Mit barn er blevet bortvist fra sin arbejdsplads. Hvad gør vi?

Der kan være mange årsager til, at en arbejdsgiver vælger at bortvise en medarbejder.

Der kan være tale om en enkelt forseelse eller om en mere kompliceret form for illoyalitet overfor arbejdspladsen. Som fx overdragelse af informationer til konkurrenter eller lignende. Nogle gange kan det også bruges som et præventivt værktøj for at beskytte arbejdspladsen.

Selvom sagerne sjældent er helt så langhårede, når det gælder unge i arbejde, bør det første skridt altid være at få afdækket årsagen til bortvisningen. Og så kan man derefter afklare, om der er hold i anklagen. Arbejdsgiver skal bortvise medarbejdere umiddelbart efter, at årsagerne bag er blevet opdaget.

Berettiget eller uberettiget bortvisning

Da en bortvisning også medfører en øjeblikkelig opsigelse og fjerner enhver opsigelsesperiode, er det vigtigt, at der er tale om proportionelle forhold, der retfærdiggør, at arbejdsgiver vælger at bortvise sin medarbejder.

Nogle gange vil en bortvisning kunne trækkes tilbage efter en dialog med arbejdsgiver. Måske der er tale om en misforståelse eller manglende forventningsafstemning. En bortvisning er dog som oftest den mest ekstreme sanktion, der kan benyttes. Og derfor bør den altid undersøges grundigt.

Uanset om der tale om en uberettiget bortvisning eller ej, skal dit barn ikke møde op på arbejdspladsen længere. Der vil ikke blive udbetalt løn efter bortvisningsdagen, og er forholdene slemme nok, vil arbejdsgiver kunne kræve erstatning fra den ansatte.

Hvis du mener, at det ikke er en berettiget bortvisning, kan du kontakte os og få hjælp til at se på sagen.

I de tilfælde, hvor bortvisningen ikke er berettiget, kan dit barn have krav på løn i opsigelsesperioden, ganske som hvis det var blevet opsagt under normale vilkår. Er der tale om en helt usaglig bortvisning, kan dit barn måske have ret til godtgørelse. Det kan en af vores jurister hjælp med at vurdere.

Ase FamilieFagforening - Få hurtig hjælp via vores hotline

Ring til juridisk hotline

Er du i tvivl om nogle regler eller vilkår kan du som medlem af familiefagforeningen få rådgivning om jeres specifikke situation i forbindelse med ansættelse eller kontrakt i et fritidsjob. Du kan kontakte os alle hverdage - vi sidder klar til at hjælpe dig og dit barn. Vi har åbent mandag-fredag: kl. 08.00 -16.00.

ring 7013 7021