ansættelsesforholdet

Et ansættelsesforhold vil altid være omfattet af regler og aftaler. Dette kan for eksempel være om arbejdstid og pauser.

De fleste regler indgår typisk ansættelseskontrakten eller personalehåndbogen. Reglerne og aftalerne skal naturligvis overholdes. Overholdes de ikke, kan dette medføre ansættelsesretlige sanktioner, som en advarsel, opsigelse eller bortvisning.

I de følgende emner kan du læse mere om hvordan du sikrer dig, at reglerne i ansættelsesforholdet overholdes og hvad der kan ske, hvis medarbejderen ikke gør det. Der er også beskrevet nærmere om hvordan du skal forholde dig ved ændringer i ansættelsesforholdet.

Dine rettigheder i ansættelsesforholdet

Mange har større forventninger til deres rettigheder i en ansættelse, end de nødvendigvis kan regne med. Feriefridage, pension og løn under barsel er ikke selvfølger, men de kan indgå. Og du kan altid forsøge at forhandle dig til individuelle rettigheder.

Heldigvis garanterer loven dig en række rettigheder som lønmodtager. Rettighederne kommer blandt andet til udtryk i de minimumskrav, der skal være opfyldt i din kontrakt. Men betalt fri juleaftens- og nytårsaftensdag er f.eks. ikke noget, der tilkommer lønmodtagere pr. automatik. Faktisk er der en række rettigheder, du ikke kan tage for givet.

Det gælder for eksempel:

Disse ekstra rettigheder kan enten fremgå af overenskomsten, hvis du er omfattet af sådan en (det skal i givet fald fremgå af din kontrakt), eller være beskrevet i en personalehåndbog. Ellers kan du forsøge at forhandle dig frem til dem på egen hånd. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan en eventuel pensionsdækning er skruet sammen. Så du er klar på hvordan – og om overhovedet – du er dækket ved f.eks. tab af erhvervsevne.

 

Individuelle aftaler

I princippet er der ingen grænser for, hvilke rettigheder du kan forsøge at forhandle dig frem til. Men typiske rettigheder – i tillæg til de ovennævnte – er for eksempel:

  • Fri telefon
  • Fri bil
  • Forhøjet ferietillæg (hvis du har betalt ferie)
  • Bonus
  • Rejseudgifter
  • Betaling ved overarbejde

På samme måde kan der også være bestemmelser i din ansættelse, der begrænser dig i forskellige henseender og er til for at beskytte din arbejdsgiver. Man kalder dem ”byrdefulde bestemmelser”, og de er vigtige at være opmærksom på.

 

Begrænsninger (”byrdefulde bestemmelser”) du bør være opmærksom på:

  • Opsigelse med forkortet varsel ved sygdom (120-dages reglen)
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Tavshedspligt

skal vi tjekke din kontrakt?

Er du medlem af foreningen Ase Lønmodtager, er du altid mere end velkommen til at lade os se din kontrakt igennem. På samme måde bør du altid tjekke op på overenskomst og/eller personalehåndbog. Er du underlagt en sådan, skal det fremgå af din kontrakt.

Få tjekket din kontrakt