Ny ansættelsesbevislov fra 1. juli 2023

Der er kommet nye regler fra EU, du skal overholde, når du laver en ansættelseskontrakt til din nye medarbejder. Ændringerne trådte i kraft den 1. juli, og der er flere forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om dem nedenfor.

De nye regler:

 

Sænkning af tidsgrænsen før krav om ansættelsesbevis

Fra 1. juli 2023 har dine ansatte krav på en ansættelseskontakt hvis de forventes at arbejde, eller faktisk arbejder, mere end gennemsnitligt 3 timer pr. uge, i en referenceperiode på fire sammenhængende uger.

 

Frist for udlevering af ansættelsesbeviser

Med den nye lov skal du senest efter 7 kalenderdage give din nye ansatte et ansættelsesbevis, som indeholder en række minimumsoplysninger, herunder navn og adresse, arbejdssted, løn, ordningerne for overarbejde og betaling herfor.

Øvrige oplysningerne skal udleveres til den ansatte senest en måned efter første arbejdsdag. Dette gælder bl.a. oplysningerne om ret til fravær med løn (herunder ferie) og information om eventuelle overenskomster.

Hvis der udarbejdes et tillæg til ansættelsesbeviset, så skal den ansatte modtage tillægget ved førstkommende lejlighed og senest på den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

 

Udvidet oplysningspligt

For ansatte efter den 1. juli 2023 skal der tilføjes følgende udvidede oplysninger i ansættelseskontrakten:

 • Drejer det sig om vikaransatte, skal brugervirksomhedernes identitet oplyses så snart denne er kendt
 • Varigheden af vilkårene for en eventuel prøvetid
 • Varigheden af det fravær med løn, den ansatte har ret til
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling og vagtændringer
 • Hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt skal der være en underretning om:
  • Tidsplan
  • Antallet af garanterede betalte arbejdstimer
  • Referenceperioder og varsel
 • Den ret til uddannelse, du som arbejdsgiver eventuelt tilbyder
 • Arbejdsgiverens bidrag til social sikring

For ansatte før 1. juli 2023

Hvis din ansatte starter i nyt job efter den 1. juli, skal du som arbejdsgiver udarbejde en ansættelseskontrakt, der er i overensstemmelse med de nye regler. For ansatte før 1. juli 2023, gælder der muligvis andre regler i forhold til ansættelseskontrakt og arbejdsvilkår.

Disse kan du læse mere om her

Er du i tvivl om hvilke regler som er gældende i din specifikke situation, kan du som medlem af HR Jura få hjælp på 7013 7015.