5 grunde til manglende arbejdsglæde

Står du i en situation, hvor du ikke føler trivsel på arbejdspladsen, er det nu, du skal spørge dig selv, hvad der egentlig skaber arbejdsglæde for dig? 

5 grunde til manglende arbejdsglæde

 


En undersøgelse i 2015 fra arbejdsglæde.nu kortlægger, hvilke faktorer som medvirker til en mangel på arbejdsglæde. Nedenfor giver vi dig top 5 for resultatet:

 1. Brok fra kollegerne
 2. Manglende ros og anerkendelse for dit arbejde
 3. Manglende hjælp og opbakning fra din leder
 4. Dårlig relation til din nærmeste leder
 5. Travlhed eller uklare rutiner

17% af arbejdsstyrken oplever et mærkbart fald i jobtrivslen siden sidste år (Kandidatanalysen 2020 fra Ballisager).

8 faktorer for positiv arbejdsglæde

Hvad har så egentlig positiv betydning for arbejdsglæde og trivsel? Nedenfor giver vi dig 8 faktorer, som kan skabe arbejdsglæde på arbejdspladsen.

 • Selvstændighed og fleksibilitet
 • Variation og balance i arbejdsopgaver
 • Feedback
 • Mening i arbejdet
 • Forudsigelighed i det store omfang
 • Muligheder for udvikling og jobvækst
 • Retfærdighed og belønning
 • Gode relationer og tillid

 

Er du arbejdsgiver? Læs mere om, hvordan du skaber medarbejdertrivsel på arbejdspladsen

 

Få arbejdsglæden tilbage

Står du i en situation, hvor du ikke føler trivsel på arbejdspladsen, er det nu, du skal spørge dig selv, hvad der egentlig skaber arbejdsglæde for dig? En god start er at finde frem til, hvorfor du mistrives, så du efterfølgende kan begynde at arbejde mod at få arbejdsglæden tilbage. Vi giver dig herunder nogle idéer til selv at skabe større glæde og trivsel i dit arbejde.

 

Få arbejdsglæden tilbage

Find mening med dit arbejde

Man skal kunne forstå meningen og værdien med sit arbejde, så man har en følelse af at bidrage med noget, der har betydning for såvel virksomheden som en selv - spørg dig selv, hvad det overordnede mål for dit arbejde er.

Vær opmærksom på små sejre

Det er vigtigt, at man ikke lader travlheden overskygge de små sejre, man oplever i sit arbejde. Man kan hurtigt komme til at overse de gode resultater, hvilket kan virke demotiverende. Vær derfor stolt over de små men værdifulde fremskridt.

Indbyd til feedback

At føle sig anerkendt og værdsat har stor betydning for ens arbejdsindsats. Man kan derfor med fordel selv spørge ind til ens præstation for en given opgave, så man får en bedre forståelse for ens indsats - snak både med leder og kollegaer.

Opsøg muligheder for udvikling

Opsøg forskellige muligheder for at udvikle dig både i forhold til din karriere men også dine kompetencer. Har du helt styr på dine svage og stærke sider? Gør brug af dine styrker og forsøg at skabe muligheder for udvikling af dine svage sider. En væsentlig kilde til ens faglige udvikling kan findes i både opgaverne samt sparring med kollegaer.

Sæt de gode relationer i fokus

Gode relationer er en af grundstenene for trivsel på arbejdspladsen. Samarbejde fungerer ofte bedre, når man arbejder sammen med personer, man har respekt og tillid til. Spørg dig selv, hvad du søger i en god relation og forsøg selv at efterleve dette, da arbejdsglæden netop smitter. Som bekræftet i undersøgelsen ovenfor, var brok en af de store medvirkende faktorer til manglende arbejdsglæde. Det er derfor okay ikke altid at lægge øre til, men forsøg i stedet at skabe nogle gode dialoger.

Tag ansvar for dig selv og din arbejdsglæde

Anerkend det ansvar du har for din egen arbejdsglæde. Det kan ofte være lettere at give andre skylden for ens dårlige humør, og jovist kan andre have indflydelse på din arbejdsglæde, men de fleste gange løses problemet ikke, hvis man fralægger sig ansvaret. Man kan forsøge selv at tage initiativ til at løse et problem, og på den måde være det gode forbillede for andre.

Del ud af arbejdsglæden

En god start på dagen kan redde manges humør, forsøg derfor med et nemt og beskedent godmorgen. Du kan på samme måde vise en generel venlighed og anerkendelse over for dine kollegaer, ligesom du selv gerne vil opleve. En lille venlig gestus kan gøre en verden til forskel, og det behøver ikke være mere besværligt end en høflig bemærkning eller at tage en ekstra kop kaffe med til kollegaen.

Andre gode tips?

 • Skriv løbende dine små sejre ned - evt. visualiser resultater med grafer eller post-its.
 • Invester lidt ekstra i dine relationer - tag kontakt og brug tid på at lytte.
 • Lav en oversigt, inden du går hjem, over næste dags opgaver.
 • Kommunikér både når noget går godt eller kan blive bedre.