Lav en god forretningsplan

Når du starter en virksomhed, så er en forretningsplan et værdifuldt værktøj til at få dine tanker og idéer nedskrevet. En forretningsplan hjælper dig med at få struktur og overblik, så du nemmere kan finde ud af, hvilken retning du ønsker, din virksomhed skal gå, og hvordan du gerne vil drive og udvikle den. Her på siden, kan du finde inspiration til, hvordan du laver en solid forretningsplan, der får din virksomhed ud over stepperne.

Hvad er en forretningsplan?

En forretningsplan er et dokument, der beskriver en virksomheds mål, strategier og planer for at opnå succes. Den indeholder typisk en analyse af markedet, en beskrivelse af virksomhedens produkter eller tjenester, samt finansielle projekteringer med mere.

 

Dette skal forretningsplanen indeholde

Når du drømmer om at være selvstændig, er det nemt at få hovedet fyldt med gode idéer og tanker om virksomheden – få dem skrevet ned, og sæt nogle delmål; på den måde kan du strukturere tankerne og få et nemt og hurtigt overblik.

Hvad din forretningsplan skal indeholde afhænger af formålet med planen. Hvis planen skal bruges internt i virksomheden, skal du bruge en anden tilgang, end hvis den skal bruges til at overbevise investorer, banker eller samarbejdspartnere. Uanset formålet er der dog en række vigtige sektioner, som bør medtænkes i forretningsplanen. Disse inkluderer typisk et resumé samt beskrivelser af: 

 • Idé og baggrund
 • Produkt og koncept
 • Marked og kunder
 • Branche
 • Markedsføring og salg
 • Organisation og ledelse
 • Handlings- og udviklingsplan
 • Økonomi

Vi gennemgår alle punkterne her på siden, så du kan blive godt klædt på til at lave din solide forretningsplan. 

Lav et resumé

Resuméet skal give et overblik over forretningsplanens vigtigste dele. Selvom resuméet gerne skal stå som det første i forretningsplanen, så kan du i virkeligheden først lave det, når du har researchet alle dine andre punkter. Resuméet er grundlæggende en sammenfatning af alt, hvad du beskriver i resten af forretningsplanen. På den måde er det hurtigt at danne sig et overblik over planen ved at læse resuméet. 

 

 • Hvem er du?

 • Hvad sælger din virksomhed, og hvilken værdi skaber du for kunderne?

 • Hvilken omsætning forventer du det første år, og har du behov for finansiering?

 • Hvilken virksomhedsform foretrækker du, og er det planen at leve af virksomheden?

Beskriv idéen og baggrunden

Det er vigtigt, at din forretningsidé er grundigt beskrevet med så mange detaljer som muligt, da den udgør hele grundlaget for din virksomhed. Sørg for at være i helikopterperspektiv, og beskriv, hvorfor din idé er stærk og levedygtig. Når du beskriver din idé, er det relevant at overveje følgende spørgsmål:

 

 • Hvordan opfylder din idé et behov eller løser et problem i markedet?
 • Hvordan skiller din idé sig ud fra konkurrenternes produkt eller ydelse?
 • Hvad gør din idé økonomisk levedygtig og rentabel?

 

Svarene på disse spørgsmål skal sikre, at dine potentielle investorer og samarbejdspartnere kan få et klart billede af, hvad din forretningsidé går ud på, og hvorfor den er en god investering.

 

Dine personlige ressourcer og mål

Overvej, hvilke ressourcer du besidder, som kan hjælpe med at udvikle virksomheden samt hvilke mål du vil nå. Hvis der er vigtige ressourcer, som du ikke har, hvordan vil du så tilegne dig dem? Du kan tage udgangspunkt i:

 • Dine stærke sider
 • Dine svage sider
 • Forventning om indtjening det første år

 

Forklar dit produkt og koncept

Dit produkt eller din ydelse skal beskrives kortfattet, så det bliver tydeligt, hvad det er, og hvorfor det er attraktivt for kunden at købe. Hav fokus på, hvilken værdi produktet eller ydelsen kan skabe, i stedet for blot at beskrive tekniske detaljer. Tekniske punkter og illustrationer er i orden at inkludere, så længe det ikke er overvældende. Nedskriv din forretningsplan på en måde, så selv din bedstemor kan forstå den, eller nogen der ikke er så teknisk kyndige som dig. Tag blandt andet udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 

 • Hvor lang levetid har produktet eller ydelsen?
 • Hvad er omkostningerne ved at producere produktet eller ydelsen?
 • Hvad er indtjeningsmulighederne?

 

Fremlæg en markedsanalyse

Når du skal udarbejde din forretningsplan, så er det væsentligt, at du har gjort dig tanker og overvejelser om markedet og dine potentielle kunder. Det er afgørende, at du kan fremlægge dokumentation, der beviser dine påstande angående målgruppen. Du kan med fordel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 

 • Hvem er dine potentielle kunder, og hvor mange er der?
 • Hvor befinder dine potentielle kunder sig henne?
 • Hvordan ser kundernes nuværende adfærd og forbrug ud ved lignende produkter eller ydelser?
 • Hvilke virksomheder er konkurrenterne?
 • Hvordan er konkurrenceforholdene i branchen?
 • Hvor kan du bedst opnå en markedsandel?

 

Analysér branchen

Det er en god idé at lave et afsnit, hvor du går mere i dybden med selve branchen. Her kan du beskrive konkurrencesituationen ved at uddybe dine konkurrenters svagheder og styrker. Selvom du måske har et unikt produkt eller en unik service, er der stadig andre, der forsøger at tiltrække de samme kunder som dig. Derfor er det vigtigt at have en klar forståelse af slagmarken, du befinder dig på. Du skal også overveje andre vigtige aktører, såsom leverandører og distributionskanaler, og deres indflydelse på din succes. 

 

Lav en plan for markedsføring og salg

En markedsførings- og salgsplan er væsentlig for at komme godt fra start med din virksomhed. Det er nemlig vigtigt, at du bliver synlig, så dine potentielle kunder kan finde dig og dit produkt. Du bør først og fremmest overveje samt beskrive i planen, hvilke kanaler du har tænkt dig at bruge til at få produktet ud til kunderne. I den forbindelse kan du besvare følgende spørgsmål:

 

 • Hvilke kanaler og medier bruger din målgruppe?
 • Hvilke budskaber vil du have ud til kunderne?
 • Hvor mange penge ønsker du at bruge på markedsføring?

 

Beslutninger vedrørende organisation og ledelse 

Et afsnit, der handler om organisation og ledelse, har til formål at beskrive de mere formelle detaljer, såsom hvem der ejer virksomheden, samt hvilke vigtige kompetencer og personlige ressourcer ejerne har. Derudover bør du inkludere en beskrivelse af virksomhedens eksterne aktører, som har indflydelse på virksomhedens succes. Det er for eksempel samarbejdspartnere som diverse leverandører, rådgivere, markedsføringspartnere med mere. 

 

Derudover skal du finde ud af, hvilken type virksomhed, du ønsker at oprette. Her kan du vælge mellem ApS, I/S, A/S og mange flere. Sørg for at læse grundigt igennem, hvad de forskellige virksomhedstyper indebærer, så du vælger det rigtige til dit behov. 

 

Du kan også altid inkludere en SWOT-analyse af din virksomhed, sådan at du har fuldstændig styr på virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

 

Lav en handling- og udviklingsplan

I forretningsplanens handling- og udviklingsafsnit bør du beskrive vejen til succes for din virksomhed. Det kan du gøre ved at opstille samt nøje beskrive de vigtigste milepæle i opstart- og udviklingsfasen. Definér milepælene på baggrund af faserne, så du ved, hvad der skal gøres for at nå hver milepæl. Sørg for at beskrive dine metoder til at nå disse milepæle, herunder eventuelle strategier og tiltag.

 

Du må også gerne være langsigtet og tænke 3-5 år frem. Her skal du blot være opmærksom på, at verden kan nå at ændre sig meget, så du behøver du ikke gå for meget i detaljer.

 

Få styr på økonomien

Har du styr på økonomien, giver du din virksomhed de bedste forudsætninger. Ved at lave diverse budgetter, kan du nemt få en fornemmelse af, om din virksomhed er rentabel. Du bør som minimum udarbejde disse budgetter til din forretningsplan: 

 

 • Etableringsbudget
 • Driftsbudget
 • Likviditetsbudget
 • Finansieringsbudget

 

Du kan altid overveje muligheden for ekstern finansiering, hvis ikke du kan skaffe den nødvendige kapital til etablering og likviditet. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at stille sikkerhed for et lån i banken eller give en potentiel investor ejerandele eller en del af overskuddet.

 

Få rådgivning og mere viden

Som medlem af Ase kan vi hjælpe dig godt på vej med din forretningsplan. Vi har nemlig flere dygtige konsulenter med erfaring inden for området, som vil rådgive dig bedst muligt. Har du brug for flere gode råd med på vejen, kan du også læse om, hvordan du starter en virksomhed, og hvordan du kan sikre dig selv som selvstændig. Find også vores gratis e-bog om virksomhedsopstart online. 

På virksomhedsguiden.dk findes en skabelon til en forretningsplan, der er nem og lige til at gå til. Find skabelonen her.