Lønforhandling

Forberedelse er nøgleordet, når det gælder lønforhandling. Hvis du selv har gjort dig nogle tanker om, hvad du som medarbejder er værd i kroner og ører, er du allerede godt på vej. Hos Ase hjælper vi dig endnu længere.

Nedenfor findes en række gode, konkrete råd til, hvordan man bedst forbereder sig på lønforhandlingen, og hvilke udspil man kan komme med – også i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke kan tilbyde en lønstigning målt i kroner og ører.

tre trin til jobsamtale

1. Før forhandlingen

Sørg for at have forberedt gode argumenter, som man kan medtage til lønforhandling. Det gør det nemmere at nå til enighed med ens leder.

Husk desuden på, at lønnen bestemmes ud fra ens arbejde og ens arbejdsindsats. Det er derfor vigtigt, at man sørger at gøre ens arbejdsgiver opmærksom på ens resultater i løbet af året. Det er også vigtigt, at man holder øje med lønudviklingen inden for ens område og eventuelt kombinerer det med argumenter om virksomhedens økonomi og interne lønstatistik. Man skal naturligvis også være opmærksom på, om ens eventuelle overenskomst har ændret sig i forhold til lønandele.


Brug Ases lønberegner til at finde ud af, om du rent faktisk får nok i løn

Til tider er det ikke muligt at forhandle om en lønstigning, uanset hvor gode og velforberedte ens argumenter er. Det kan skyldes mange ting, men falder som regel tilbage på virksomhedens økonomi og/eller lønstatistik på området. Hvis man ved, der er en risiko for, at der ikke er penge til en lønstigning, kan man forberede dig på alternativer. Overvej for eksempel om der er nogle personalegoder i virksomheden, som man kan forhandle om. Det kunne bl.a. være:

 • Fri telefon
 • Firmabil
 • Efteruddannelse mv.
 • Hjemmearbejdsdage
 • Flere feriedage

 2. Under forhandlingen

Når man ved, hvad man gerne vil opnå, og man er sikker på sit værd og bidrag i virksomheden, kan man roligt sætte dig til forhandlingsbordet.

 

Vær direkte, og hold hovedet koldt

Lønstigninger kommer sjældent af sig selv, og derfor bliver man nødt til at sige direkte, hvad man gerne vil have og hvorfor. Det kan være grænseoverskridende at skulle sælge sig selv over for en arbejdsgiver, men forsøg at sige tingene direkte, samtidig med at man holder hovedet koldt.

Forvent ikke, at ens leder siger ja til ens første udspil, så sørg for at træde et skridt tilbage og overvej situationen i stedet for at reagere på eventuel vrede og frustration.

 

Vær lyttende, og bevar den gode tone

Hvis du forventer, at din chef skal lytte til dig, skal du også lytte til din chef. Anerkend hans/hendes synspunkter – det betyder ikke nødvendigvis, at du er enig, men at du accepterer synspunkterne. Hvis I ikke umiddelbart kan nå til enighed, er det vigtigt, at du bevarer den gode tone. Argumentér sagligt for det, du gerne vil opnå, og udfordr gerne din chefs synspunkter. Sørg for ikke at true og komme med definitive vendinger og udtryk.

 

Slut af på god fod

Det er vigtigt, at man kan se hinanden i øjnene efter lønforhandlingen. Måske fik man ikke det man ønskede, og det er naturligvis skuffende. Sæt gerne ord på ens skuffelse, når man runder af, og spørg gerne ind til, hvad der kan sikre en lønstigning ved næste lønforhandling. Sørg for at få konkrete svar fra ens leder, så man ved, hvad man skal arbejde hen imod.

Gode råd at have in mente under lønforhandlingen:

 • ”Nej” er ikke et svar – det er en opfordring til spørgsmål og saglige argumenter. Sørg dog for ikke at udfordre et eventuelt nej alt for længe.
 • Gå efter det gode resultat, og vær positiv. Hvis man forventer det bedste, er det mere sandsynligt, at det lader sig gøre.
 • Argumenter sagligt for, at ens indsats på arbejdspladsen skal belønnes.
 • Hav forberedt alternativer, hvis man ikke kan få en lønstigning. Forhandle evt. om fri telefon, nedsat tid, fitnessabonnement mv.
 • Skriv det, I aftaler, ned. På den måde opstår der ikke tvivl om, hvad der er blevet aftalt.
 • Afslut forhandlingen i en god tone.

3. Efter forhandlingen

Hvis man har opnået det ønskede resultat, er man formentlig glad og tilfreds. Hvis ikke, kan man opleve at være skuffet og måske frustreret. Det er vigtigt, at man ikke mister modet, og at man husker, at der er mange ting, der spiller ind på en manglende lønstigning. Det kan bl.a. hænge sammen med virksomhedens økonomi, virksomhedspolitik mv. – ting, der ikke har nogen direkte sammenhæng med ens bidrag til virksomheden.

Så længe man argumenterer sagligt for ens sag, og møder velforberedt og positiv, kan man være sikker på, at ens leder husker positivt tilbage på en. Dette er et godt afsæt for det videre samarbejde efter forhandlingen.

Som medlem af Ase Lønmodtager kan man få gode råd og vejledning omkring sit ansættelsesforhold, herunder lønforhandlinger. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis du står overfor en lønforhandling eller har generelle spørgsmål til din løn.

få hjælp til lønforhandlingen

Som medlem af Ase Lønmodtager kan du altid få råd og vejledning om din løn og lønforhandling.

få hjælp