Fritidsjob som 13-14 årig

Når man er 13 år, er man gammel nok til at (endelig) få sit første fritidsjob og begynde at tjene sine egne lommepenge. Men selvom man er gammel nok til at arbejde, er der begrænsninger for, hvad man må lave.
Læs mere nedenfor, hvad dit barn må beskæftige sig med i alderen 13-14 årige. 

Hvad kan man arbejde med som 13-14 årig?

Der findes ikke vildt mange job til 13-årige - men frygt ej, der er stadig mulighed for at tjene nogle lommepenge, uden at du som forælder, skal finde på opgaver rundt omkring i hjemmet.

Børn i alderen 13-14 år, må ikke udsættes for arbejdssituationer som er særligt risikofyldte - det kan bl.a. være arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine eller hvor der forekommer løft som vejer mere end 12 kilo samt manuelle træk og skub på over 250 kilo.

Det er vigtigt, at arbejdsgiveren tilrettelægger den unges arbejdsopgaver således, at der bliver taget hensyn til den manglende erfaring, samt tages højde for, at den unge endnu ikke helt endnu er fuldt udviklet. Den unge skal derfor have modtaget en grundig oplæring og instruktion i de arbejdsopgaver som barnet skal udføre inden start, for at sikre at den unge udfører arbejdet forsvarligt.

De job, som kan varetages af en 13-14-årig, kan f.eks. være:

 • Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver.
 • Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.
 • Lettere ekspedition i forretninger, restauranter
 • Lettere rengøring, oprydning og borddækning
 • Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning
 • Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling
 • Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj
 • Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende
 • Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker
 • Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.

Ovenstående er blot nogle eksempler som dækker bredt og stillingsbetegnelserne er derfor kun vejledende - for yderligere information kan arbejdstilsynets bekendtgørelse bilag 7 være behjælpelig.

Hvor gammel skal man være for at gå med aviser?

Dit barn skal være fyldt 13 år for at kunne gå med aviser og reklamer.

Dette må man ikke lave

Der er mange ting dit 13 årig eller 14 årig barn ikke må arbejde med – dit barn må f.eks. ikke lave følgende:

 • Ekspedere tunge maskiner
 • Bruge maskiner til at vaske service
 • Arbejde i kassen i en butik eller supermarked
 • Arbejde steder, hvor man kan blive udsat for at løfte tunge kasser over 12 kg (f.eks. øl- og sodavandskasser)
 • Rengøre store arealer
 • Arbejde steder, hvor der udskænkes alkohol (også selvom dit barn ikke arbejder i lokalet, hvor der udskænkes alkohol)
 • Arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 - 06.00

Hvor lange vagter må en ungarbejder have?

Hvis dit barn er under 13 år, må han eller hun som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver - der kan dog søges dispensation ved det lokale politi hvis det drejer sig om arbejde så som modeljob eller tv-medvirken.

Børn i alderen 13-14 årig må højst arbejde to timer på skoledage og syv timer på fridage f.eks. weekender. Den ugentlige arbejdstid må ikke overskride 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri f.eks. ferieperioder.

Daglig hviletid

Er dit barn mellem 13-17-år og stadig går i skole, skal barnet have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet og må ikke arbejde i tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 06.00.

Alle unge skal have en pause på mindst 30 minutter, hvis den daglige arbejdstid overstiger 4,5 timer.

Ugentligt fridøgn

Hvis dit barn er mellem 13-17 år og stadig går i skole, skal dit barn minimum have to sammenhængende fridøgn inden for hver periode på syv døgn. Heraf skal ét fridøgn normalt omfatte søndag.

Få inspiration til ansøgningen

Er du medlem af FamilieFagforeningen, tilbyder Ase feedback på din og dit barns ansøgning og CV. Vi gennemgår også gerne ansættelseskontrakten, inden den underskrives for at sikre, at alle regler og krav er overholdt. Som medlem har I også mulighed for at besøge vores jobsøgningsunivers og finde inspiration og eksempler på ansøgninger og cv'er, men også finde tips og tricks til en kommende jobsamtale.

Få inspiration til jobsøgning her

kvinde der smiler med headset på arbejde

Ring til juridisk hotline

Er du i tvivl om nogle regler eller vilkår kan du som medlem af familiefagforeningen få rådgivning om jeres specifikke situation i forbindelse med ansættelse eller kontrakt i et fritidsjob. Vi sidder klar til at hjælpe dig og dit barn alle hverdage. Vi har åbent mandag-fredag: kl. 08.00 -16.00

ring 7013 7021