Tips når du skal bruge sæsonarbejdere

02.04.2019

Har du ekstra gang i hjulene, når vejret viser sig fra sin bedste side, sommergæsterne indtager gader og stræder, eller frugten af årets indsats skal høstes? Et par ekstra hænder kan være svaret. Her er vigtige tips, når du ansætter sæsonarbejdere.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

Når du får brug for ekstra arbejdskraft i en periode, er der to veje at gå. Du kan ansætte hjælp enten på en tidsbegrænset eller en opgavebegrænset kontrakt.

Sæsonarbejderes rettigheder
For sæsonarbejdere gælder de samme grundlæggende vilkår som for andre ansatte. De har krav på et ansættelsesbrev, ferie, ligebehandling med mere. Er arbejdspladsen dækket af en kollektiv overenskomst, er sæsonarbejderen også omfattet af den.

Fordele ved tidsbegrænsede ansættelseskontrakter
En klar fordel ved en tidsbegrænset ansættelseskontrakt er, at du ikke behøver at tænke over, hvornår du skal opsige din ekstra hjælp. Det står simpelthen i kontrakten, hvornår arbejdsforholdet ophører. Ved du, at du lukker iskiosken ned 1. september, er det nemt at anføre dette i ansættelsesbrevet.

En opgavebegrænset ansættelse 
Har du en opgave, som du ikke på forhånd kan sige, hvor længe vil vare, skal du have lavet en opgavebegrænset kontrakt til din ekstrahjælp. Her skal du huske at skrive i kontrakten, hvornår opgaven kan siges at være fuldført. Det skal stå så klart, at din medarbejder ikke er i tvivl. Er det fx når anlægget af en spritny sommerhushave står færdig til aflevering, eller fx når en række jordbærplanter bærer mindre end x kilo frugt på en dag?

OBS!
Pas på med at ansætte den samme sæsonarbejder i fx to opgavebegrænsede jobs lige i forlængelse af hinanden. Det er der generelt forbud mod.

Sådan får du hjælp til at lave kontrakter for sæsonarbejdere
Vælger du at blive medlem af foreningen Ase Selvstændig, vejleder vi dig gerne konkret om ansættelse af sæsonarbejdere. Blandt andet vil vi altid råde dig til at medtage et opsigelsesvarsel i sådanne kontrakter, selv om det som udgangspunkt ikke er nødvendigt. For der kan jo opstå andre grunde til at afbryde ansættelsesforholdet, end det at der ikke er mere arbejde. Alt dette kan vi rådgive dig om, hvis du melder dig ind. Ring på 7013 7013. Et medlemskab koster kun 87 kr. om måneden.