ændrede ansættelsesvilkår

Arbejdsgiver har mulighed for at lave mindre ændringer i ansættelsesvilkårene, som medarbejder er forpligtet til at acceptere med et rimeligt varsel. Men også mulighed for at lave væsentlige ændringer. Hvilken betydning har disse for ansættelsesforholdet og hvordan skal medarbejder forholde sig?

Inden for visse rammer har din arbejdsgiver ret til at tilrettelægge udførelsen og planlægningen af dit arbejde efter virksomhedens behov.

Din arbejdsgiver har også mulighed for at ændre i dine ansættelsesvilkår under din ansættelse. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, skal de varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel, og du kan som medarbejder vælge at betragte dig som opsagt. Ændringerne må først træde i kraft, når der er gået en periode svarende til dit opsigelsesvarsel. Du og din arbejdsgiver kan dog godt aftale – gerne skriftligt – en enten kortere eller længere varsel for, hvornår ændringerne træder i kraft.

 

Hvad er væsentlige ændringer?

Der findes ingen lovgivning, som fastlægger, hvornår en ændring i dine ansættelsesvilkår er væsentlig. Det afgørende er, hvad der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver – og/eller hvad der er fastsat i din eventuelle overenskomst.

I praksis vil det sige, at man først må se på, hvad der fremgår af ansættelsesaftalen og/eller overenskomsten. Derefter må man vurdere, om der er tale om en ændring, der kan ’rummes’ inden for aftalen/overenskomsten, eller om der er tale om en væsentlig ændring, som skal varsles.

Nogle ændringer vil typisk udgøre en væsentlig vilkårsændring, mens det i andre tilfælde vil bero på en konkret vurdering, om der er tale om en væsentlig vilkårsændring eller ej.

Eksempler på væsentlige vilkårsændringer er:

  • Nedgang i løn
  • Ændring af arbejdsstedets beliggenhed, der medfører en væsentlig øget transporttid
  • Ændring i arbejdstid, som har en negativ indvirkning på lønnen
  • Degradering
  • Mistet funktionærstatus

Eksempler på forhold, som kan være væsentlige:

  • Ændring af arbejdsopgaver. Det afhænger bl.a. af, om det ligger naturligt inden for din stillingsbeskrivelse
  • Ændring i arbejdstidens placering

 

Krav ved ændrede ansættelsesvilkår?

Hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret i væsentlig grad, skal du have en skriftlig meddelelse om det, senest en måned efter, ændringen er trådt i kraft.

Det er muligt at lave en ændring i din ansættelseskontrakt fx som tillæg til kontrakten, men selve kontrakten behøver ikke blive ændret.

 

Muligheder ved en væsentlig vilkårsændring

Hvis dine ansættelsesvilkår er blevet væsentligt ændret, har du følgende muligheder:

  • Du kan fortsætte i stillingen på de ændrede vilkår
  • Du kan betragte dig selv som opsagt

Du er ikke forpligtet til at acceptere en væsentlig vilkårsændring, og derfor kan du betragte dig selv som opsagt. Du kan fratræde din stilling, når en periode svarende til dit opsigelsesvarsel er gået.

 

Midlertidige ændringer af ansættelsesvilkår

Nogle gange opstår der situationer, der kan gøre det nødvendigt, at du som medarbejder må acceptere midlertidige ændringer i dine ansættelsesvilkår. Det kan f.eks. være, hvis en kollega er syg eller holder ferie, hvis virksomheden kommer i en force majeure-situation (brand, oversvømmelse mv.) og lignende.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om ændrede ansættelsesvilkår

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 69 og 77 kr./md.

bliv medlem