Er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på i forhold til kontingent?

Når du er under 30 år og elev, lærling eller under uddannelse er vores a-kasse gratis. Dette gælder dog ikke for uddannelser normeret til under 18 måneders varighed samt ungdomsuddannelser såsom STX, HF og VUC.

Dit første a-kassekontingent skal betales i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse. Det koster 514 kr. om måneden at være medlem hos os (2022-tal).

Når du er ved at være færdig med din uddannelse, eller du nærmer dig de 30 år, sender vi et indbetalingskort til dig. Du kan betale dit kontingent enten hver måned eller hvert kvartal (tre måneder ad gangen). Kontingentet skal betales forud, så hvornår du modtager dit indbetalingskort, afhænger af, hvornår på året, du bliver færdiguddannet. Husk at betale når vi sender dig indbetalingskortet – det er vigtigt, da du ellers ikke kan få dagpenge, hvis du skulle få brug for det.

Eksempel

Hvis du planlægger at afslutte din uddannelse 10. juni, modtager du en regning for dit kontingent for perioden 10.-30. juni. Det svarer til de dage, der er tilbage af 2. kvartal (april-juni). Men fordi kontingentet skal betales kvartalsvist forud, modtager du regningen allerede 1. april.

Det betyder, at du i dette tilfælde modtager en regningen for dit første kontingent, inden du har afsluttet din uddannelse. Læs mere om betaling her.

Betaling forud

Når du betaler forud, dækker hver regning de kommende tre måneder. Så hvis du f.eks. modtager en regning 1. april, betaler du for april, maj og juni.

Tro og loveerklæring

En gang om året sender vi en tro og love-erklæring til dig med posten. Den skal du udfylde med bl.a. din indtægt for perioden. Du skal også skrive under på, at du har fulgt din uddannelse, og så skal du sende erklæringen retur til os.

Automatisk indbetaling

Hvis du melder dit a-kasse kontingent til BS, skal du ikke bekymre dig om at huske din betaling til os. Så bliver pengene automatisk trukket på din konto hver måned eller hvert kvartal, og du beholder din ret til dagpenge uden selv at skulle gøre noget.

Tilmelding til BS

Det er nemt at melde dit a-kasse kontingent til BS. Udfyld BS-tilmeldingen, og tryk på Send. Så får du en online kvittering med en bekræftelse på, at du nu er tilmeldt BS. Du kan også se din tilmelding på din netbank.

Bemærk, at vi i nogle tilfælde når at sende et indbetalingskort til dig, før vi har registreret din BS-tilmelding. Hvis du får et indbetalingskort, selv om du har tilmeldt dig BS, skal du betale det, og derefter vil din betaling ske automatisk via BS. Sørg for, at der er penge på kontoen til at dække betalingen, da den ellers ikke kan gå igennem.

Har du spørgsmål til BS-tilmeldingen, kan du altid ringe til os på 7013 7013. 

Hvis du vil afmelde dig BS-ordningen, skal du kontakte din bank. Din afmelding bliver automatisk registreret hos os, og herefter får du et indbetalingskort fra os til betaling af dit a-kasse kontingent.

Læs brochuren: Nyuddannet

endnu ikke medlem?

bliv medlem