Alt om feriefridage

12.03.2019

Måske har dine medarbejdere allerede feriefridage – også kaldet den 6. ferieuge. Måske overvejer du at indføre det som et ekstra gode? Her kan du i hvert fald få styr på, hvad der er op og ned på begrebet feriefridage.

Udarbejdet af Ase Selvstændig

Feriefridage så dagens lys første gang i år 2000. Der blev de indført efter at have været en del af overenskomstforhandlingerne. Man skal endelig ikke forveksle dem med almindelige feriedage, der er reguleret i ferieloven. Feriefridage er ikke reguleret, men udelukkende noget man selv aftaler med sine medarbejdere. Eller de kan som nævnt være en del af en overenskomst, som du som virksomhed kan være forpligtet af.

Feriefridage er ekstra
* Feriefridage er ekstra betalte fridage
* De kan være aftalt i en overenskomst, eller de kan være aftalt direkte mellem dig og medarbejderen
* Feriefridage ligger altid ud over de 5 ugers ferie, som alle lønmodtagere har ret til (ferieloven)
* Feriefridage omtales ofte som ”den 6. ferieuge” selv om det ikke nødvendigvis er en hel uge

Hvis du vil give dine medarbejdere feriefridage…
Ase Selvstændig anbefaler dig først og fremmest – og til enhver tid – at feriefridage bliver indskrevet og reguleret i medarbejdernes kontrakt. Hvis du altså vil give dine medarbejdere sådanne ekstra fridage. Husk det er helt frivilligt (med mindre du som virksomhed er forpligtet af en overenskomst, der giver ret til feriefridage). Men der er næppe nogen tvivl om, at du får points hos medarbejderen hvis feriefridage er en del af den pakke, du byder på. Melder du dig ind i foreningen Ase Selvstændig, kan vi hjælpe dig med at udforme dine ansættelseskontrakter – i det hele taget, men også specifikt i forhold til netop feriefridage. Vi er kun et opkald væk på 7013 7013. 

Vær særligt opmærksom
Når medarbejderne får feriefridage i en aftale med dig, så vær opmærksom på at det er helt normalt, at man først bliver berettiget til dem efter et vist stykke tid i virksomheden. Det er også normalt, at man som arbejdsgiver kræver feriefridage placeret efter reglerne for restferie (ferieloven). Det betyder konkret, at du som udgangspunkt frit kan bestemme, hvornår dagene skal placeres. Det skal så varsles med mindst en måned. Og med mindre særlige grunde taler imod, skal medarbejderen have mulighed for at kunne afholde feriefridagene sammenhængende. Du kan i øvrigt selv beslutte, hvor mange feriefridage du vil give dine ansatte.

Kan feriefridage blive udbetalt?
Så længe vi taler om en aftale lavet direkte mellem dig som arbejdsgiver og den ansatte, er der ingen generelle regler for, om en medarbejder kan konvertere feriefridage til cool cash eller ej. Det kunne jo være et ønske, hvis medarbejderen ikke havde nået at holde sine feriefridage. Du kan med andre ord selv sætte rammerne: Er feriefridagene ikke afholdt, kan de bortfalde, komme til udbetaling eller overføres til næste ferieår. Det er helt op til dig. Men et godt råd: Få under alle omstændigheder reglerne med i medarbejderens kontrakt.