Undgå ledighedsstress

Som ledig er der ofte meget at holde styr på og forhold sig til. Både i forhold til møder, regler og andre praktiske ting, men også i forhold til følelsesmæssige aspekter som usikkerhed og bekymring. Det er derfor ikke ualmindeligt, at du som ledig kan føle dig meget presset og faktisk komme helt derud, hvor du oplever en stressreaktion. 

Stress er en alvorlig sygdom, som kan have store konsekvenser. Det er derfor utrolig vigtigt, at du er bevidst om stress-symptomer, og hvordan du forebygger stress, mens du er ledig. Både i forhold til dit velvære, din livskvalitet og din mulighed for samt overskud til at søge jobs. Hvis du oplever ledighedssstress, er der nogle forskellige ting du kan gøre. 

Vi hjælper dig videre med en gennemgang af tre overordnede områder, der kan hjælpe med at forebygge stress, mens du er ledig: 

 1. Viden om stress
 2. Bevidsthed om, hvad der stresser dig
 3. Ny adfærd
Ase Medlem Hjemme 0112
Ase Medlem Hjemme 0036

Viden om stress

Stress er overordnet set en overbelastningstilstand, hvor din krop er blevet ”forgiftet” af kroppens stresshormoner.

Stresshormonerne er livsvigtige for mange af kroppens funktioner, og de er med til at opretholde balance og beskytte dig mod fare ved at mobilisere din stressrespons. Stressresponsen bliver udløst af oplevelser, tanker og følelser, som kroppen registrerer
som truende. Din hjerne kan ikke skelne, om det er en reel fare, du befinder dig i, eller om det er en ”tænkt” fare. En tænkt fare, er en fare du forestiller dig, og din krop reagerer på samme måde, som hvis du stod overfor en tiger – stressresponsen bliver
udløst.

Når du føler dig presset, er bange, usikker, bekymret og i det hele taget føler dig overvældet af alt det, du skal som ledig, kan din stressrespons meget let blive
aktiveret. Kroppen kan sagtens tåle, at stressresponsen bliver aktiveret i korte perioder ad gangen, men den kan ikke tåle at være i tilstanden ofte og i lang tid ad gangen. 

Ro/hvile-responsen

For at kroppen fungerer optimalt, skal der være balance mellem din stressrespons og din ro/hvile-respons. 

Når du befinder dig i ro/hvile-responsen, udskiller du velværehormoner, der neutraliserer stresshormonerne. Det kan f.eks. være når du slapper af, nyder en god bog, hygger dig med nogle venner eller lignende.

 

Lyt også til vores podcast om stress og undgå ledighedsstress

Tegn på stress

Der kan være mange tegn og symptomer på stress, og symptomerne kan være meget få og milde i starten men forværres ofte over tid, hvis kroppen fortsætter med at være overbelastet.

Symptomerne kommer helt overordnet fra nervesystemet, som er den instans, der i første omgang bliver aktiveret, når stressresponsen går i gang. Da nervesystemet styrer mange funktioner i kroppen, kan den langvarige belastning over tid påvirke
mange funktioner, og derfor kan man opleve symptomer fra mange forskellige områder af kroppens funktioner – det gælder både fysisk, psykisk, adfærd og evnen til at huske og fokusere.

Symptomer: 

ase ledighedsstress

Bevidsthed om stress

Det er meget individuelt, hvad der udløser stress. For at forebygge stress er det derfor vigtigt, at du er bevidst om lige præcis dét, der udløser den stressrespons. 

Typiske stress-faktorer hos mange ledige: 

 • Ydre og indre krav: f.eks. frygten for at begå fejl
 • Isolation: hvis man f.eks. ikke føler sig som en del af samfundet
 • Følelser: F.eks. mindreværd, skam, skyld
 • Lav stresstærskel: hvis man f.eks. tidligere har været ramt af stress
 • Få ressourcer: det kan f.eks. være, hvis man oplever livskriser
 • Bekymringer: F.eks. om fremtiden eller økonomi
 • Sammenligning med andre
 • Tab af kontrol: fordi man f.eks. ikke ved, hvordan fremtiden ser ud eller hvor længe man skal være ledig

Hvad stresser dig?

Giv dig selv en lille opgave med at få listet alle de ting, der giver dig stressreaktioner

For at blive bevidst om hvad der stresser dig, kan du skrive en liste over alt det, der fylder for dig og stresser dig.

Listen kan være lang eller kort - det vigtigste er, at det er , at du bliver klar over, hvor din stress kommer fra. Bevidstheden er nemlig første skridt i retning mod at gøre noget andet, så du på den måde får kontrol over det, der skaber din stress.

Ny adfærd

Når du har identificeret, hvad der stresser dig, er næste skridt at finde metoder/strategier til at håndtere stressen. Hvis du fortsætter med at gøre det samme, tænke den samme tanke eller ikke sige fra overfor det ydre, der stresser dig, så er stressresponsen konstant aktiv, og dermed er du i risiko for at få en stressreaktion.

Når du er ledig, vil den naturlige reaktion og tanke være, at et job ville ændre omstændighederne og mindske din stress betydeligt. Men så længe dit nye job ikke er landet, må du forsøge at ændre din tankegang og ændre din opfattelse af at være ledig. Hvilken betydning tillægger du det at være ledig? Jo mere negativt ladet din opfattelse af ledigheden er, jo mere stressaktiverende kan den være. Derfor handler meget af forebyggelsen om at prøve at ændre dine tanker og opfattelse af situationen, så du undgår den ledighedsstress som nogen mennesker får. 

Nye tanker

Det kan være svært at ændre sine tanker og opfattelser, men det er det, der er med til at forebygge stress. Så øv dig i det. Der findes mange forskellige tanker og flere måder at ændre dem på. Her er et par eksempler:

 • "Jeg er bange for ikke at leve op til krav" - stop perfektionismen og vid, at du gør det, så godt du kan
 • "Jeg føler ikke jeg er en del af samfundet" - vær aktiv og social
 • "Jeg føler mig mindre værd" - udtryk dine følelser
 • "Jeg bekymrer mig om økonomien og fremtiden" - sæt tid af til at gruble og hold fri fra det resten af tiden

 

Hvis du tidligere har været stresset og/eller befinder dig i livsomstændigheder, der ud over ledigheden også stresser dig, kan det være en god idé at få hjælp til at bearbejde din situation. Det kunne fx være at bede om hjælp hos familie og venner eller hvis du føler behov for det, professionel hjælp fra en psykolog/terapeut. De færreste af os kan håndtere flere stressfaktorer på én gang. Når man er stresset, er det meget vanskeligt at tænke i konstruktive løsninger, og det kan være svært at hjælpe sig selv videre.

 

Hvad kan gøres mindre stressende?

Opgave: find ud af, hvordan det, der stresser dig, kan gøres mindre stressende

Tag udgangspunkt i den liste, du lavede over ting, som stresser dig. Stil dig selv følgende spørgsmål: 

 • Hvordan kan det, der stresser mig, gøres mindre stressende?
 • Hvad kan jeg gøre anderledes?

Hvis det f.eks. stresser dig at være ledig, kan du forsøge at finde positive ting ved at være ledig og fokusere mere på de sider. 

Stressreducering

Udover at ændre det, der stresser dig i dine tanker og følelser, kan du også gøre mange konkrete ting, som er med til at forebygge ledighedsstress.

 • Aktiver ro/hvile responsen aktivt ved fx at sørge for pauser i løbet af dagen, hvor du slapper af, hviler og lader op
 • Massage
 • Motion
 • Gåture i naturen
 • God nærende kost
 • Engager dig i socialt arbejde eller andet, hvor du føler, at du kan gøre en forskel
 • Hav en daglig/ugentlig rutine, og sørg for at holde fri fra jobsøgning
 • Meditation, mindfulness og/eller vejrtrækningsøvelser
 • Brug tiden som ledig til at ordne projekter i hjemmet

 

Nye måder at tænke på:

 • Fokuser på løsninger fremfor, hvad der ikke kan lade sig gøre
 • Tal om din stressfølelser og få den støtte, du har brug for
 • Tank op på din ressourcekonto ved at gøre ting, der gør dig glad
 • Hold dit fokus positivt, og tro på at det nok skal lykkes