Krav til godskørsel gælder også varebiler

05.02.2019

Fra 1. juli 2019 gælder godskørselsloven også for varebilsvognmænd og -chauffører, og det betyder at du skal have styr på både tilladelse til at køre med gods samt særlige løn- og ansættelsesvilkår for dine eventuelle medarbejdere.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

Hidtil har godskørselsloven været begrænset til køretøjer med en totalvægt på mere end 3.500 kg. Fra 1. juli 2019 gælder loven allerede ved en totalvægt på 2.000 kg, når du fragter gods som vejer mere end 11 kg pr. styk, og du gør det for ”fremmed regning”.

Hvad er ”godskørsel for fremmed regning”?
Du kører gods for ”fremmed regning” når godset ikke har noget som helst med dig (dvs. den virksomhed som er registreret ejer af bilen) at gøre, bortset fra at du flytter det fra A til B, og tjener penge på netop dét.

Loven indebærer at du skal have en tilladelse fra Færdselsstyrelsen, og for at få den, skal dine chauffører være ansat på løn- og ansættelsesvilkår der lever op til de krav som overenskomster på området stiller. Det betyder altså at det er en god idé at genbesøge dine ansættelseskontrakter inden sommer.

Krav til løn- og ansættelsesvilkår
Falder din virksomhed ind under de nye regler for godskørsel, kræver Færdselsstyrelsen at dine chauffører er ansat på vilkår der matcher de kollektive overenskomster på området. Det betyder ikke at du nødvendigvis skal være medlem af en arbejdsgiverforening eller have tiltrådt en overenskomst. Men dine ansatte skal have samme vilkår som hvis du havde. Du kan finde vej til de kollektive overenskomster på området, og se hvad der står i dem, hos Færdselsstyrelsen.

Ase Selvstændig kan hjælpe dig med at overholde loven
Melder du dig ind i foreningen Ase Selvstændig, kan du bruge os til at se dine ansættelseskontrakter igennem, så du er sikker på at de lever op til loven inden den træder i kraft 1. juli 2019. Vores jurister har styr på kravene i overenskomsterne, og med orden i butikken risikerer du ikke at blive mødt af krav om efterbetaling af løn, pension m.v. fra dine medarbejderes side når loven først er trådt i kraft. Du risikerer heller ikke at Færdselsstyrelsen ikke vil udstede en tilladelse til dig. Så kontakt os på 7013 7013 og bliv medlem - hvis du vil have sikkerhed og ro på bagsmækken.

Oplys og få tilladelse fra Færdselsstyrelsen
For at få en vognmandstilladelse fra Færdselsstyrelsen, skal du oplyse dem om hvilken overenskomst du følger (se varebilskrav.dk). Det er Færdselsstyrelsen der er tilsynsmyndighed på området, og de kontrollerer om du opfylder kravene. Det sker når du søger om tilladelse til godskørsel af den nævnte art, og/eller når din tilladelse skal fornyes.

Sanktionsmulighederne er skærpet tilsyn, advarsel, tilbagekaldelse af tilladelse eller ligefrem at nægte at udstede en tilladelse.