Årsager til stress på arbejdspladsen

Der kan være mange grunde til arbejdsrelateret stress på jobbet, og det er meget individuelt, hvad der skaber stress, samt hvordan man påvirkes.


Stress på arbejdspladsen

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der seks stressfaktorer, som går igen på arbejdspladsen, når der er tale om langvarig stress.

 

De seks stressfaktorer

 • Lav indflydelse på sin arbejdssituation
 • Følelse af meningsløshed
 • Følelse af uforudsigelighed
 • Ringe social støtte fra ledere og kollegaer
 • Manglende anerkendelse og belønning i forhold til indsatsen
 • For høje eller lave krav

Lær symptomerne på stress at kende

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

Overordnet set handler det om at sørge for, at kroppen genfinder en balance mellem at være i arbejde og restituere. Arbejdsrelateret stress vil på mange måde kunne forebygges, men i nogle jobs vil det være svært at undgå, da nogle risikofaktorer ofte hænger tæt sammen med jobbets karakter og arbejdsmiljø - det vil dog være mest hensigtsmæssigt at forsøge at reducere disse stressfaktorer så meget som muligt.

Vi giver dig her nogle gode råd til at forebygge stress på arbejdspladsen eller som minimum nedsætte stressniveauet:

 1. Kende sine egne signaler: det er vigtigt, at du får en fornemmelse for, hvad det egentlig er, der belaster dig eller gør, at du føler dig udfordret. Du kan med fordel notere, hvis du oplever nogle situationer, som virker ekstra stressende.
 2. Planlægning af ens dag: du kan gøre din dag mere overskuelig, hvis du tydeliggør for dig selv, hvad du skal nå og hvornår. Du kan derfor lave en plan over din arbejdsdag - dette kan evt. gøres, inden du går hjem dagen før.
 3. Koble af og holde pauser: det er vigtigt, at du tager de pauser, som du har ret til, så du kan restituere og opbygge ny energi. Det samme gælder, når du har fri fra arbejde - forsøg så vidt muligt at holde dig fra din computer eller telefon efter arbejdstid.
 4. Spørge om hjælp eller sige nej: det er okay at spørge om hjælp, når du har brug for det eller føler, der er noget, som er uoverskueligt. På samme måde gælder det, at du gerne må sige fra, hvis der stilles krav til noget, som du ved, du ikke kan nå.
 5. Snak om det: det hjælper tit, hvis du taler med enten familie, venner eller kollegaer om dine problemer. Vær åben og ærlig omkring din situation - dette kan også være et samtaleemne til din MUS (medarbejderudviklingssamtale).
 6. Dyrk motion: motion vil ofte give dig mere energi og overskud i din hverdag både fysisk og mentalt.
 7. Hold forbruget af stimulanser nede: det er vigtigt, at forbruget af kaffe, cigaretter og alkohol holdes til et minimum, da det kan overbelaste kroppen og have negativ indflydelse på ens søvn.
 8. Få nok søvn: tilstrækkeligt med søvn og hvile kan forebygge eller afhjælpe dit stressniveau.

 

Du kan læse mere om at komme ovenpå efter stress her