Forstå din lønseddel

Vidste du at hver anden dansker oplever fejl på deres lønseddel?


Det er ikke altid nemt at tyde sin lønseddel. Både begreber og rubrikker kan være helt uforståelige – også for meget erfarne folk. Der findes mange forskellige typer lønsedler - hvordan din egen ser ud, afhænger af lønsystemet din arbejdsgiver benytter og om du er ansat under en overenskomst eller ej. Det kan være svært at læse en lønseddel korrekt, men det er vigtigt, fordi der faktisk ofte forekommer fejl.

Hvordan skal jeg forstå min lønseddel?

Hos Ase anbefaler vi alle lønmodtagere, at tjekke sin lønseddel ved hver udbetaling, da man kan gå glip af mange penge, hvis den er behæftet med fejl. Det gælder uanset om du er månedslønnet eller timelønnet.

For at hjælpe dig med at forstå din lønseddel tager vi udgangspunkt i nedenstående eksempel, som er en typisk lønseddel for en månedslønnet medarbejder. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler hvis du er ansat som funktionær eller timelønnet.

Eksempel på lønseddel

1. Dispositionsdato

Dette er den dag, hvor lønnen overføres til din NemKonto. Det er typisk den sidste bankdag i måneden, men det kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Vær opmærksom på, at banken har hele dagen til at overføre beløbet, så lad være med at gå i panik, hvis beløbet ikke er synligt på din netbank fra morgenstunden af.

2. Månedsløn

Det er her du kan se din månedsløn. Dette er din løn før der er fratrukket skat, ATP og AM-bidrag. Din månedsløn kaldes også grundløn eller bruttoløn.

 

Er du i tvivl om du får den rigtige løn i den stilling du sidder i? Prøv vores lønberegner og se om du faktisk tjener nok. Eller skal du til lønforhandling? Så kan du med fordel læse vores gode råd så du er velforberedt til din næste lønsamtale.

3. ATP

ATP eller Arbejdsmarkedets Tillægspension er en obligatorisk pensionsordning, altså et lovpligtigt beløb som trækkes af din bruttoløn før skat. Dette beløb er beregnet ud fra din arbejdstid og det antal timer du har arbejdet. Alle medarbejdere som er fyldt 16 år og har arbejdet mere end 39 timer på en måned, skal indbetale til ATP.

4. Pension firma

Dette beløb er en procentdel af din løn som arbejdsgiveren indbetaler til din pension. Det bliver ikke trukket af lønnen, men bruges blot til at regne det beløb ud, som arbejdsgiveren skal indbetale.

5. Pension eget bidrag

Dette beløb er også en procentdel af lønnen, og bliver trukket af din bruttoløn. I nogle virksomheder er egenbetalingen frivillig imens der ved andre virksomheder kan være et minimumsbeløb du selv skal betale.

Beløbet eller pensionsprocenten kan også være fast og aftalt gennem overenskomster. Kontakt din arbejdsgiver eller pensionsudbyder hvis du har spørgsmål til din pensionsopsparing eller hvis du f.eks. ønsker at sætte din pensionsprocent op.

Som medlem af Ase kan du booket et pensionstjek hos Finansrådgiverne og få et 360° og helt uvildigt tjek af din pensionsordning.

6. AM-bidrag

AM-bidrag står for arbejdsmarkedsbidrag.

Arbejdsmarkedsbidraget svarer til 8% af din samlede beløb af din månedsløn inklusiv eventuelt overarbejde, minus eget pensionsbidrag og ATP. Dette beløb er lovpligtigt og går til forskellige statslige udgifter som barselsdagpenge, efteruddannelse og andet som staten støtter.

7. A-skat

Din A-skat er den skat der trækkes af din indkomst når dit fradrag, ATP og AM-bidrag er trukket fra.

Husk at dit skattefradrag er individuelt og derfor forskelligt fra din kollega - derfor kan I stadig få udbetalt forskellige beløb selvom I har samme stillingsbetegnelse og er ansat på samme løntrin.

8. Til udbetaling

Dette er det beløb, du får udbetalt på den givne dispositionsdato som er oplyst på din lønseddel. Lønnen til udbetaling er din nettoløn, altså lønnen fratrukket diverse bidrag, pension, skat osv.

9. Ferieregnskab

Du optjener 2,08 feriedage hver måned som lønmodtager i Danmark. Disse dage svarer til et bestemt beløb afgjort af din løn og spares løbende op. Beløbet udbetales til dig som en form for erstatning for din løn når du holder ferie. Er du fastansat holder du oftest ferie med løn og du modtager derfor din sædvanlige løn når du holder f.eks. sommerferie.

Ferieregnskabet giver dig samtidig et overblik over, hvor mange feriedage og feriefridage du har optjent år til dato. Der fremgår altså, hvor mange feriedage du har i alt, hvornår de skal bruges, hvad din ferieberettigede løn er samt dit ferietillæg.

10. Ferieberettiget løn

Den ferieberettigede løn er løn udbetalt for arbejde, der danner grundlag for beregningen af feriepenge og ferietillæg.

11. Ferie total

Dette er det samlede antal feriedage du har optjent og har til rådighed pr. dags dato.

12. Ferietillæg

Ferietillæg er en særlig feriegodtgørelse til dig som er fastlønnet, da det at holde ferie med løn ikke helt modsvarer 12,5% feriepenge.

Efter ferietillægget vises den ferieberettigende løn, der danner grundlag for beregningen af både ferietillæg og feriepenge.

13. Årsoplysninger

Her fremgår de samlede beløb fra indeværende år, rubrik for rubrik. Du kan blandt andet se hvor meget du har betalt i skat, indbetalt i pension, AM-bidrag osv.

Er min lønseddel rigtig?

Ingen lønseddel er ens selvom mange elementer går igen hver måned. Som medlem af Ases fagforening hjælper vi gerne med at gennemgå og forstå lønsedlen. Vi hjælper dig også med at rette fejl, så du får den helt rigtige løn, pension og eventuelle tillæg. Vi sidder klar til at hjælpe dig på 7013 7013.