6 ugers jobrettet uddannelse

Som medlem af Ase a-kasse har du som faglært eller ufaglært ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse samtidig med, at du får dagpenge. Med en jobrettet uddannelse kan du udvikle dine kompetencer, gøre dit CV mere attraktivt og øge dine muligheder for at finde det rette job.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at komme på 6 ugers jobrettet uddannelse?

Tilbuddet er gældende for alle: 

 • Ufaglærte
 • Faglærte
 • Faglærte med en samtidig uddannelse på erhvervsakademi-niveau 

Hvis du har en videregående uddannelse, en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller er ansat i en fast deltidsstilling kan du ikke søge om at komme på 6 ugers jobrettet uddannelse. Tag i stedte fat i dit jobcenter for at høre, hvilke muligheder du har.

 

Andre krav

Som faglært eller ufaglært skal du:  

 • Være godkendt til dagpenge
 • Have modtaget mindst 5 ugers dagpenge

Din alder har også betydning:

Hvis du er under 25 år gammel, skal du afslutte dit forløb inden du har modtaget 6 måneders dagpenge

Hvis du er over 25 år gammel, skal du afslutte dit forløb inden du har modtaget 9 måneders dagpenge

Hvilken type uddannelse kan jeg deltage i?

6 ugers jobrettet uddannelse er opdelt i to dele: 

 • AMU-kurser
 • Akademifag

AMU-kurser/erhvervsrettet kursus

Et AMU-kursus er ofte korte kurser med konkrete færdigheder her og nu. Du kan tage dem enkeltvis eller sætte dem sammen til længere kurser, så det dækker dit behov bedst. Find mere viden om AMU-kurser her.

Akademifag

Med akademifag får du en uddannelse på videregående niveau. Får at tage akademifag er det dog et krav, at du er fyldt 25 år, har en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og to års erfaring på arbejdsmarkedet. 

 

Vælg selv de kurser, der giver mening for dig

Du sammensætter selv dit kursusforløb på op til 6 uger - du skal dog være opmærksom på, at kurserne skal være inden for samme erhvervsgruppe. 

Hvordan kommer jeg i gang med et kursusforløb?

 1. Tag fat i uddannelsesstedet, og aftal et forløb med dem - du kan undersøge, hvilke aktuelle kurser, der udbydes på kurserforledige.dk eller nyledig.dk.
 2. Log ind på MitAse, og udfyld blanketten ”Ansøgning om 6 ugers jobrettet uddannelse”. Når du udfylder blanketten, skal du vedhæfte den AR237-dokumentation, du har modtaget fra uddannelsesstedet. Det kan f.eks. være som en PDF-fil.
  Ved at udfylde blanketten på MitAse, slipper du for at printe AR237-dokumentationen ud og udfylde den på papir.
 3. Når du har sendt blanketten til os via MitAse, behandler vi den, så uddannelsesstedet kan få svar, inden kurset starter.
  Når den er færdigbehandlet, sender vi besked til både jobcentret og uddannelsesstedet. Du vil også modtage et brev på MitAse
 4. Når alt er blevet godkendt, kan du nu nyde dit kursus.

Skal jeg være jobsøgende, mens jeg er på kursus?

Når du deltager på kursus under reglerne for 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du ikke være jobsøgende de dage, du deltager på kursus.

Det betyder, at hvis du er på kursus fra mandag til fredag, behøver du ikke søge jobs i den uge. Men du skal dog være opmærksom på, at hvis du bare har én dag i ugen, du ikke er på kursus, skal du være jobsøgende den dag.

Økonomi og dagpenge under uddannelsen

Du får dagpenge, mens du er på et kursus under ordningen 6 ugers jobrettet uddannelse. Derudover er der fuldt betalt for kursusgebyret. I enkelte tilfælde kan der dog være en mindre, selvbetalt ekstraudgift. 

Derudover kan du ved AMU-kurser søge om befordringsgodtgørelse. Læs mere herunder. 

Kan jeg søge om befordringsgodtgørelse, når jeg er på kursus?

Hvis dit kursus er et AMU-kursus er det muligt at ansøge om befordringsgodtgørelse til det, hvis der er mere end 24 km. fra din bopæl og til uddannelsesstedet.

Ansøgningen til at befordringsgodtgørelse finder du her på MitAse.

Det er desværre ikke muligt at ansøge om befordringsgodtgørelse, hvis du skal tage akademifag.

Kom godt videre

Det kan være svært at finde vej til den rigtige information. Vi har samlet nogle nyttige links til dig.

Find kurser

 • Find den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse på star.dk
 • Kontakt de enkelte kursusudbydere - f.eks. AMU-centre eller erhvervsskoler

Andre relevante kurser

Andet

 • Se mere om, hvordan du søger dagpenge her

To kvinder der smiler på arbejde
Ase Kontor 0892

Hvorfor Ase?

Hos Ase får du en professionel sparringspartner og en nærværende støtte. Vi er din hjælp til et godt arbejdsliv.

Ase er der for dig - både når du er i arbejde og hvis du skulle stå uden et arbejde. Vælg frit mellem:

 • Lønsikring
 • A-kasse
 • Fagforening

se hvad ase kan tilbyde dig