Sådan ansætter du tidsbegrænset på den rigtige måde

06.11.2019

Forventer du ekstra travlhed i julen, overvejer du måske at ansætte sæsonarbejdere. Find ud af hvad du skal være særlig opmærksom på omkring tidsbegrænsede kontrakter.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

Ved juletid kan et par ekstra hænder være svaret for at følge med. Vi giver her et par gode råd til dig, der overvejer at ansætte sæsonarbejdere i den travle tid.

Sæsonarbejdere betyder at du enten skal have en tidsbegrænset eller en opgavebegrænset kontrakt i spil. Her ser vi på den tidsbegrænsede kontrakt da den typisk er enklest at benytte i forbindelse med julen.

Fordel ved tidsbegrænset ansættelseskontrakt
En klar fordel ved en tidsbegrænset ansættelseskontrakt er, at du ikke behøver at tænke over hvornår du skal opsige din ekstra hjælp. Det står simpelthen i kontrakten hvornår arbejdsforholdet ophører.

Sidste dag skal være sidste dag
Det er imidlertid vigtigt at medarbejderen faktisk stopper på den dag der fremgår af kontrakten. Ellers vil medarbejderen være at betragte som fastansat.

Medarbejderen kan stoppe tidligere
Ansættelsesforholdet kan godt ophøre tidligere end datoen i kontrakten, hvis der ikke længere er behov for medarbejderen. Så skal medarbejderen bare have et opsigelsesvarsel. Også dette skal fremgå af kontrakten. Varslets længde afhænger af, hvad der er aftalt i kontrakten, og om medarbejderen er funktionæransat.

Hvis ansættelsen varer over en måned
Hvis ansættelsen varer over en måned, og medarbejderen arbejder mere end 8 timer om ugen, skal ansættelseskontrakten leve op til ansættelsesbevisloven.

Ase Selvstændig anbefaler at du altid laver en formel kontrakt, også ved kortere ansættelser. Ellers kan det nemlig være svært at bevise at ansættelsen er tidsbegrænset. Uden en aftale på skrift, kan der også opstå tvivl om ansættelsesforholdets andre vilkår. Fx hvilken løn der er aftalt.

Ase Selvstændig hjælper dig for 77 kr. om måneden
Melder du dig ind i Ase Selvstændig vil du altid kunne få hjælp af vores eksperter, blandt andet til at få dine kontrakter skruet rigtigt sammen – også dem til de tidsbegrænset ansatte. Du skal ganske enkelt bare melde dig ind på tlf. 7013 7013. Gør du det, kan vi også hjælpe dig med selve rekrutteringen, formulering af opslag, tak og nejtak-mails. Og meget mere.

Sæsonarbejderes rettigheder
For sæsonarbejdere gælder de samme grundlæggende vilkår som for andre ansatte. De har fx krav på ansættelsesbrev, ferie og ligebehandling. Er arbejdspladsen dækket af en kollektiv overenskomst, er sæsonarbejdere også omfattet af den.