs af månedsskift. Det er vigtigt, at du fortæller os om netop din lønperiode, når du samtidig får udbetalt dagpenge. Læs her hvorfor.

Når du udfylder dit dagpengekort, dækker det præcis en kalendermåned, fx 1. til 31. maj. Eksempel: Lad os sige, at du har arbejdet 30 timer i maj, fordelt med seks timer på fem dage. Det gjorde du den 2. og 3. maj, den 17. maj og endelig den 22. og 23. maj. Det skriver du på dit dagpengekort. Og så burde alt være i sin skønneste orden. Men, der kan være et men…

 

”Skæve” lønperioder kan give kuk

Hvis den lønperiode, som din arbejdsgiver opererer med, er ”skæv” og altså ikke dækker præcis en kalendermåned, går der kuk i den, hvis du ikke har fortalt os om den ”skæve” periode. For som a-kasse får vi hver måned en indberetning om din løn. Den skal vi sammenligne dit dagpengekort med. Og er den periode, som din arbejdsgiver indberetter på baggrund af, ”skæv” i forhold til kalendermåneden, passer dine og hans tal ikke sammen. Og vi begynder automatisk at efterregulere din udbetaling.

Tilbage til eksemplet ovenfor: Går lønperioden hos din arbejdsgiver fx fra den 15. i den ene måned (april) til den 14. i den næste (maj), får vi i indberetningen kun at vide, at du har arbejdet 12 timer i maj (og ikke 30). Vi kan nemlig ikke se, at din lønperiode er ”skæv” – med mindre du har fortalt os det. Resultatet i eksemplet er at du får for mange dagpenge udbetalt og senere vil skulle betale dem tilbage.

Men fortæller du os om din lønperiode, kan vi tage højde for det, når vi sammenligner oplysningerne på dit dagpengekort med din arbejdsgivers indberetning til SKAT. Det er ikke blot lettere og rarere at have med at gøre for dig. Det giver dig forhåbentlig også en større løbende økonomisk ro og vished.

Tjek med din(e) arbejdsgiver(e) – og giv besked
Spørg din arbejdsgiver om, hvilken periode din løn udbetales for. Ofte er månedslønsperioder ”skæve”, fx kan den dække fra den 15. i den ene måned til den 14. i den næste. Det skal vi som a-kasse have at vide, så vi kan tage højde for det når vi sammenligner dit dagpengekort med arbejdsgivers indberetning. Du kan give os besked på mitase.dk

Husk at rette ”gætteperioden” hvis du har gættet forkert

De allerfleste udfylder deres dagpengekort inden kalendermåneden er gået, fx den 24. juni. Det er med god grund. For så er man sikker på at have sine dagpenge til rådighed, når månedens regninger skal betales. Det er her ”gætteperioden” kommer i spil: Efter bedste evne skal du sjusse dig frem til hvor mange timer du eventuelt vil have arbejde de sidste dage af måneden.

Det er som bekendt svært at spå. Og så meget desto større grund til at huske at genbesøge din spådom fra dagpengekortet, når kalenderbladet er skiftet. Fik du ret i din forudsigelse, er alt godt. Men arbejdede du reelt færre eller flere timer, skal du rette dit kort hurtigst muligt, og senest den 10. i måneden efter.

Ret først og fremmest for din egen skyld

Skal din ”gætteperiode” rettes i en given måned, er det i din egen interesse at få det gjort hurtigst muligt. For hvis det efter den 10. i måneden viser sig, at du skal tilbagebetale en del af dine dagpenge, skal vi tage stilling til, om du skal have en karantæne på 74 timers dagpenge. Det er loven om arbejdsløshedsforsikring, der bestemmer dette, og som din a-kasse er vi forpligtet til at give dig karantænen, hvis der er 37 timer (eller flere) i forskel mellem det du har fortalt, og det der er reelt. Så husk at få rettet din ”gætteperiode” straks, hvis det viser sig at du gættede forkert.

Lønperiode og ”gætteperiode”

Lønperiode: En lønperiode er det tidsrum en månedsløn reelt dækker. Mange tror at sådan en periode er lig med en kalendermåned, fx fra 1. maj til 31. maj. Men rigtig mange lønperioder går på tværs af månedsskiftet. Ofte er det fra den 15. i den ene måned til den 14. i den næste måned, eller fra den 20. i den ene måned til den 19. i den næste. Spørg din arbejdsgiver hvis du er i tvivl.

”Gætteperiode”: Når du udfylder dit dagpengekort, fx den 24. juni, skal du efter bedste evne angive hvor mange arbejdstimer du vil have de sidste dage af juni måned frem til månedsskiftet. Dette er ”gætteperioden”. Når måneden er endeligt slut den 30. juni, skal du hurtigst muligt, og senest den 10. juli, rette dit dagpengekort, hvis dit gæt var forkert. Så går efterreguleringen mest gnidningsløst, og du styrer uden om risikoen for karantæne.