Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Når du starter en virksomhed, skal du vælge, hvilken selskabsform eller virksomhedsform du ønsker. Forskellige virksomhedsformer har forskellige fordele, pligter og kendetegn i forhold til bl.a. kapitalkrav og hæftelse. Hvilken selskabsform, som passer bedst til din virksomhed, afhænger af flere parametre – herunder ejere af virksomheden (ejerformer), virksomhedens branche og hvor enkel en administration man ønsker.

Oversigt over gængse virksomhedsformer

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentskab (I/S)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (A/S)
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Bemærk: Listen er ikke udtømmende. Læs mere om andre virksomhedstyper hos Virksomhedsguiden.

Enkeltmandsvirksomhed

I en enkeltmandsvirksomhed er der kun én ejer. Virksomheden er personligt ejet og ikke en selvstændig juridisk enhed; ejeren er som privatperson ligestillet med virksomheden. Det vil sige, at du som ejer råder over alle virksomhedens aktiver.

Interessentskab (I/S)

Et I/S kan sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed, men et I/S har to eller flere ejere. Et I/S fungerer desuden som en selvstændig juridisk enhed, der selv ejer sine aktiver. Ejerskabet er i reglen personligt, men et interessentskab kan også være ejet af et eller flere selskaber.

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab fungerer som en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne (min. én, men også gerne flere) er adskilt. Det vil sige, at du ikke hæfter personligt for selskabet, men der er i stedet krav til minimumskapital.

Et ApS bliver reguleret af selskabsloven.

Når du stifter et ApS, skal du indskyde en selskabskapital på min. 40.000,00 kr. (kontanter eller andre værdier).

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab har min. én ejer og fungerer som en selvstændig juridisk enhed. Lige som i anpartsselskabet er aktieselskabets ejere adskilt, så ejerne ikke hæfter personligt for selskabet. I stedet er der krav til en minimumskapital.

Et A/S bliver reguleret af selskabsloven.

Når du stifter et A/S, skal du indskyde en selskabskapital på min. 500.000 kr. (kontanter eller andre værdier).

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

For at være kunne registrere ens virksomhed under (PMV) Personligt ejet mindre virksomhed, skal man opfylde nedenstående krav:

 • Kun én ejer
 • Betaler ikke moms eller andre afgifter
 • Årlig omsætning under 50.000 kroner
 • Ingen ansatte
 • Registrering skal fornyes hvert tredje år
 • Kræver dansk CPR-nummer
 • Gratis at registrere
 • Man kan kun have en PMV

Kan jeg skifte virksomhedsform?

Der er mulighed for at ændre virksomhedstype, når du har drevet virksomheden i et stykke tid. Det kan dog have konsekvenser skattemæssigt og kan også være forbundet med øvrige omkostninger. Vurderer og undersøg derfor situationen grundigt, før du lægger sig fast på en virksomhedsform.