Regler om fritidsjob

Et fritidsjob er et arbejde, som dit barn kan passe i sin fritid efter skole eller i weekenderne - der er dog en række særlige regler du skal være opmærksom på, hvis dit barn er under 18 år og søger job. Reglerne afhænger af, hvor gammel dit barn er og de er med til at sikre, at jobbet ikke går ud over skolegangen.

Nedenfor kan du læse mere om hvilke regler børn og unge er omfattet af og hvornår. Her kan du også finde regler om fritidsjob og lære mere om, hvilke juridiske rettigheder og krav dit barn har i forbindelse med deres arbejde.

Når du melder dig ind i Ase's FamilieFagforening, får du og dine børn desuden adgang til en juridisk hotline, hvis I er i tvivl om vilkår, har brug for juridisk rådgivning eller hjælp.

Regler og love

Der gælder forskellige love og regler, alt efter hvor gammel dit barn er, men også hvorvidt barnet er ansat som funktionær eller ej. Nogle regler er nemlig vedtaget ved lov, mens andre er aftalt i en overenskomst. Nedenfor kan du læse, hvilke regler som gælder og hvornår.

Er dit barn under 13 år?

Hvis dit barn er under 13 år, må det som udgangspunkt ikke have erhvervsarbejde.

Undtagelser gælder f.eks. modelarbejde eller kulturelle aktiviteter som tv og filmarbejde. Det kræver dog altid, at du som forældrer søger dispensation og tilladelse hos det lokale politi.

Læs mere om reglerne

Er dit barn mellem 13 og 14 år?

Er dit barn mellem 13 og 14 år må den daglige arbejdstid højest udgøre to timer om dagen på skoledage og syv timer på fridage f.eks. i weekenden.

Den ugentlige arbejdstid må dog ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri, f.eks. i sommerferien.

Dit barn må desuden heller ikke arbejde fra kl. 20.00 – 06.00.

Unge under 15 må kun beskæftiges med lettere arbejdsopgaver, der ikke er til fare for den unges sikkerhed og sundhed. Dit barn må altså ikke være beskæftiget med maskiner – medmindre der er tale om ufarlige kontor- og husholdningsmaskiner. 

Dit barn må f.eks. gerne arbejde i et supermarked, men først stå ved kassen når de er fyldt 15 år og har afsluttet 9.klasse, medmindre der er tale om lettere ekspeditionsarbejde som f.eks. i en bagerforretning.

Læs mere om reglerne

Er dit barn mellem 15 og 17 år?

Er dit barn mellem 15 og 17 år gammel, gælder der forskellige regler alt efter om barnet stadig går i skole eller ej.

Går dit barn stadig i skole, må den samlede arbejdstid højest være to timer på skoledage og otte timer på fridage.

Den ugentlige arbejdstid må samtidig heller ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 40 timer i uger, hvor der er helt skolefri.

Dit barn må heller ikke arbejde fra kl. 20.00-06.00.

Går dit barn ikke længere i skole, må den samlede arbejdstid ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der arbejder i samme fag. Arbejdstiden må heller ikke overstige otte timer om dagen og 40 timer om ugen.

Som udgangspunkt må dit barn heller ikke arbejde i tidsrummet 20.00 – 06.00 men der findes visse undtagelser til denne arbejdstidsregel. De må f.eks. gerne arbejde i dette tidsrum hvis der er tale om et arbejde på et hotel, restaurant, tankstation eller lignende.

Læs mere om reglerne

Er dit barn mellem 18 og 21 år?

Mange ungarbejdere oplever at blive opsagt, når de fylder 18 år og generelt er der et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder i relation til ansættelse, lønvilkår og afskedigelse.

Hvis dit barn er ansat under en overenskomst, som indeholder særlige regler for unge under 18 år (typisk regler om løn) er det faktisk helt lovligt for virksomheden at opsige dit barn, når han eller hun fylder 18 år.

Funktionærloven

I funktionærloven findes der regler om prøveperiode, længere opsigelsesvarsler, ret til løn under sygdom osv.

Dit barn kan være ansat under funktionærloven, hvis:

 • Arbejdsopgaverne og arbejdstiden er omfattet,
  eller
 • Hvis det fremgår af kontrakten, at dit barn er omfattet af Funktionærloven

Hvis det ikke fremgår af kontrakten, at dit barn er omfattet af Funktionærloven, kan man alligevel godt være omfattet. Det kræver dog at:

 • Dit barn arbejder gennemsnitligt mere end 8 timer i ugen
  og
 • Dit barn udfører funktionærarbejde, f.eks. butiksarbejde, kontor arbejde eller på lager med kundekontakt

Hvis det fremgår af kontrakten, at dit barn er ansat under funktionærloven, er barnet som udgangspunkt berettiget til de goder som oplistet i funktionærloven, herunder regler for opsigelse, løn under sygdom osv.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn er berettiget i henhold til Funktionærloven, er du velkommen til at kontakte os på 7013 7021.

Du kan læse mere om funktionærbegrebet her

Hvad er en overenskomst?

På det danske arbejdsmarked findes der utallige af forskellige overenskomster. En overenskomst er en forhandlet aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, og den er med til at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. Overenskomsten regulerer typisk også retten til løn og eventuelle tillæg, ret til løn under sygdom, opsigelsesvarsler osv.

Er mit barn ansat under en overenskomst?

Det vil typisk fremgå af dit barns ansættelseskontrakt, hvis han eller hun er ansat under en overenskomst eller ej. Her vil det også fremgå, hvilken overenskomst den unge eventuelt er omfattet af.

Hvis dit barn ikke har modtaget en kontrakt, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er omfattet af en overenskomst og i så fald hvilken, er du velkommen til at kontakte Ase på 7013 7021 for nærmere rådgivning.

Hvilke fritidsjob kan man søge? 

Der er forskellige muligheder for fritidsjob afhængigt af dit barns alder. Nedenfor kan du læse nogle eksempler, men mulighederne er mange, jo ældre dit barn er.

Fritidsjob 13 år

Man skal være minimum 13 år for at kunne arbejde på en dansk arbejdsplads, og der er særlige regler for, hvor meget børn og unge under 18 år må løfte og arbejde med. Typiske job for en 13-årig være job som:

 • Børnepasning
 • Lettere rengørings opgaver
 • Omdeling af aviser eller reklamer

Fritidsjob 14 år

Hvad kan dit barn arbejde med som 14-årig? I bund og grund gælder der samme regler, som når man er 13 år, hvilket vil sige, at man kan arbejde med lettere arbejde indenfor b.la.:

 • Pasning af mindre husdyr
 • Bær- og frugtplukning
 • Fodring af heste ved f.eks. en rideskole
 • Grøntsagsopsamling i et gartneri eller landbrug

Fritidsjob 15 år

Er dit barn fyldt 15 år og gået ud af 9.klasse er der rig mulighed for fritidsjob, da man i denne aldersgruppe gerne må arbejde flere timer ugentligt end unge under 15 år. Dit barn må dog ikke servere alkohol eller have aften- og nattearbejde.

Der er forskellige typer af jobs man kan arbejde med når man minimum er 15 år gammel. Det kan f.eks. være:

 • Supermarked
 • Spisesteder
 • Lager

Det er vigtigt at du er ekstra opmærksom på, at dit barn ikke må:

 • Løfte mere end 12 kilo eller skubbe/trække mere end 250 kilo
 • Arbejde med kemikalier, som har det orange faremærke symbol
 • Arbejde med kræftfremkaldende stoffer og kemikalier
 • Arbejde med farlige maskiner, som ikke er afskærmede

Fritidsjob 17 år

Hvis dit barn er under 18 år, er der rig mulighed for at lande et fritidsjob efter skole. Dit barn må arbejde i blandt andet:

 • Supermarked
 • Tøj eller skobutik
 • Sandwich eller kaffebar
 • Byggemarked
 • Lager

Du skal dog være opmærksom på, at dit barn ikke må tælle kassen op eller låse butikken af efter endt arbejdsdag - dette må dit barn først have ansvaret for når det er fyldt 18 år.

kvinde der smiler med headset på arbejde

Ring til juridisk hotline

Er du i tvivl om nogle regler eller vilkår kan du som medlem af familiefagforeningen få rådgivning om jeres specifikke situation i forbindelse med ansættelse eller kontrakt i et fritidsjob. Du kan kontakte os alle hverdage - vi sidder klar til at hjælpe dig og dit barn. Vi har åbent mandag - fredag: kl. 08.00 -16.00.

Ring på 7013 7021