Ase Lønmodtager

Ase Lønmodtager er Ase-familiens fagforening, hvor du som medlem kan få juridisk hjælp og rådgivning vedrørende dit ansættelsesforhold. Foreningen blev stiftet i 2010 for at beskytte danske lønmodtageres interesser på arbejdsmarkedet og bidrage til en tryg arbejdsoplevelse. Ase Lønmodtager er fysisk placeret i Kolding.

Hvad tilbyder Ase Lønmodtager?

Rygdækning i forbindelse med din ansættelse. Fra det tidspunkt, hvor din ansættelseskontrakt skal forhandles, til det tidspunkt, hvor dit ansættelsesforhold ophører.

Ase Lønmodtager tilbyder rådgivning om medlemmernes ansættelsesforhold, og du kan også få hjælp til at føre en sag overfor din arbejdsgiver, hvis der bliver behov for det.

Bliver konsekvensen, at du i samarbejde med Ase Lønmodtager vurderer, at din sag skal indbringes for den civile domstol, er vores proceserfarne advokater klar til at føre sagen.

 • Ansættelseskontrakten - Få vurderet din kontrakt og bliv rådgivet om indholdet
 • Tjek og rådgivning omkring løn, provision, feriepenge, pension, personalegoder, incitamentsaflønning m.m.
 • Alle former for orlov, herunder graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov, orlov på grund af familiemæssige årsager m.m. 
 • Rådgivning i forbindelse med andet fravær fra arbejdspladsen, herunder ferie og sygdom
 • Rådgivning ved dit ansættelsesforholds ophør, herunder opsigelse, bortvisning, fritstilling, suspension, medlemmets egen opsigelse samt andre forhold relateret til opsigelsen
 • Hjælp, hvis din arbejdsgiver går konkurs
 • Rådgivning under din ansættelse, hvis du får problemer på jobbet
 • Repræsentation og hjælp i tilfælde af tvister og retssager
 • Hjælp og rådgivning ved arbejdsskader. Du kan bl.a. få hjælp til at anmelde, vurdering af sagsforløbet og afgørelse samt evt. klage

Som medlem, kan du få hjælp til de sager, der er opstået efter, at du er indmeldt i foreningen.

kvinde på arbejde der kigger i bog ved skrivebord
Betal hver måned eller hvert kvartal - du bestemmer selv
Det ligger i vores DNA at hjælpe vores medlemmer
Sådan arbejder vi hos Ase Lønmodtager:
 • vores tilgang er individuel. Hos os er du ikke en sag, men en person med ønske om hjælp
 • vores ressourcer bruges udelukkende på at servicere dig, som er medlem og forbedre tilbuddene til dig
 • vores aktiviteter er uafhængige af partipolitiske, faglige og religiøse interesser

Personlig hjælp

telefon

7013 7021

log på:

Mit Ase