Lær symptomerne på stress at kende

Stress er efterhånden ikke så usædvanligt på det danske arbejdsmarked. Stress kan sagtens komme snigende, selvom man ikke selv føler, man er en af dem, som kan blive ramt. Men hvad er egentlig symptomerne, og kan du selv gøre noget for at forebygge stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress?

Stress kan betegnes som en tilstand, der opstår som reaktion af en ubalance mellem det, der kræves af dig, og det du faktisk har ressourcer til at gøre. Du vil derfor kunne opleve arbejdsrelateret stress, hvis du står over for en større udfordring på din arbejdsplads, som du ikke føler, du har midlerne til at overkomme.

Hvis man over længere tid står i denne stressbelastning, vil det kunne resultere i en negativ påvirkning af livskvaliteten og ens velvære samt i sidste ende øge risikoen for en række af sygdomme. Fra 2010 til 2021 er andelen af personer med et højt stressniveau steget med 8.3% (Sundhedsstyrelsen 2021).

Jeg stresset, fordi jeg har så travlt på arbejdet…

Mange forbinder i dag stress med travlhed, hvilket giver et uklart billede af, hvad det reelt set betyder. Samtidig vil stress være en meget individuel oplevelse, så det, der stresser den ene, ikke nødvendigvis har den samme stressrelaterede betydning for den anden.

Det er dog vigtigt at huske, at alle kan blive ramt af stress, selvom de virker som hårdføre mennesker.


 

Stress bliver typisk inddelt i:

Kortvarig stress betyder, at kroppen står i en situation, hvor den vil føle sig presset og i alarmberedskab. Kroppen vil herefter vende tilbage til normalen og slappe af. De fleste kender til at have stået i en svær situation, hvor man måske har fået hjertebanken, hovedpine eller svedige håndflader - så snart det er overstået, forsvinder symptomerne som regel også.

Kortvarig stress anser man derfor ofte som en positiv stresspåvirkning, hvor man i højere grad bliver mere proaktiv og målrettet i øjeblikket.

Langvarig stress betyder, at stresspåvirkningen ikke aftager og forsvinder, men belaster kroppen over længere tid. Stress er i sig selv ikke en sygdom, men kan være helbredsskadende, da kroppen ikke er skabt til at være konstant alarmeret. Ens krop og sind bliver simpelthen slidt op, hvilket går ud over ens præstationsevne. Langvarig stress kan altså ende ud i en lavere arbejdsevne eller produktivitet og i sidste ende fravær.

Balancen mellem travlhed og stress kan derfor være svær at definere, men det er ikke travlheden i sig selv, der er skadelig. Det er derimod uholdbart, hvis man overbelaster sig selv i længere perioder, så man heller ikke kan slappe af, når man har fri og kommer hjem. Oplever man tegn på at ens generelle velvære og helbredstilstand påvirkes, er det ikke længere, fordi man “bare” har en travl uge på arbejdet - det kan derimod være symptomer på stress og udbrændthed.

Vær opmærksom på symptomerne

Mange har nok stillet sig selv spørgsmålet om, hvordan det føles at have stress. Når man er stresset, er man nemlig ikke altid selv bevidst om det - ofte er det faktisk ægtefællen, en ven eller kollegaen, som opdager, at der kan være tegn på stress. Det er vigtigt at huske, at stress i og for sig ikke er en sygdom, men at det derimod kan være en forløber til en række fysiske såvel som psykiske sygdomme.

I en undersøgelse fra Arbejdstilsynet, har man fundet frem til en række forskellige symptomer, der kan være tegn på stress.

Fysiske tegn på stress

 • Højere blodtryk
 • Muskelspændinger
 • Hovedpine
 • Øget svedproduktion
 • Åndenød
 • Mangel på appetit
 • Svækket immunsystem
 • Hjerte-karsygdomme

Psykiske tegn på stress

 • Nervøsitet
 • Angst
 • Irritabilitet
 • Rastløshed
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Tristhed
 • Udmattelse
 • Psykiske lidelser

Adfærdsmæssige tegn på stress

 • Ubeslutsomhed
 • Aggressivitet
 • Social isolation
 • Søvnproblemer
 • Større fravær
 • Højere forbrug af nydelsesmidler og medicin