Er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på i forhold til kontingent?

Når du under 30 år og elev, lærling eller under uddannelse er vores a-kasse gratis. Dette gælder dog ikke for uddannelser normeret til under 18 måneders varighed samt ungdomsuddannelser såsom STX, HF og VUC.

Dit første a-kassekontingent bliver opkrævet i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse; det koster 514 kr. om måneden at være medlem hos os (2021-tal).

Når du er ved at være færdig med din uddannelse, eller du nærmer dig de 30 år, sender vi et girokort til dig. Kontingentet bliver opkrævet hvert kvartal (tre måneder ad gangen) og skal betales forud, så hvornår du modtager dit girokort, afhænger af, hvornår på året, du bliver færdiguddannet. Husk at betale girokortet – det er vigtigt, da du ellers ikke kan få dagpenge, hvis du skulle få brug for det.

Bemærk

Hvis du planlægger at afslutte din uddannelse 10. juni, bliver du opkrævet kontingent for perioden 10.-30. juni. Det svarer til de dage, der er tilbage af 2. kvartal (april-juni). Men fordi kontingentet bliver opkrævet kvartalsvist forud, modtager du opkrævningen allerede 1. april.

Det betyder, at du i dette tilfælde bliver opkrævet dit første kontingent, inden du har afsluttet din uddannelse.

Betaling forud

Når du betaler forud, dækker hver regning de kommende tre måneder. Så hvis du f.eks. modtager en regning 1. april, betaler du for april, maj og juni.

Tro og love-erklæring

En gang om året sender vi en tro og love-erklæring til dig med posten. Den skal du udfylde med bl.a. din indtægt for perioden. Du skal også skrive under på, at du har fulgt din uddannelse, og så skal du sende erklæringen retur til os.

Automatisk indbetaling

Hvis du tilmelder dit a-kasse-kontingent til PBS, skal du ikke bekymre dig om at huske din betaling til os. Så bliver pengene automatisk trukket på din konto hvert kvartal, og du beholder din ret til dagpenge uden selv at skulle gøre noget.

Tilmelding til PBS

Det er nemt at tilmelde din a-kasse-indbetaling til PBS. Udfyld PBS-tilmeldingen, og tryk på Send. Så får du en online kvittering med en bekræftelse på, at du nu er tilmeldt PBS. Du kan også se din tilmelding på din netbank.

Bemærk, at vi i nogle tilfælde når at sende et girokort til dig, før vi har registreret din PBS-tilmelding. Hvis du får et girokort, selv om du har tilmeldt dig PBS, skal du betale det, og derefter vil din betaling ske automatisk via PBS. Sørg for, at der er penge på kontoen til at dække betalingen, da den ellers ikke kan gå igennem.

Har du spørgsmål til PBS-tilmeldingen, kan du altid ringe til os på 7013 7013. 

Hvis du vil afmelde dig PBS-ordningen, skal du kontakte din bank. Din afmelding bliver automatisk registreret hos os, og herefter får du et girokort fra os til betaling af dit a-kasse-kontingent.

Læs brochuren: Nyuddannet

endnu ikke medlem?

bliv medlem